Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Az agrofotó pályázat részvételi szabályzata

AGROFOTO 2024 DÍJ 

Az Agrotrend Csoport most egy mindenkit érdeklő témát, a fotózást állítja középpontba, egy már öt éven keresztül sikerrel zajlott projektet újít meg. Ezt a célt szolgálja az Agrofotó 2024 díj!

Egy tájkép, portré, zsáner, sportfotó, divatfotó, akt stb. megszokott műfajok, azonban kevesebb olyan fényképpel találkozhatunk, amely témája középpontjába a mezőgazdaságot állítja. Pedig Magyarországon több tízezer agráriummal foglalkozó vállalkozás működik. Tapasztalatból tudjuk, hogy a mezőgazdászok között, a mezőgazdaság iránt fogékony emberek közt is számtalan lelkes fotós van, akik valós célok nélkül megörökítik mindennapjaik apró mozzanatait, egy-egy számukra érdekes pillanatot. Nekik és minden fotográfusnak nyújtjuk a megmérettetés lehetőségét több kategóriában az Agrofotó 2024 díj pályázata során.

Kategóriák

5 Kategóriában indítjuk a versengést:

A pályázat témája lehet:

  • Állattenyésztés
  • Növénytermesztés
  • Gépészet
  • Meteorológia
  • Vadvilág

 

Nevezés 

Nevezni a kép beküldésével lehet. A képeket a https://agrotrend.hu/agrofoto-palyazat/felületre kell közvetlenül feltölteni. A feltöltött nevezések minden hónap 1-én válnak láthatóvá, ekkortól lehet majd rájuk szavazni.

Beküldési határidő

Minden hónap 20-ig beküldött pályázat a weboldalon a következő hónap1-től lesz látható, ekkortól lehet a szavazatokat leadni.

Szavazás

Minden hónap 1-től 29-ig lehet szavazni (A szavazás indítása és zárása adott nap 12:00 órakor történik!)

Lebonyolítás

Havi győztesek: Minden hónapban hirdetünk győztest! Az egyes kategóriákban a képekre az agrotrend.hu oldalon online leadott szavazatok döntenek. Az adott kategóriában a legtöbb szavazatot kapott fotó készítője lesz a győztes, akinek 30.000 Ft értékű nyeremény a díja.

Havi abszolút győztes: A havi kategóriagyőztesek közül szintén a legtöbb szavazatot elnyerő pályamű készítője kapja a havi abszolút győztes címet. A havi abszolút győztes résztvehet a novemberi díjátadón, közülük kerül majd ki a fődíjas.

Éves győztesek: Évente egyszer, a zsűri döntése alapján hirdetünk győzteseket. Egy abszolút győztest választunk ki, aki ünnepélyes keretek között veheti át a díjat.

Szakmai zsűri

A szakmai zsűri tagjai: az alapítók képviselője, elismert szakemberek, és a verseny támogatói.

Díjkiosztó

A 2024-ben havonta kihirdetett abszolút győztesek ünnepélyes oklevél átadása novemberben az Agrármarketing-díj átadásakor lesz! Kihirdetésre, díjazásra kerülnek a havi abszolút győztesek, illetve a 2024-es év fődíjasa.

A győztes fotók kiállításra is kerülnek az eseményen.

Fotók felhasználása: A beküldött fotók felhasználásra kerülhetnek az Agrotrend Csoport Facebook oldalain és honlapjain, az Agrofotó projekthez kapcsolódó kampányok során és a Szervező tagszervezeteinek kampányában, illetve bemutatásra kerülnek a pályázat keretében benyújtott felvételekből készült Facebook képgalériában a beküldő nevével feltüntetve.

A pályázat résztvevői: 

A Fotópályázaton amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetnek.

A Fotópályázaton való részvétel feltételei:

A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.

A Pályázónak regisztrálnia kell a https://agrotrend.hu/agrofoto-palyazat oldalon, és fel kell töltenie a fotókat.

Az online jelentkezésben a Pályázó fel kell, hogy tüntesse a következő adatokat: név, a fotó címe, ha gondolja rövid leírás a fotóhoz. A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul, hogy: a Fotópályázat keretében beküldött, fotót a Szervező, illetve a Szervező megbízásából harmadik fél a Szervező promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. A fotó feltöltésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az Agrofoto  Facebook oldalán a nevét és az általa készített fotót ezen kívül a agrofoto.hu oldalon, promóciós honlapjain, kiadványaiban, vagy a szervezet tagjainak honlapján, kiadványában közzé tegye.

A nyilatkozat hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni.

Egy Pályázó legfeljebb 5 darab fényképfelvételt küldhet be.

A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények:

A fotók témája kizárólag mezőgazdasági vonatkozású témát ábrázolhat, ami a pályázat nevéhez köthető.

A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék (curves),színegyensúly (colorbalance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.

Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.

A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: a fotó eredeti méretben való elküldése, valamely általánosan használt képminőség minimum 8 megapixel JPG formátum 12-es tömörítéssel. A fotókon felirat nem helyezhető el.

A Szervező a promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon, a Szervező jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.

Egyéb tudnivalók:

A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.

Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a Játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.

Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja.

Adatkezelés:

A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve nyilvánosságra kerüljön.

A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

A szervezők nevében: Hamvas Atanáz, Mátrai Zoltán

 

 

Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés