Hírek

Megalakult a NAK gyepgazdálkodási munkacsoportja

Régi elmaradást kívánnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Legelő-, és Rétgazdálkodási Munkacsoportjának alapítói pótolni azzal, hogy gyepstratégiát alkotnak, amelynek első lépéseként meg kívánják szervezni az országos szintű gyep állapotfelmérést. Az alakuló ülésre február 3-án került sor, amelyen a múlt és a jelen értékelése mellett a legfontosabb célokat is meghatározták.

Létrehozva:

|

Az alakuló ülésen, amelyet online formában tartottak meg, a részvevõket Zászlós Tibor, a NAK alelnöke köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy megalakul a munkacsoport és támogatásáról biztosította ezt a közösséget – írja honlapján a Magyar Állattenyésztõk Szövetsége.

A MÁSZ elnöke szerint a gyepgazdálkodás régóta periférián kezelt ágazat, pedig a húsmarha- és juhtartásban nélkülözhetetlen, nagy jelentõségû. A munkacsoport tevékenységével ki kell mozdítani ebbõl a helyzetbõl, növelni kell a társadalmi ismertségét és elismertségét. Fontos feladat lesz, hogy a döntéshozók számára elõterjesztéseket készítsen elõ a munkacsoport, szakmai muníciót adjon az ágazatokat érintõ döntésekhez – szögezte le  Zászlós Tibor.

Fotó: wikimedia

Csomai Géza, a NAK Állattenyésztési Osztály, Legeltetésre alapozott Állattartási Alosztályának vezetõje köszöntõjében hangsúlyozta, hogy a húsmarha- és juhtartás nem rentábilis legeltetés nélkül. A gyepgazdálkodás sikerének kiemelkedõ jelentõsége van az ágazat fejlõdésében.

Régi elmaradást kívánunk pótolni, amikor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Állattenyésztési és Beszállítóipari Osztályának Legeltetéses Állattartó Ágazatok Alosztályán belül Legelõ-, és Rétgazdálkodási vagy rövid néven Gyepgazdálkodási Munkacsoportot hozunk létre – vezette fel az alakuló értekezlet indokát az ülés megszervezõje, Wagenhoffer Zsombor.

A NAK Állattenyésztési Osztályának elnöke szerint a szakterület kiváló tudósainak erõfeszítései ellenére az elmúlt 30 évben azért nem sikerült felmérni a gyepek állapotát, mert a szakmapolitikának ez nem volt fontos. Komoly nehézséget jelent a stratégia megalkotásában és az érvanyagok összeállításában, hogy a hazai gyepterületek kiterjedésérõl és minõségérõl nincsenek egzakt adataink, amik pedig vannak azok ellentmondásosak. Fontos feladat helyre billenteni a természetvédelmi és állattenyésztési szempontok egyensúlyát a gyephasználatban – hívta fel a figyelmet a MÁSZ ügyvezetõ igazgatója

Az alakuló ülésen résztvevõk egyhangú szavazással a munkacsoport szakmai vezetõjének Dr. Tasi Juliannát a MATE Gödöllõi Campusának nyugalmazott egyetemi docensét választották meg, aki szerint sürgõs szükség van arra, hogy a legeltetésre és gyepekrõl származó takarmányokra alapozott állattenyésztõ ágazatokra és magára a gyepgazdálkodásra nagyobb figyelem irányuljon, növekedjék annak szakmai és társadalmi elismertsége. Ugyanakkor szükséges az ágazatban dolgozók összefogása, szakmai képviselete, valamint a gazdálkodás szakszerûségének javítása. A célok megvalósítása érdekében javasolta a munkacsoport megalakítását. 

A munkacsoport alapítói között egyetemi oktatók, kutatók, tenyésztõszervezeti vezetõk és gyakorló gazdák vannak, akiknek a gyepgazdálkodás szívügyük.

A munkacsoport legfontosabb céljai és feladatai:

  • A legelõ- és rétgazdálkodással foglalkozók összefogása, szakmai képviselete
  • A döntéshozók támogatása a döntéselõkészítési folyamatban, elõterjesztések összeállítása
  • A hazai gyepterületek teljeskörû, országos felmérése, gyepkataszter megalkotása
  • Legelõ- és rétgazdálkodási stratégia kidolgozása az ágazati szereplõk bevonásával
  • Tudományos eredmények átadása, új vizsgálatok elindítása, szervezése, platformok teremtése
  • Szaktanácsadás, szakmai képzések, továbbképzések, bemutatók, tanulmányutak szervezése
  • Ágazati bemutató gazdaságok kiválasztása, szakmai támogatása
  • Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, beleértve a külhoni magyarság legeltetõ gazdaságait is
  • A gyepgazdálkodás és a természetvédelem közötti kompromisszumok elõsegítése, támogatása, tárgyalási platform biztosítása
  • Társadalmi felvilágosító tevékenység a legelõk és rétek megõrzéséért, fellépés a beerdõsítésük és ipari célterületté (napelempark stb.) nyilvánításuk ellen

Bõvebben errõl a Magyar Állattenyésztõk Lapjának február közepén megjelenõ 2021/2. számában olvashatnak. 

agrotrend.hu / MÁSZ

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Facebook