Agrárpénzek

Piac

Újabb határidő! Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása

A támogatási kérelmet a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb augusztus 15-ig kell benyújtani.

Létrehozva:

|

A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a szőlőtermelő a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe:

  • a) növényegészségügyi megelőzés, illetve
  • b) növényegészségügyi felszámolás elvégzéséhez.

A támogatás mértéke a kijuttatott növényvédőszer vételárának 50%-a, de szőlőtermelőnként nem haladhatja meg a 160.000 Ft-ot.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani.


A támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása kizárólag postai úton történhet – fotó: Pixabay

A Magyar Államkincstár 35/2018. (VII. 6.) Közleménye 1. számú és 2. számú melléklete szerinti, N0717 (szőlőtermelő), és N0718 (igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés) jelű támogatási kérelmet a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2018. augusztus 15-ig kell benyújtani.

A benyújtás helye: a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növényvédelmi hatóság).

A növényegészségügyi megelőzés támogatása a támogatási kérelemben kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a Rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott, a növényegészségügyi megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet a szőlőtermelő, vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés előzetesen (tárgyév március 1. – 31. között ) már benyújtotta és azt a Kincstár befogadta.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell

  • borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró, csemegeszőlő termelése esetén a növényvédelmi hatóság 3. melléklet szerinti adattartalommal kiállított, a MÁK által rendszeresített és a honlapján közzétett igazolását (N0719 számú nyomtatvány) a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről;”
  • a növényvédőszer megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállítottés a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát;
  • amennyiben a növényvédőszer megvásárlását igazoló számla a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére került kiállításra, akkor a növényvédőszer gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát;
  • a számla pénzügyi rendezését igazoló bizonylat másolatát, amennyiben a pénzügyi rendezés a számlán nem került feltüntetésre(bankszámlakivonat vagy az átutalás visszavonhatatlan teljesüléséről szóló bank által kiállított igazolás);
  • a szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi permetezési napló másolatát, és
  • a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát, ha a támogatási kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Facebook