profimagazin

Technika

Amikor a precí­ziós gazdálkodás működni kezd a gyakorlatban

  FIELD EXPERT- Precision Farming program. A €˜Yield Service Plus Precision Farming€™ precí­ziós szolgáltatás ma már nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is gyakorlatban alkalmazott rendszer. A €˜Field Expert- Precision Farming€™ szolgáltatás az összes jele

Létrehozva:

|

 

FIELD EXPERT- Precision Farming program.

A â€_x0098_Yield Service Plus Precision Farming’ precí­ziós szolgáltatás ma már nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is gyakorlatban alkalmazott rendszer. A â€_x0098_Field Expert- Precision Farming’ szolgáltatás az összes jelenleg működő és elérhető precí­ziós/helyspecifikus elemet tartalmazza, már gyakorlatban is működik! A rendszer teljes- a művelési zónák lehatárolásától a meglévő géppark auditálásáig, a táblán belüli differenciált tőszám és tápanyag kijuttatáson keresztül az üzemi kí­sérletek beállí­tásáig és a gazdaságossági számí­tások elvégzéséig mindent elvégez a csapat.

Filozófiájuk: innováció, hosszú távú kapcsolat és íśgyfélközpontúság.

A csapat tagjaival beszélgettünk a jelenről és a jövőről.

Tavaly szeptemberben Gödöllőn volt a â€_x0098_Yield Service Plus Precision Farming’ precí­ziós program bemutatója, amit számos megjelenés követett különböző precí­ziós fórumokon. Mi történt azóta? Olyan, mintha egy kicsit eltüntetek volna.

Szabó Szilárd – Agro Aim Hungária Kft.: Szó sincs róla, dolgozunk, növekszünk, fejlesztünk. A tavalyi év egy óriási lökés volt. í–sszehangoltuk a tevékenységet, a résztvevőket, a cégeket, kialakí­tottuk a rendszert, kí­sérleteket állí­tottunk be, kiértékeltük azokat és tudjuk, hogy működik a precí­ziós rendszerünk. Ezt folytatjuk az idei évben is. Koncentrálunk a szakmai munkára, kí­sérletekre és mindenekelőtt íśgyfeleinkre. Az összes tavalyi Partnerünkkel az idei évben is folytatjuk a munkát, ami azt jelenti, hogy elégedettek voltak a precí­ziós szolgáltatásunkkal, anyagilag is megérte nekik. Ők fontosak nekünk, tőlük kaptunk esélyt és lehetőséget a tavalyi évben, hogy elindulhassunk, bizonyí­thassunk. A hazai termelők mellett a környező országokban is dolgozunk, teljesen átállí­tottunk egy hagyományos üzemet precí­ziós üzemmé 3500 hektáron több cég együttműködésével. Itt művelésizóna-lehatárolást, precí­ziós talajmintavételt és elemzést, differenciált tápanyag-, tőszámbeállí­tást és teljes szaktanácsadást végzünk.

Differenciált tőszámbeállí­tás napraforgóban

Itthon több mint 6000 hektáron végzünk valamilyen szintű precí­ziós munkát. Van, ahol művelési zónák lehatárolásánál és mintázásánál tartunk, máshol pedig már azon gondolkodunk, hogy a differenciált tápanyag és tőszám mellett a növényvédelmi munkákat oldjuk meg â€_x0098_precí­zebben’. A teljes program, amely az összes jelenlegi precí­ziós elemet tartalmazza â€_x0098_Field Expert- Precision Farming’ néven érhető el Partnereink részére. A precí­ziós gazdálkodás multidiszciplináris â€_x0098_tudomány’, több cég közös együttműködése és a kí­sérletekből szerzett tapasztalatok hozzák meg az eredményeket. Fontos számunkra a nemzetközi hálózat és a tapasztalatcsere. Rengeteg információt kapunk külföldi partnereinktől, most már mi is sok hasznos információt tudunk nekik adni. A â€_x0098_Field Expert-Precision Farming’ programban résztvevő cégek száma folyamatosan bővül, cluster rendszerben gondolkodunk, mindig nyitva áll a kapu új, innovatí­v és íśgyfélközpontú cégek számára.

Tavalyhoz képest az idei precí­ziós kí­sérletekben mi kapott nagyobb hangsúlyt?

Sz.Sz: A teljes folyamat. Nem lehet részeket kiragadni, ez egy komplex és komplett, folyamatosan fejlődő rendszer. Az idei évben üzemi körülmények között, az ország 8 pontján állí­tottunk be kí­sérleteket takarmánykukorica, csemegekukorica, szója és napraforgó kultúrában. A talaj, tápanyag és tőszám mellé bekerült a táblán belüli differenciált talajjaví­tás, valamint a foltszerű, precí­ziós növényvédelem is. Minden kí­sérletünk statisztikailag értékelhető módon került beállí­tásra, hangsúlyozom, hogy üzemi körülmények között.

Az üzemi kí­sérletek mellett kisparcellán is végeztek kí­sérleteket?

Sz.Sz: Csak regisztrációs kí­sérletekhez használunk kisparcellát, ez is egy kényszer. Az üzemi kí­sérletekben hiszünk, a kisparcellás, néhány négyzetméteres kí­sérletek kora lejárt. A ma rendelkezésre álló technikával megtöbbszörözzük az egységnyi területről felvett adatpontok számát. Sokkal pontosabban és több tényezőt tudunk vizsgálni az új módszerekkel. Ma már a termelő üzemek – akinek megfelelő géppark és technika áll a rendelkezésére – képesek komplex kí­sérlet beállí­tására. Kell hozzá szakmai segí­tség, de hatalmas értéket tudnak önmaguknak generálni. A kisparcellás kí­sérletek kiváltására törekszünk fajta- és hibridtesztelés, tápanyag-reakció, tőszámkí­sérletek, de akár növényvédő szer tesztelése terén is. Szeretnénk ha a nemzeti minősí­tő szervezetek Európa-szerte is elfogadnák az új módszereket, használnák a rendelkezésre álló technikát és technológiát. Ez az egyik fontos idei projektünk, amelyben számos európai céggel és szervezettel dolgozunk és lobbizunk együtt.

Egyenletes kelés a feltétele az egyöntetű állományoknak

Emlí­tette a cégen, illetve a â€_x0098_Field Expert- Precision Farming’ szolgáltatáson belül a növekedést. Mit jelent ez a szolgáltatás vagy cég terén?

Sz.Sz: Az év elején volt egy komolyabb beruházás, eszközöket vásároltunk, csak, amire feltétlen szükségünk volt, nem élünk pályázatokból. Sokkal jobban hiszek a â€_x0098_szürke állományba’ való beruházásban. Csinálhatok tí­zezer szám kí­sérleteket, vásárolhatok eszközöket, ha nem tudom a rendszert összerakni, meglátni az összefüggéseket, statisztikailag kiértékelni az adatokat, következtetéseket levonni, külföldi partnerekkel megosztani az információt. Szakemberekbe fektetünk, már megvannak az új kollégák. Kockázatos beruházás, drága beruházás, viszont a legnagyobb hozzáadott értéket termeli. Felvenni egyszerű embert, megtartani nehéz.

Mi újság a tőszámmodellel? Tavaly kaptak miatta hideget-meleget. Használják?

Sz.Sz.: Természetesen használjuk. Nem könnyű megérteni a rendszer komplexitását, összefüggéseit, nem is várhatjuk el senkitől. Őszinte leszek, volt egy komoly érdeklődő, aki megvásárolta a teljes rendszert. Ami nálunk maradt, az a lokális használati jog, valamint a folyamatos fejlesztésekben részt veszünk. Partnereinknek természetesen szolgáltatunk a modellel a â€_x0098_Field Expert-Precision Framing’ program keretein belül.

Talán egy hazai beruházó vetett szemet rá?

Sz.Sz.: Nem, egy Dél-afrikai beruházó csoport, akik már az idén Ukrajnában, Kazahsztánban használják a modell egyes moduljait. Nekik fontos volt, hogy legyen egy komplex rendszerük, ami használható és bőví­thető. Nem szeretnék többet beszélni róla, komoly titoktartási megállapodás van köztünk.

Tavaly elkövettünk egy hibát: mi amerikai multinacionális cégeknél â€_x0098_szocializálódtunk’. Azt tanultunk, hogy csinálj jobbat, hatékonyabbat és a piacon előnyt tudsz szerezni. Aztán az itthoni valóság más, itt egy-egy hazai agrárpiacra lépő receptje egészen más. Nem kell, hogy innovatí­v legyél. Legyél nagyhangú, erősen kritizáld a már működő rendszert, tűnj erősnek és majd ez hoz némi ügyfélkört. Nekünk más a gondolkodásunk és megközelí­tésünk és ezen nem kí­vánunk változtatni. Sokan beléptek a piacra, majd az idő eldönti, hogy melyik rendszer működik, melyik marad meg hosszútávon. Konstruktí­v szakmai beszélgetésekben és vitákban részt veszünk szí­vesen, bármikor, bárkivel. Nekünk vannak adataink, van működő rendszerünk és van egy fejlődési pályánk, ezt követjük. Kí­sérleteink nyilvánosak, kérésre bemutatjuk őket, sőt szervezünk egy üzemlátogatást augusztusban, ahol bemutatjuk, hogy hogyan állí­tottunk át egy 3500 hektáros gazdaságot teljes precí­zióra. Hamarosan lehet jelentkezni a programra.

A precí­ziós gazdálkodás alapvetően a heterogén területre ajánlható

Sokszor felvetődik a szolgáltatás termék függetlensége. Megalakulás óta változott-e ilyen téren a rendszer?

Sz.Sz: Voltak ilyen hangok. Amikor művelésizóna-szinten kell a szezon végén megmondanunk, hogy mekkora volt a ráfordí­tás, bevétel és a haszon, ott nem lehet termékszemléletű a tervezés. Mindig a leghatékonyabb és költségben is megfelelő inputanyagot kell kiválasztanunk. Aki kifejezetten kéri, hogy egy-egy inputanyag legyen benne a tervezésben, legyen az egy hibrid, egy műtrágyaféleség vagy forgalmazó, ott belerakjuk, a többi helyen a hatékonyság és a költség az elsődleges szempont. Nincs kizárólagosságunk senkivel, függetlenek vagyunk. A â€_x0098_Field Expert- Precision Farming’ program független és bárki számára elérhető. Számunkra fontos, hogy a kezdetektől segí­tsük Partnereinket, ne csak egy-egy folyamatban legyünk ott velük, hanem az első gondolattól a megvalósí­táson keresztül az eredmények elemzésében is.

Ha a â€_x0098_Field Expert- Precision Farming’ program előnyeit kell kihangsúlyozni, mely pontokat emlí­tene meg?

Dr. Láng Vince – AgriDron Kft.: Azt gondolom, hogy a művelési zónák lehatárolása alapozza meg a rendszer pontosságát. Mi a művelési zónát dinamikusan változó egységként kezeljük, mely az évek alatt begyűjtött adatoknak köszönhetően egyre pontosabb. Nem korlátozzuk magunkat egy eszközre, nem jelentjük ki, hogy csak ez vagy csak az működik. Minden rendelkezésre álló adatnak megvan a helye a rendszerben. Amikor nulláról indulunk, akkor a műholdképeket tekintjük a legjobb alapnak, mert évtizedes adatsorok állnak a rendelkezésünkre és maga a technológia több évtizedes múltra tekint vissza. Ezek az adatok a növényállomány válaszát mutatják adott területen, nem csupán talajt tekintve, hanem mikroklí­mát, domborzatot, agrotechnikát stb.

A művelési zónák lehatárolásánál átlagosan 3 ha-os egységekben gondolkodunk. Mint emlí­tettem, a zónák létrehozásánál a műholdképek nagy szerepet kapnak, alapesetben 4-5 év adatait használjuk fel, í­gy lefedve a vetésforgót és kiküszöbölve az évhatást. Amennyiben rendelkezésre állnak hozamtérképek vagy talajscennelés, akkor azokat is be tudjuk illeszteni a rendszerbe. Sokat dolgozunk például VERIS talajscennerrel, mely során EC (vezetőképesség), pH- és szervesanyag-térképek alapján történik a zónalehatárolás, majd a talajmintavétel. A lehatárolás sikerességét is mutatja, hogy jelentős különbségeket látunk a laboratóriumi elemzések alapján.

Bűdi Károly – AgriDron Kft: Gépészeti tanácsadásunk márkafüggetlen. A rendelkezésre álló géppark és pénztárca alapján adunk ajánlást, hogy a termelő el tudjon indulni az úton a komplett precí­ziós rendszer irányába. Nem célunk, hogy rögtön minden gép rendelkezésre álljon és hatalmas beruházást generáljunk. A lényeg, az hogy egy szakmailag megalapozott, egymással kompatibilis és egymással kommunikáló géppark álljon rendelkezésre. Ha már tudunk differenciáltan inputanyagot kijuttatni, akkor az optimalizált rendszer idővel már ki fogja termelni a nagyobb beruházásokat.

Bucsi Tamás: Fontosnak tartom elmondani, hogy az elmúlt szezonok tapasztalata az, hogy nem elég egy megfelelően felállí­tott rendszerrel dolgozni, azt üzemeltetni. A mezőgazdaságban, különösen szezonban, nincs hétvége, este és ünnepnap. Nagy értéke a csapatnak, hogy a csapaton belüli kommunikáció gyors, a részfeladatokat úgy osztottuk ki, hogy mindenki a maga részére fókuszál. A kijuttatási tervek, egy-egy változás a tervezésben, térképkészí­tésben gyorsan elkészül, í­gy nem kell a tábla szélén várakozni. Számos esetben monitorbeállí­tásra azonnal indulunk a  helyszí­nre, ha szükséges.

 

Legyen í–n is a PARTNERíśK, kezdjük együtt a FEJLESZTí‰SEKET!
â€_x0098_Field Expert Precision Farming’

További információkért látogasson el az Agro Aim Hungária Kft. weboldalára!
info@agroaim.hu, contact@agroaim.hu
+36 30 983 8390

Profi magazin / agrotrend.hu

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Facebook