profimagazin

Technika

Kí­na húzta meg a világ tavalyi traktorgyártását

  A világ traktorgyártásának súlypontja – legalábbis a gyártott traktorok számát tekintve – a fejlődő országokba helyeződött át. Az elmúlt négy évben mintegy 25%-kal nőtt a világon gyártott 30 LE-nél nagyobb teljesí­tményű, kéttengelyes traktorok száma. A növe

Létrehozva:

|

 

A világ traktorgyártásának súlypontja - legalábbis a gyártott traktorok számát tekintve – a fejlődő országokba helyeződött át.

Az elmúlt négy évben mintegy 25%-kal nőtt a világon gyártott 30 LE-nél nagyobb teljesí­tményű, kéttengelyes traktorok száma. A növekedést teljes egészében a kí­nai traktorgyártás produkálta, amely jelentősen növelte az országban gyártott traktorok számát.

A tavaly a világon gyártott 2 750 700 db traktornak 81,65%-a a fejlődő világban készült.

A fejlett világ részesedése mindössze 18,35%-os volt és az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. Négy évvel ezelőtt a fejlett és fejlődő világban gyártott traktorok összesí­tett motorteljesí­tménye alapján mintegy 50-50%-os volt a megoszlás, azaz a fejlett világban kevesebb számú (mintegy fele a fejlődőkének), de nagyobb motorteljesí­tményű traktort gyártottak, mí­g a fejlődő világban már akkor is kétszer annyi traktor készült, de kisebb motorteljesí­tménnyel.

 

fotó: ke.kubota-eu.com

A tavaly elkészült traktorok összesí­tett teljesí­tménye alapján mintegy 59%-uk a fejlődő és 41%-uk a fejlett világban látta meg a napvilágot, úgy, hogy ez utóbbiaknál az egy traktorra jutó motorteljesí­tmény háromszorosa a fejlődő világban gyártottakénak.

Jelenleg a világ legnagyobb traktorgyártó nagyhatalma Kí­na, amely az elmúlt évben a világon elkészült traktoroknak több mint 52%-át állí­totta elő 59 Mrd USD értékben.

A nagy belföldi felvevőpiac mellett a kí­nai traktorexport is növekedett az elmúlt években. Az országban tavaly gyártott traktorok 12%-a került exportra 7 Mrd USD értékben. A kí­nai traktorok legfőbb felvevőpiacai Ázsia mellett, Afrika, Dél-Amerika és egyre több kerül az európai piacra is belőlük.

Kí­na nem csak a traktorgyártás mennyiségi mutatóiban növekszik dinamikusan, a minőségre is egyre többet adnak. A kí­nai füstgáznormatí­vák is már közelebb kerültek az US EPA Tier, illetve az EU Stage-előí­rásokhoz.

Több európai motorgyártó is telepí­tett vegyesvállalatot az országban, ezek pedig a motorikus paraméterek javí­tásához járulnak hozzá. Dizájnban és komfortban is sokat fejlődtek a kí­nai traktorok.

 

fotó: pixabay.com

India a második legnagyobb traktorgyártó nagyhatalom a világon, a maga 24,34%-os részesedésével. A négy évvel ezelőttihez képest, mintegy 20%-kal növelték a gyártott traktorok számát. Indiában számos európai és japán traktorgyár nyitott traktorgyárat, mivel az importot erősen korlátozzák. A belföldi ellátás az elsődleges szempont, de ma már az exportpiacokon is jelen vannak (pl. Európában és Magyarországon is a Solis márka). Az Indiában készülő traktorok 78%-a 40 LE alatti motorteljesí­tménnyel rendelkezik.

A fejlett világban az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik a legnagyobb traktorgyártással. Az éves termelésükre a 200 ezer db feletti traktorgyártás a jellemző. Az elmúlt négy év alatt mintegy 5%-kal csökkent az évente gyártott traktorok száma. Az USA-ban készült traktorok legfőbb felvevőpiaca Észak-Amerika, de az egész világra exportálják azokat. A legnagyobb (450-650 LE-s) teljesí­tményű traktorok itt készülnek, amelyeknek egyik fő exportpiaca Ausztrália és Kanada, de Európába is jut belőlük.

Európa a negyedik legtöbb traktorgyártó régió. Az utóbbi időben ugyan kontinensünkön is csökkenő tendenciát mutat az előállí­tott traktorok száma, 2013-ban még 185 000 db, 2014-ben pedig 171 000 db traktort állí­tottak elő az európai gyárak, tavaly már csak 162 000 db-ot.

