profimagazin

Technika

A motor lelke

Az elektronika vezérelte motorok korában a teljesí­tmény növeléséhez a szoftveren keresztül vezet az út. Amit egykor mechanikai beavatkozással, különleges alkatrészek beépí­tésével vagy éppen a motor speciális módosí­tásával értek el, azt ma már egy apró, láthatatlan

Létrehozva:

|


Az elektronika vezérelte motorok korában a teljesí­tmény növeléséhez a szoftveren keresztül vezet az út.

Amit egykor mechanikai beavatkozással, különleges alkatrészek beépí­tésével vagy éppen a motor speciális módosí­tásával értek el, azt ma már egy apró, láthatatlan eszköz végzi el.

– Motorjaink működését a motorvezérlő elektronikában található szoftver teszi lehetővé, ezek tartalma határozza meg például a motor szabályozott, kontrollált működését, teljesí­tményét, a járáskultúráját mondja Köbli Károly, az egyebek mellett mezőgazdasági gépek szoftveroptimalizálásával foglalkozó Rapid-M Kft. igazgatója.

– Egy gépcsaládon belül sokszor ugyanazzal a motorral, kihajtási alkatrészekkel, motormechanikai elemekkel, sebességváltóval, fő gépelemekkel találkozhatunk magyarázza a szakember.

Csak a szoftver más, és ez határozza meg a gépek közötti teljesí­tménykülönbséget. Az elkészí­tett szoftvertől függ, hogy az egyik motor gyengébb vagy erősebb lesz, hiszen a gépgyártók ma már nem készí­tenek sok gyártósoron sok különböző mechanikai elemeket tartalmazó motort ugyanazon literteljesí­tménnyel.

Gazdaságosabb, ha egy magas terhelésre méretezett motor készül, a teljesí­tménykülönbséget a legerősebb verziótól a gyengébb irányába a szoftver határozza meg, a terhelés függvényében.

– Ezért is van lehetőség arra, hogy egy eredeti gyári, vagy esetlegesen egy módosí­tott (optimalizált, tuningolt, ki hogyan nevezi) szoftvercserével a motor kategóriát váltson, és nőjön a gép teljesí­tménye, rugalmassága, esetlegesen a területre számí­tott üzemanyag-fogyasztása teszi hozzá, megjegyezve, hogy ilyenkor igény szerint

eredeti gyári, vagy esetleg nagyon komoly fejlesztési háttérrel rendelkező módosí­tott szoftvert töltenek fel.

– A gyári motorvezérlő szoftverekben rejtett tartalékok vannak, és a szoftveroptimalizálással foglalkozó fejlesztő cégek részben éppen ezt használják ki folytatja az igazgató. A tervezőasztalon „elveszett” teljesí­tményt megtalálva és optimalizálva érik el a fogyasztás csökkenését és a motor biztonságos, méretezési szintje alatti leghatékonyabb működését, anélkül, hogy ez bármilyen mechanikai problémát okozna.

– A módosí­tott szoftverek kapcsán gyakran emlí­tik a tuning kifejezést, ami magyarra fordí­tva hangolást jelent folytatja Köbli Károly. A szó hazánkban mára erősen devalválódott az egykor oly népszerű házilagos feljaví­tás miatt, ezért is alkalmazzák helyette a szakemberek inkább az optimalizálást, ami ugyanúgy a finomhangolást jelenti.

De használjuk is bármelyik kifejezést tuning, optimalizálás vagy módosí­tás , mindegyik azt jelenti, hogy a változtatás célja a jobb eredmény elérése.

Ezek a szoftverek a lehetőségek jobb kihasználását segí­tik, általuk hatásosabban működik a gép, könnyebben, kiegyensúlyozottabban dolgozik a traktor, jobban tud alkalmazkodni például a váltakozó terhelési viszonyokhoz, és a lehetőségek kihasználásával kevesebb üzemanyagot is fogyaszt területre vetí­tve.

– A motorok szoftveroptimalizálásával foglalkozó cégek mögött nagyon komoly szakértő, mérnökcsapat és fejlesztőmunka áll mutat rá az igazgató.

Az egyik legjelentősebb ilyen vállalat Olaszországban található. Ők amellett, hogy rendelkeznek az eredeti gyári szoftverekkel, egyedi fejlesztésű programokat is készí­tenek. A megrendelő egy értékesí­tőn keresztül jut hozzá az által igényelt szoftvertartalomhoz: a forgalmazó összegyűjti a szükséges információkat, a munkagépszoftver másolatát, majd továbbí­tja a fejlesztőnek, aki a munka elvégzése után visszajuttatja az új szoftvertartalmat, amely feltöltésre kerül az ügyfél munkagépének motorvezérlőjére egy ingyenes tesztre.

– Ezeknél a fejlesztéseknél mindig nagy hangsúlyt kap, hogy a gépnek a megnövelt teljesí­tmény mellett ugyanolyan hosszú élettartamúnak kell lennie, és mindig be kell tartani határérték alatt az előí­rt normákat emeli ki Köbli Károly.

– A hazai gazdálkodók tí­z évvel ezelőtt még kevésbé voltak tájékozottak a szoftvermódosí­tásban rejlő lehetőségekről mondja a Rapid-M Kft. vezetője , mára azonban egyre jobban felismerik, hogy a szoftverrel növelni lehet a hatékonyságot és csökkenteni a fogyasztást, a mezőgazdasági gépek esetében pedig különösen fontos, hogy mennyi üzemanyagot fogyaszt hektáronként, és milyen a teljesí­tménye.

A mezőgazdasági gépekre ugyanis a nagyon váltakozó viszonyok a jellemzők, sok esetben fontos, hogy legyen lóerő- vagy forgatónyomaték-tartalék, legyen a traktor rugalmasabb, erősebb. Ezekkel a szoftverekkel ez megoldható. A gazdálkodó í­gy hatékonyabban tud dolgozni, könnyebben végzi a munkáját, és

döntő többségben hektáronként 8-10 százalékkal kevesebb üzemanyag-felhasználással teljesí­ti a területet.

– Ma már a magyar gazdák is tudják, hogy a jót is lehet még jobbá tenni mutat rá a szakember -, és ezt segí­ti a Rapid-M Kft.  A szegmensen belül Kelet-Közép-Európában piacvezetőnek számí­tó cég immár 12 éve bizonyí­tja ezt, sikeres működésükhöz azonban elengedhetetlen az, ami a kezdetektől a cég alapelve: a megbí­zhatóság, a professzionalitás és a szakértelem.

– Mindezek megnyilvánulnak a stabil szakmai háttérben és a munkatársak hozzáértésében, felkészültségében – emeli Köbli Károly. Nagyon biztonságos és nagyon komoly fejlesztési háttérrel rendelkező szoftvertartományokat tudunk kí­nálni az ügyfeleknek méghozzá megfizethető áron -, ezt pedig a mögöttünk álló, már emlí­tett olasz cég teszi lehetővé.

A 27 éve a porondon lévő, az USA-ban piacvezetőnek számí­tó, de Japánban is elismert olaszországi vállalkozás biztosí­tja a fejlesztéseket, az eszközöket a hazai magas szí­nvonalú szolgáltatáshoz mondja.

– A minőségi munka másik feltétele, hogy a Rapid-M munkatársai jól képzett szakemberek, akik folyamatosan tanulnak, keresik és felhasználják az új információkat, és emellett elhivatottak is. A team olyan tudással rendelkezik, amellyel adott esetben más szervizek számára is tudnak segí­tséget nyújtani húzza alá az igazgató.

Köbli Károly azt is fontosnak tartja, hogy noha a cég alapvetően kereskedéssel foglalkozik,

indulásuk óta a szolgáltatás egyik markáns jellemzője, hogy az ügyfelek tesztelhetik a terméket, és saját tapasztalatik után dönthetnek a vásárlásról.

– De a szakmai hitelességhez hozzátartozik az is, hogy például a nagy céges partnereink esetében jegyzőkönyves fogyasztási tesztet készí­tettünk, illetve a kft. minden magyarországi ügyfelével történő minden kapcsolatát dokumentálja teszi hozzá.

– Eddig mintegy 3 200 mezőgazdasági gép használja a Rapid-M  által kí­nált szoftvereket és szolgáltatást, ami közel 2000 ügyfelet jelent. A társaság Magyarországon kí­vül Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában, Csehországban, Romániában is tevékenykedett, múltunkat, tapasztalatainkat tekintve kiemelkedőnek számí­tunk a piacon ebben a régióban teszi még hozzá.

Az igazgató végül arra is felhí­vja a figyelmet, hogy a motorvezérlő szoftvereknél

a motort érintő frissí­tett tartalmat már nem készí­t a módosí­tást, optimalizálást végző cég, ezek változatlanok maradnak,

í­gy a továbbiakban már nincs teendője az ügyfélnek, nem kell arra számí­tania, hogy újabb és újabb verziókat kellene telepí­ttetnie, vásárolnia.

További információkért látogasson el a Rapid-M Kft. weboldalára!

(x)

Hirdetés

Fókuszban

Facebook