Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Hírek

Hej, tulipán, tulipán…

„Népművészetünk legősibb virágmotívuma a tulipán. Az etnográfusok sokat huzakodtak rajta, keletről származik-e vagy nyugatról? A tulipán virágról kiderítették, hogy nyugati kertészek ismertették meg velünk a XVIII. században, népművészetünk tulipán motívumáról meg bebizonyították, hogy nem is tulipán, hanem legtöbbnyire rózsabimbó a neve a szűrszabók ajkán. De nevezik sok minden egyébnek, sőt mi több, még tulipánnak is. […] A régészeti leletek tanúsága szerint a török népek már vagy másfélezer esztendeje alkalmazzák bronzból öntött szíjjvégeiken és bizonyára egyéb díszítményeiken is” – mondta Lükő Gábor etnográfus az itthonrolhaza.hu portál interjújában.


A Dukász-lemez, mögötte Szent Tamás latin lemezével, melyen tulipán-motívum látható. Forrás: itthonrolhaza.hu

Hogy is van ez? Véleményünk szerint a megoldás nem bonyolult, de – mint azt megszokhattuk…  – valamiért sokan azt szeretnék, ha minden nyugatról érkezett volna meg hozzánk. Pedig az a tény, hogy keletről jöttünk – még ha a hely és a mód kérdésében nincs is egyetértés! – senki által nem vitatott!

A tulipán pedig minden jel szerint keleti eredetű motívum, ugyanis a legkorábbi ismert tulipán-ábrázolás a Kr. előtti VII. századból való egy dél-kaukázusi szkíta leletből Ziwiyeből. Aranyból készült pecsétnyomón öt vastagodó hasban végződő tulipán van. A tulipán motívum egyesek szerint megtalálható egyes hun leleteken.

A honfoglalás korából származó karosi szablyájának egyesek szerint palmettákat formázó veretes díszei közt Kiszely István tulipánt is felismerni vél.


Vezéri szablya aranyozott ezüst markolatdíszei Karosról. Forrás: itthonrolhaza.hu

Lükő szerint a kirgizek hímzéseinek és faragásainak ma is legkedveltebb motívuma a kehely alakú virág (tulipán, illetve liliom), a régi törökség és a középkori magyarság szíjvégein rendszerint egy hullámzó inda két oldalán, a hullámvölgyekben jelenik meg.

Az udvarhelyi fedeles kapuknak is ez az egyik legkedveltebb motívuma, és megjelenik más faragásokon és hímzéseken is. Megjelenik a kehely alakú virágmotívum a kirgizek és jakutok nyeregtakaróin is.

Régi keleti örökségünknek tarthatjuk bizonyos indás hímzőmintáinkat, amelyeken szintén tulipán vagy liliom szerepel, hasonló előfordul a jakutoknál, kirgizeknél és a kazáni tatároknál.

Vannak, akik az ősvallás emlékeként tekintenek rá; Varga Géza írástörténész szerint a tulipán az ősvallás égigérőfa-jelképe, amely nem élethű, hanem jelszerű ábrázolás – ezért értelmetlen a néprajzosok azon követelménye a honfoglalás kori és más régészeti emlékek tulipánábrázolásaival szemben, hogy azokon legyen botanikai hitelességgel meghatározható a tulipán.

E régi emlékek nem a tulipán, hanem az égigérő fával (Tejúttal) azonos Isten jelképes ábrázolását célozták. A sztyeppi égigérőfa-ábrázolásokhoz hasonlóan a tulipánábrázolásokon is találunk olyan jelképeket (szójeleket), amelyek a székely rovásírás jeleivel azonosíthatók. Ezek segítségével egyes tulipánábrázolások elolvashatók.


Énlaka – tulipános motívum a templom kazettás mennyezetén. Forrás: itthonrolhaza.hu

Isten régi magyar elnevezését, az ős Ten szót adja, újfent igazolva ezáltal azt a Berze Nagy János által is felismert tényt, hogy a magyar nép az égigérő fát (azaz a Tejutat) az Istennel azonosítja.

Természetesen vannak más vélemények is, nem kérdés, de talán ezek az összefüggések kevésbé ismertek, a népművészeti tárgyakon pedig más jelentéssel is bírnak – de található összefüggés!

Hoppál Mihály szerint a tulipán különböző módosulatai a nőt kislány korától az élet minden pillanatában ábrázolni képes a betegségig, az öregségig, a halálig. A tulipán nagyon gyakran a szívvel együtt van ábrázolva.

  •  Temetkezésnél az oszlopos fejfák és kopjafák állításánál, a faragott tulipán tetejű az asszony/leány halottat jelöli.
  •  A tulipános láda vagy tulipántos láda Magyarországon az asztalos készítésű menyasszonyi láda legáltalánosabb elnevezése; a 19. sz. első felében tűnt fel a Dunántúlon.


Forrás: itthonrolhaza.hu

  • A csipkeverő és hímző asszonyok kedvelt díszítő eleme
  • A székelykapuk díszítésénél, szinte minden alkalommal feltűnik a tulipán.
  • A korondi fazekasság fő díszítő eleme a tulipán, mellyel a különböző színre festett kerámiáikat ékesítik.


Székelykapu Kovásznán. Forrás: itthonrolhaza.hu

A manapság gyerekdalnak titulált éneket teljesen más megvilágításba helyezik a fent leírtak:

    Hej, tulipán, tulipán,
    Teljes szegfű, szarkaláb,
    Tele kertem zsályával,
    Szerelemnek lángjával.
    Nyisd ki rózsám kapudat,
    Hadd kerüljem váradat,
    Rózsafának illatja
    Az én szívem biztatja.

Úgy tűnik tehát, hogy a tulipánnak nevezett motívum valójában egyáltalán nem tulipán, hanem egyesek szerint olvasható jel, míg mások szerint az égigérő fát (Istent) jelöli, megint mások azt állítják, hogy a nőiséget szimbolizálja.

Mi csupán annyit fűzünk hozzá, hogy lehetnek ugyan viták, de mindegyik „megfejtés” azonos irányba mutat, a mi olvasatunkban ugyanis mindegyik az élet, a teremtés, a születés tárgykörébe tartozik.

agrotrend.hu / itthonrolhaza.hu

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés