Állattenyésztés

Késve bejelentett ENAR események

Késve bejelentett ENAR események Magyar Államkincstár által történő szankcionálásának elkerülése a 2023. évi egységes kérelemben benyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatások esetében

A 2015-2021 évekig terjedő időszaktól eltérően, annak ellenére, hogy jogszabályváltozás nem történt, a Magyar Államkincstár a 2022. évi egységes kérelemben benyújtott termeléshez kötött állatalapú támogatások vonatkozásában minden szarvasmarhát érintő jogcímből kizárta nem nyilvános belső eljárásrendje alapján a végkifizetési döntések meghozatalakor azokat a kérelmezett állatokat, amelyek esetében a szarvasmarha ENAR rendszerbe az adatszolgáltatás a jogszabályi előírásokhoz képest a határidők elmulasztásával történt!

Tekintettel arra, hogy a 2023 évtől hatályos rendeletek néhány könnyítés mellett az ENAR adatok vonatkozásában azonos szöveggel jelentek meg, várhatóan a MÁK eljárásrendje a 2023 évi egységes kérelem esetében is hasonlóan alakul. A MÁK által meghozott 2022 évi döntések alapján lehet következtetni arra, hogy a szankcionált bejelentések egy része nem a támogatásban kérelmezett egyedekre, hanem szaporulatukra vonatkozik, az EU rendeletek ugyanakkor a kérelmezett egyedek meg nem felelése esetén írnak elő jogkövetkezményeket, így a jogorvoslati eljárások eredménye alapján fog kiderülni, történt-e jogsértés a MÁK részéről. A különböző adatmódosítások is a szankcionált kategóriába esnek (fajta, ivar, születési dátum stb.).

 A MÁK vizsgálja a birtokontartási időszak alatt, illetve az egységes kérelem benyújtását követően történt állatmozgások, átkötések, selejtezések, elhullások bejelentését, valamint a szaporulat regisztrációjára vonatkozó határidők betartását, illetve az esetleges módosító bizonylatokat is határidőn túli bejelentésnek minősíti. Az előző évi eljárással szemben ugyanakkor az egységes kérelem benyújtását megelőzően történt javítások, késve jelentések nem kerülhetnek szankcionálásra, kivéve a hízottbika tartás támogatást, amelynél a tenyészetbe kerülés napja (birtokon tartás kezdete) kerül vizsgálat alá a 13/2023. (IV.19.) AM rendelet (Egységes kérelem rendelet) 39. § (4) bekezdése szerint:

„e) ha a feltárt meg nem felelés az állatokkal kapcsolatos események számítógépes adatbázisba történő késedelmes bejelentéséhez kapcsolódik, az érintett állatot meghatározottnak kell tekinteni, ha a bejelentésre a kérelembeadásig, a hízott bikatartás támogatása esetén pedig a birtokon tartás időszakának kezdete előtt került sor.”

Tekintettel arra, hogy az anyatehén tartás és az átmeneti nemzeti anyatehén tartás esetében a meg nem feleléssel érintett kérelmezett állatok 2023.12.20. napig a kérelemből visszavonhatók, célszerű a NÉBIH által a gazdálkodók számára elérhetővé tett késve jelentett események lekérdezésének lehetőségét kihasználni, és megfontolni azon egyedek visszavonását a kérelemből, amelyeknek ENAR eseményei az egységes kérelem benyújtását követően kerültek késve bejelentésre. A tejhasznú tehéntartás támogatás és a hízottbika tartás támogatás esetében már nincs lehetőség visszavonásra.

A lekérdezés lehetősége minden hozzáféréssel rendelkező falugazdász számára elérhető a NÉBIH ENAR oldalán, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai is tudnak segíteni az egyeztetésben.

 A Magyar Államkincstár és a NÉBIH az alábbi linkeken adott tájékoztatást a késve jelentett ENAR eseményekkel kapcsolatban.

A saját tenyészetek adatai hozzáférés igénylését követően minden állattartó, állattenyésztő számára elérhetők a NÉBIH ENAR oldalán, illetve önálló tenyészetek esetében ügyfélkapus bejelentkezést követően a NÉBIH Ügyfélprofil felületen is.

A szarvasmarha ENAR esetében a 1219 – Késve jelentett szarvasmarha események, a juh ENAR vonatkozásában a 1220 – Késve jelentett juh/kecske események menüpontban kérdezhetők le az érintett adatok. Megyei körzetbe sorolt tenyészetek tartói a falugazdászoktól, vagy az ENAR felelőstől kérhetnek segítséget, illetve a 2961 bizonylaton tudnak hozzáférést igényelni, a NÉBIH ENAR oldalán, a zölddel kiemelt fülön megnyitható bizonylat kitöltésével (Regisztráció az ENAR-ba).

 agrotrend.hu / NAK, Németh Csaba

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés