Balázsik Zsófia

Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.1-11.2.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Létrehozva:

|

Fotó: wikimedia

A felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti: (A változások – félkövér betűtípussal – külön megjelölésre kerültek!)

  • A felhívás 3.4.1.1./C/ VII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai/ 2. Visszavonási kérelem benyújtása az alábbiak szerint módosult:

– „(4) A támogatási időszak folyamán – a vis maior eset kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak (beleértve a VII. fejezet – 1. Visszavonás tárgya, következménye – (2) bekezdés c.) pontja szerinti esetet is):

a.) a 2023., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2023. március 31..;

b.) a 2024., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2024. január 15.;”

– „(6) Amennyiben a támogatást igénylő a (4) bekezdésben rögzített időpontig (2023. év tekintetében március 31., 2024. évben január 15.) nem nyújt be visszavonási kérelmet a VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye – (2) bekezdés c.) pontja szerinti lejáró földhasználattal érintett földterület visszavonásával kapcsolatban és nem rendelkezik a 3.4.1.1. C.) IV. 1. Jogszerű földhasználat (3) bekezdése szerinti igazolással, vagy rendelkezik ezen igazolással, de a lejáratot követő 6 hónapon belül nem tudja meghosszabbítani a földhasználatot, úgy a felhívás 5. számú mellékletében szereplő szankciót kell alkalmazni.”

  • A felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok / 3. Tartalmi értékelési szempontok – A támogatási kérelem bírálása (3) bekezdése az alábbiak szerint módosult:

– „(3) A tanúsító szervezet a (2) bekezdésben megjelölt adatszolgáltatását legkésőbb az első kifizetési kérelemre hozott döntés jogerőre emelkedéséig módosíthatja.”

  • A felhívás 5.1. A támogatás formája/ I. Kifizetési kérelem benyújtása rész módosítása által nem eredményez teljes kizárást az első alkalommal be nem nyújtott kifizetési kérelem:

– „(1) A (2) bekezdés kivételével kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani. Az egységes kérelemben a KET-en belül kell táblásítani és az adott évi hasznosításokat megadni.

– „(9) Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül a támogatásból és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

  • A felhívás 5. számú melléklete (Szankciós táblázat) III. Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei az alábbiak szerint módosult:

– 15. pont: „Ha a kedvezményezett a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet, vagy a kifizetési kérelme egynél több alkalommal teljes mértékben elutasításra kerül, akkor kedvezményezett a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

Balázsik Zsófia

agrár-szaktanácsadó

Hirdetés

Fókuszban

Facebook