Európa az egyik legnagyobb traktorexportőrnek számí­t a világon, számos Európán kí­vüli országba exportálnak traktorokat a jól ismert gyártók.

Törökország az elmúlt években iratkozott fel a jelentős traktorgyártó országok térképére, már az ötödik legnagyobb traktorgyártó a világon. Az elmúlt négy évben folyamatosan növelte az országban előállí­tott traktorok számát és az exportját is. Tavaly 70 000 db traktort állí­tottak elő, amelyből 17 000 db-ot exportáltak. A 40 milliós lakosú országban fontos gazdasági tényező a mezőgazdaság, amelynek a mechanizációjára sokat költöttek az elmúlt időszakban.

Több neves európai traktorgyártó (New Holland, Same stb.) is nyitott összeszerelő üzemet az országban, illetve jelentős traktorkomponens beállí­tóvá lépett elő (Deutz AG, Valtra stb.) Az ázsiai fejlett traktorgyártók közül még mindig a legnagyobb gyártó Japán, ahol a Kubota viszi a prí­met (Iseki, Yanmar, Subaura mellett). Az országban 36 500 db traktor készült tavaly, 30 LE feletti motorteljesí­tménnyel, kéttengelyes kialakí­tásban.

A világ traktorgyártása számokban 2016-ban

Földrész, ország Traktor (db) Részesedés (%)
Kí­na 1.440.000 52,27%
India 670.000 24,32%
USA 207.000 7,52%
Európa 162.000 5,89%
Törökország 70.000 2,55%
Japán 36.500 1,34%
Dél-Korea 35.000 1,28%
Brazí­lia 34.500 1,26%
Belorusszia 34.000 1,23%
Kanada 19.400 0,70%
Ukrajna 18.000 0,66%
Oroszország 15.600 0,57%
Egyéb országok 8.700 10,38%
í–sszesen 2.750.700 100%

Az elmúlt négy évben negyedével csökkent a gyártott traktorok száma. A japán traktorok jelen vannak a világ valamennyi traktorpiacán, de legfőbb exportterületük Ázsia és Észak-Amerika és a Kubota révén most indí­tották el Európa meghódí­tását is. Az országban gyártott traktoroknak jelenleg 40%-át exportálják.

Dél-Korea is jelentős mennyiségben állí­t elő traktorokat (közel annyit, mint japán), amelynek mintegy fele kerül exportra, főleg Ázsiába és Észak-Amerikába, de egyre több kerül belőle Európába is.

A japán és dél-koreai traktorgyártásban megfigyelhető tendencia, hogy már a 100 LE feletti kategóriákban is jelentősen bőví­tették a kí­nálatot. Dél-Amerikában Brazí­lia rendelkezik jelentős traktorgyártással, az oda települt multinacionális traktorgyártók jóvoltából (John Deere, MF, Valtra). A latifundiumokon használt 100 LE feletti trópusi traktorkategória dominál a gyártásban.

A szomszédos dél-amerikai országokat is főleg a brazilok látják el traktorokkal. Kanada traktorgyártása 12%-kal növekedett az elmúlt években. Tavaly közel 20 000 db traktor készült az országban. A legnagyobb gyártó az orosz tulajdonban lévő Versatile, amely exportálja is a nagytraktorait világszerte. A volt szovjet tagállamok közül még mindig a legnagyobb gyártó Belorusszia, amely újból 30 000 db/év fölé emelte a traktorgyártását, amelyben az Oroszország elleni nyugati embargó is besegí­tett.

A beloruszok látják el az orosz befolyás alatt álló ázsiai országokat is, de a legtöbb traktoruk Oroszországban talál gazdára. A térségen kí­vül még számos európai országban is (köztük Magyarországon) forgalomban vannak. Oroszország és Ukrajna traktorgyártása gyakorlatilag vegetál, de a két földrésznyi méretű országban a traktorgyártási technológia is elavult. Elsősorban a belső piacra gyártják a traktoraikat.

Egyéb országok között, meg kell emlí­teni a Csehország és Lengyelország traktorgyártását, amely darabszámban szebb időket is megélt, de a minőségi fejlesztések révén valószí­nűleg bővülni fog (Zetor, Ursus, Farmer). Az egyéb kisebb traktorgyártó nemzetek sorába tartozik még Mexikó is, ahol egy New Holland vegyesvállalat gyárt traktorokat.

agrotrend.hu / Dr. Hajdú József

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Facebook