Agrárpénzek

Piac

Szükség esetén még visszavonható a támogatásba vitt terület decemberben

Természetesen a december 31-ig tartó visszavonásra rendelkezésre álló határidő csak a normál visszavonásra vonatkozik.

Számos területalapon nyújtott egyes vidékfejlesztési támogatás vonatkozásában 2017 decemberében még visszavonhatják a támogatásba vitt területeiket, vagy azok egy részét az érintett gazdálkodók 2018 évre vonatkozóan – írja honlapján az agrárkamara.

A vis maior okból történő visszavonási kérelmeket a vis maior esemény bekövetkezését követő 21 napon belül, de legkésőbb a 6 hónapos időtartam figyelembe vételével küldhetik meg a kincstárnak.

A vis maioros  visszavonási kérelmet az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig lehetséges beküldeni.

A vis maior okokat a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet és az 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg. A pályázati felhívás további vis maior eseteket is elismer, így többek között

  • az osztatlan kimérés esetét,
  • a földhasználat írásban történő felmondása az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság által,
  • támogatást igénylőt a természetvédelmi hatóság kötelezi a földhasználati előírások szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására,
  • VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások keretében végzett sövénytelepítés beruházás által igénybe vett területek stb.

Vis maioros visszavonás KET-nél kisebb terület is lehet – ez esetben a visszamaradó területet fel kell mérni, feltölteni a kérelembe. Ez esetben a támogatás a visszavont egységre megszűnik, de visszafizetési kötelezettség nem keletkezik.

A normál visszavonásnál – melynek határideje VPAKG és VPÖKO vonatkozásában 2017. december 31. – a KET csak egészben vonható vissza, s a visszavont területre az eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének visszafizetése bármely Államkincstár által megállapított támogatás összegéből levonható. Természetesen mindkét esetben a Támogatói okirat módosítására kerül sor.

A teljes kérelem visszavonás, a teljes tematikus előíráscsoport visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészének vagy egy részének visszavonása iránti kérelmet az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az Államkincstárhoz.

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon megtalálható egy „Felhasználói kézikönyv”, mely segítséget nyújt.

Nem termelő beruházásoknál a visszavonás időpontja 2017. december 29.

agrotrend.hu / NAK

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés