Hírek

A Növényorvos Nap kitüntetettjei

2022. november 9-én rendezték meg a XVII. Növényorvos napot a MATE Budai Campusának Dísztermében. Mintegy 400 fő vett részt a rendezvényen. E rendezvény keretein belül adták át a 2020., a 2021. és 2022. évi az elismeréseket és kitüntetéseket. A rendezvény támogatói: Agrárminisztérium, OTP Agrár, ABZ Drone, GrECo JLT Hungary, Biztosítási Alkusz Kft., Magyar Növényvédelmi Szövetség, Agroinform.hu mezőgazdasági portál, AGROTREND csoport, Pro-Feed Kft., Sumi Agro Hungary Kereskedelmi Kft.

Létrehozva:

|


Fotó: Mátrai Zoltán

Miniszteri elismerõ oklevélben részesült a 2020-as évben

 

Bakonyi István

Bakonyi István 1982-ben szerezte diplomáját Keszthelyen, a Pannon Agrártudományi Egyetem agrokémia szakán. Ezt követõen növényvédelmi szakirányító, növénytermesztési ágazatvezetõ, majd kerületvezetõ helyettes lett. 1992-tõl másfél évig, mint falugazdász tevékenykedett. 1993-ban kollégáival megalapította a SZÉRA Kft,-t, aminek ügyvezetõjévé választották. Máig is ebben a munkakörben végzi gazdaságirányítási tevékenységét. Megalapítása óta tagja az Agrofórum mezõgazdasági szaklap szerkesztõbizottságának. Aktív tagja a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamarának. Rendezvények, továbbképzések szakmai elõadója. 2009 és 2013 között a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamarának országos alelnöki tisztségét töltötte be. A Fejér megyei területei szervezet elnöke volt 8 éven keresztül, majd immár második ciklusban a szervezet titkára. A Kamara Növényorvos Naphoz kapcsolódó éves szakmai kiadványának alapítója és fõszerkesztõje 2010-óta. A Kamara Növényvédõ Gép Ellenõrzõ Állomásának megalapítója, a felülvizsgálatokat végzõ állomások megszervezõje. Kiemelkedõ szerepe van abban, hogy a növényvédõ gépek kötelezõ mûszaki felülvizsgálatának magyarországi rendszere megvalósult és üzemel. Munkája nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy a hazánkban dolgozó növényvédõ gépek megfelelõ minõségû mûködése a felülvizsgálat által is biztosított legyen.

 

Csótó András

Csótó András 1965-ben született Földesen. A növényvédelemmel középiskolás kora óta foglalkozik. Mezõgazdasági Szakközépiskolát követõen tanulmányait a DATE Szarvasi Fõiskolai karán folytatta, ahol 1986-ban növénytermesztési üzemmérnöki oklevelet szerzett. Az oklevél megszerzése után a Földesi Termelõ Szövetkezetben helyezkedett el, a növénytermelési és a kertészeti ágazat vezetésével bízták meg. 1990-1991-ben a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Fõiskolai karán tápanyaggazdálkodási és növényvédõ szaküzemmérnöki diplomát szerzett. Kamaránk Hajdú-Bihar megyei Szervezetének alapító tagja, elkötelezett segítõje. A területi szervezetben elõbb a Felügyelõ Bizottság tagjaként, majd elnökeként, jelenleg pedig az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökeként tevékenykedik.

 

Kiss Ernõ

Kiss Ernõ 1944. július 7-én született Kecskeméten. Mezõgazdasággal foglalkozó nagyszülõknél nevelkedett Hódmezõvásárhelyen. 1966-ban Debrecenben a Debreceni Agrártudományi egyetemen agrármérnöki, 1972-ben Gödöllõn növényvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett. 1972-73-ban elvégezte a Dr. Újvárosi Miklós által szervezett gyomos tanfolyamot. Elsõ munkahelye a helyi termelõszövetkezet volt, majd a Megyei Növényvédõ Állomásra került, ahol 17 éven át dolgozott járási felügyelõ, gyomos szakelõadó, növényvédelmi fõmérnök beosztásokban. 1984-tõl 1992-ig a Csongrád Megyei Kertészeti Vállalat igazgatója, majd 1992-tõl 2005-ös nyugdíjba vonulásáig a Szegedi Gabonakutató Intézet termelési igazgatója. Szakmai közéleti tevékenységét nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba. A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara alapító tagja, meghatározó szerepet töltött be a Kamara Csongrád Megyei Szervezetének létrehozásában és mûködésében. 1991-tõl elnöke a Csongrád Megyei Szervezet elõdszervezetének, majd a Kamara törvény általi létrehozásától megszakítással a mai napig elnöke a területi szervezetnek.

 

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesül a 2021 évben

 

Dr. Aponyi Lajos

Szentesi Mezõgazdasági Technikumban érettségizett 1969-ben, majd a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Üzemmérnöki Szakán diplomázott 1973-ban. Elsõ munkahelyén, a Pest megyei Növényvédõ Állomáson karantén felügyelõ, labormérnök, körzeti felügyelõ munkakörökben dolgozott 1981-ig, majd a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ Elõrejelzési Osztályára került. Munkája mellett 1980-ban a budapesti Kertészeti Egyetemen okleveles kertészmérnökké avatták, illetve 1988-ban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen sikeresen megvédte doktori disszertációját, 1988-ban munkahelyet váltva Martonvásáron kezdett dolgozni, ahol 25 éven keresztül növényvédelmi szakirányítói, növénytermesztési ágazatvezetõi, illetve termelési igazgatói munkakörökben dolgozott, egészen nyugdíjba vonulásig. A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja megalakítása óta. Fejér megyei és országos szinten több tisztségviselõi pozíciót betöltött.2014 és 2021 közt a Növényorvosi Kamara Fõtitkára. Kiváló Növényorvos kitüntetést, illetve 2016-ban a GOSZ Gabona-termesztésért Díját kapta.

 

Nagy Vilmos

Nagy Vilmos 1948. január 26-án született Bátaapátiban. A Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát 1970-ben, majd Keszthelyen növényvédelmi szakmérnök lett, 1975-ben. 1970-tõl 73-ig agronómus, 73-tól 76-ig a fõagronómus, majd 1977-tõl a rendszerváltásig növényvédelmi szakirányítóként dolgozott. 1994-tõl falugazdászként tevékenykedett. 2002-tõl a Nógrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat munkatársa lett, az Európai Unióhoz történõ csatlakozásig, 2004. április 30-ig a somoskõújfalui határkirendeltségen dolgozott, ezt követõen 2009-es nyugdíjazásáig körzeti növényvédelmi felügyelõ volt. Nyugdíjasként, a közelmúltig vállalkozóként növényvédelmi szakirányítóként tevékenykedett. Betegség miatt sajnos nem tud jelen lenni, a kitüntetést Szántóné Veszelka Mária Elnök Asszony juttatja el számára.

 

Nagy János

Nagy János 1945. augusztus 16-án született Bucsán. A Váci Mezõgazdasági Technikum elvégzését követõen a Komárom-Esztergom megyei a Növényvédõ Állomáson helyezkedett el 1963-ban. Az állomási évei alatt részt vett a növényvédelmi technológiák fejlesztésében, foglalkozott növényvédelmi elõrejelzéssel és a felügyelõi szakfeladatokkal. Ezidõben a Keszthelyi Georgikonban szerzett agrármérnöki és növényvédelmi üzemmérnöki diplomát. 1972-tõl agronómus, 1993-tól fõagronómus, majd az üzletszervezés felé vett irányt. Vetõmag termeltetési vezetõ, az Agroker igazgatója, majd ezt követõen is vezetõ pozícióban maradt 2005-ös nyugdíjba vonulásáig. 1991-ben az elsõk között bábáskodott a növényvédõ mérnöki kamara megszületésében, életre hívásában. A szervezetet kamarai, egyesületi majd újra kamarai formájában több ciklusban megyéjében elnökként vezette, alelnökként és titkárként is mûködött. Az országos szervezet munkájában a vezetõségben vagy bizottsági elnökként a kezdetektõl részt vállalt. Kitüntetése átadását sajnos nem érhette meg, 2021. augusztusában elhunyt. Az elismerést családjának átadtuk.

 

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesül a 2022 évben

 

Szabados Attila

Szabados Attila 1957.09.17-én született Fegyverneken. Egyetemi tanulmányait 1977 õszén kezdte el a Debreceni Agrártudományi Egyetem általános agrármérnök szakán. 1983-1985 között Debrecenben munka mellett elvégezte a növényvédelmi szakmérnök képzést. Növénytermesztési ágazatvezetõként, késõbb fõagronómusként, majd ügyvezetõ helyettesként dolgozott. A Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének alapító tagja, a kezdetektõl aktívan részt vesz a kamarai munkában. 20 éve folyamatosan valamely bizottság tagjaként vagy elnökeként (oktatási, etikai- és fegyelmi) képviseli a kamara és a tagság érdekeit. Jelenleg 2021 októberétõl a Kamara HBM-i Területi Szervezete Oktatási és Továbbképzési Bizottságának tagja. Szakmai és kamarai munkájának elismeréseként 2008-ban a Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete „Kiváló növényorvos kitüntetés”-t és azzal járó aranygyûrût adományozott részére.

 

Keszthelyi Sándor

Keszthelyi Sándor 1976-ban született. 1999-ben végzett Keszthelyen a Pannon Agrártudományi Egyetem Agrármérnöki szakon, majd pályafutását az Egyetem berkein belül folytatta, mint PhD hallgató. 2004-ben summa cum laude minõsítéssel megszerezte doktori fokozatát, majd ezt követõen a Kaposvári Egyetem Növénytani és Növénytermesztési Tanszékére került, ahol tanszéki mérnökként dolgozott 2004-ig. Azóta is a Kaposvári Egyetemen, illetve jogutód intézményeiben dolgozik oktatóként. Oktatási tevékenységét 2006-ig egyetemi tanársegédként, 2006 és 2011 között egyetemi adjunktusként, 2011 és 2020 közt egyetemi docensként, 2020-tól pedig egyetemi tanárként végzi. Aktív publikációs tevékenységet folytat, az elmúlt években több, a gyakorlati szakemberek számára hiánypótló könyvet is írt. A Kamara Somogy Megyei Szervezetének munkájában aktív szerepet vállal, 2008 és 2016 közt töltötte be a Területi Szervezet Oktatási és Továbbképzési Bizottságának elnöki pozícióját, majd 2017-tõl a Kamara Somogy Megyei Területi Szervezetének alelnöke. Képzések, konferenciák rendszeres elõadója, a Kamarai kiadványok rendszeres szerzõje. 2017-ben a Növényorvosi Kamara Somogy Megyei Szervezete Kiváló növényorvos gyûrûvel honorálta a kamarában végzett munkáját

 

Simonfalvi Elemér

Simonfalvi Elemér 1985-ben végzett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen Általános agrármérnöki szakon, majd 1989-ben szintén Keszthelyen szerezte meg másoddiplomáit növényvédelmi és agrokémia szakon. Pályafutását növénytermesztõként kezdte, de tanulmányaival párhuzamosan a Szövetkezet növényvédõseként folytatta a munkát. Részt vett több termelõi csoport létrehozásában, az általa vezetett csoportok most már közel 15 éve stabilan mûködnek. Jelenleg a mezõgazdasági termelés, növényvédelem és a digitális világ összekapcsolása, szakmai kihívásai foglalkoztatják leginkább. Drónos növényállomány felméréssel, illetve a vadkárbecsléssel foglalkozik. A 2001-ben megalakult Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala Megyei Szervezetének titkára és alelnöke volt 2017-ig. A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamarában végzett tevékenysége miatt 2018-ban Kiváló Növényorvos elismerésben részesült.

 


Fotó: Mátrai Zoltán

 

Kiváló Növényorvos kitüntetésben részesült a 2020-as évben

 

Márton György

Márton György Mezõkövesden született 1954. 07. 21-én, szülei mezõgazdaságban dolgozó kétkezi munkások voltak. Felsõfokú tanulmányait a Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses- Meliorációs Fõiskolai karán kezdte meg Szarvason. A diploma megszerzése után a mezõkövesdi Termelõszövetkezetben kezdett el dolgozni. 1998-ban Növényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. Ugyanebben az évben kapta meg növényvédelmi ágazatvezetõi kinevezését a szövetkezet tápanyaggazdálkodását is szervezte és vezette az agrokémiai telepet. Tagja volt a NMNK és az Agrárkamara által létrehozott országos elõrejelzõ szervezetnek is, ahol a termesztett kultúrnövények károsítóinak megfigyelését és a termelõk számára nyújtott elõrejelzést végezte. A nyugdíjkorhatár elérését követõen még két és fél évig maradt munkaviszonyban annál a termelõ cégnél, ahol valójában egész szakmai pályáját eltöltötte.

 

Antal József

Antal József 1951. 01. 18-án született a Csongrád megyei Apátfalván. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Üzemmérnöki Szakán 1973-ban növényvédelmi üzemmérnöki diplomát szerzett. A diploma megszerzése után 17 évig az apátfalvi Termelõszövetkezetben dolgozott növényvédelmi ágazatvezetõként. 1991-ben saját céget alapított, mely növényvédelmi szolgáltatásokat végzett. 1999-ben kinevezték az FVM Csongrád Megyei hivatalvezetõjének, majd 2001-2007 között falugazdászi feladatokat látott el. 2007-tõl megalakította az Antal és Társa Kft-t, ahol 200 hektáron családi gazdálkodást folytat a mai napig. E-mellett, nyugdíjasként regisztrált szaktanácsadó. Gondoskodott az utánpótlásról is, fia növényvédelmi szakmérnök és a kamaránk Csongrád Megyei Területi Szervezetének tagja.

 

Nagy László

Berettyóújfaluban született 1977. március 2-án. A növényvédelemmel már középiskolától kapcsolatban van, 1995-ben növényvédelmi technikusi oklevelet, 2002-ben a Debreceni Egyetemen okleveles agrármérnök diplomát, majd 2004-ben okleveles növényvédõ szakmérnök diplomát szerzett. A diploma megszerzését követõen növényvédelmi szakirányítóként, majd növényvédelmi felügyelõként dolgozott. Az NMNK Hajdú-Bihar megyei Szervezetében koordinálta a megyei elõrejelzési csoport munkáját. 2016-ban elvégezte az Újvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamot, és még ebben az évben részt vett az országos gyomfelvételezés munkálataiban. Ezt követõen a KITE Zrt-nél helyezkedett el fejlesztõ mérnökként, jelenleg is ebben a munkakörben dolgozik.

 

Lánci Tivadar

Lánci Tivadar 1946.03.30-án született, Vácott. Középfokú tanulmányit Felsõfokú Mezõgazdasági Technikumban végezte, melyezt követõen fõagronómusi beosztásban helyezkedett el. Emellett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi és Kemizálási szakán 1979 szerzett növényvédelmi üzemmérnöki diplomát. 1970-tõl napjainkig a Naszályvölgye Szövetkezet ágazatvezetõje, majd a szakirányítója lett, ahol számos kutatási- és fejlesztési munkát végzett. A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem rendszeres külsõ elõadója volt, de az ország minden táján elõadást, szakmai továbbképzéseket. 1990-ben a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen üzemszervezõ agrármérnöki és okleveles mérlegképes könyvelõi diplomát szerzett, ezt követõen a Mezõgazdasági Karon vetõmaggazdálkodási szakmérnöki szakon fejezte be tanulmányait. 2006-ban vonult nyugdíjba, de továbbra is mezõgazdasági szaktanácsadóként dolgozik.

 

Kiváló Növényorvos kitüntetésben részesült a 2021-es évben

 

Szabadi András

Édesapám 1948.04.12-én született Fajszon. Középiskolai tanulmányait növénytermesztõ szakon végezte. 1968-tól dolgozott a helyi Szövetkezetben, amely mellett levelezõn végezte el a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen a Növényvédelmi Üzemmérnöki Szakot, 1976-ban szerezve meg a képesítést. Ezt követõen nagyon gyors fejlõdésen ment keresztül a Szövetkezet gazdasága, köszönhetõen kísérleteinek, alapos megfigyeléseinek. A TSZ-ben 1994 tavaszáig dolgozott, ahol az utolsó öt évben a növényvédelem mellett az elnöki teendõket is ellátta, majd 1994 tavaszán saját, családi vállalkozást indított. A mai napig aktívan dolgozik családi gazdaságukban. Betegsége miatt díjat fia veszi át, aki szintén növényorvos.

 

Törõcsik Éva

1982-ben szerzett növényvédelmi üzemmérnöki diplomát a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, majd Szentesen, késõbb Szegeden dolgozottnövényvédelmi irányítóként. Munka mellett Keszthelyen elvégezte az általános agrármérnöki szakot, ahol lediplomázott. Késõbb a Szegedi Gabonakutató Intézet termelési osztályára került, növényvédelem irányítása volt a feladata, majd 1995-tõl 2000-ig növényvédelmi felügyelõ volt. 2004-ben a Syngenta Kft.-hez jelentkezett a Csongrád megyei területi képviselõ munkakörbe. 2013-tól a UPL Magyarországi fióktelepénél dolgozik.

 

Gálóczi-Tömösváry Róbert

Gálóczi-Tömösváry Róbert 1975. 04. 25 – én született Debrecenben. Mezõgazdasági középiskola elvégzését követõen 1998-ban a Debreceni Egyetemen szerzett agrármérnök diplomát. Ezt követõen az FM Hivatal közigazgatási és informatikai fõfelügyelõje volt. 2000-ben EU szakigazgatási szakértõ végzettséget, 2001-ben egészségügyi gázmesteri képesítést, 2002-ben pedig agrárinformatikus okleveles szakmérnöki diplomát szerzett. Tanulmányai folytatásaként 2013-ban növényvédelmi szakmérnöki diplomát kapott. 2010-tõl vállalkozóként tevékenykedik, gázmesterként, növényvédelmi szaktanácsadóként, oktatóként, gazdálkodóként tevékenykedik. 2019. évben „Az Év Szaktanácsadója” cím elismerésben részesült. Kamara életében is aktív. Részt vett az elektronikus növényorvosi vény bevezetésének elõkészítésében, koordinálásában, ahol szakmai iránymutatásával és segítségével készült el az elektronikus növényorvosi vény informatikai rendszere. Kamaránk informatikai megbízottja és adatvédelmi tisztviselõje.

 

Baloghné Domján Éva

1982.évben a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát, mint agrárkémikus. 1982-tõl növényvédelmi szakirányítóként dolgozott. Munka mellett 1991-ben végzett mérnöküzemgazdász szakon és a mérlegképes könyvelõi végzettséget is megszerezte. 1994. évben a szintén agrár végzettségû férjével megalapították a saját családi vállalkozásukat, a Baki Agrocentrum Kft.-t. Rendszeresen rendeznek bemutatókat, szakmai kirándulásokat, Gazdanapokat. A kezdeti évektõl már saját termelésbe kezdtek, jelenleg 2500 ha-on magas színvonalon szántóföldi termesztést folytatnak. A Zala Megyei Növényorvosi Kamarában még jelenleg is aktív tag, 3 cikluson keresztül a Felügyelõ Bizottság elnökeként dolgozott. Betegség miatt sajnos nem tud jelen lenni, így a díjat Dr. Varga Zsolt elnök úr juttatja el számára.

 

Kiváló Növényorvos kitüntetésben részesült a 2022-es évben

 

Zsigmond Balázs

1992-ben végzett mint agrárkémikus-agrármérnök a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezõgazdasági Tudományi Karán, ahol a diplomával együtt a felsõfokú növényvédelmi szakirányító képesítést is megszerezte. A diploma megszerzése után a Debreceni Agrártudományi Egyetem Karcagi Kutató Intézetének Növénynemesítési Osztályán dolgozott. 1996-tól dolgozik a KITE Zrt. Hódmezõvásárhelyi Alközpontjában. Kezdetben üzletkötõ-szaktanácsadóként, majd alközpont vezetõként, késõbb a Déli régió agronómiai vezetõjeként. Több gazda és gazdaság növényvédelmi szakirányítását is végzi. A jövõ kihívásait is figyelembe véve jelenleg a precíziós gazdálkodási szakmérnöki képzésen vesz részt Gödöllõn. A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara Csongrád-Csanád Megyei Területi Szervezetének alapító tagja és jelenleg is segíti a növényorvoslás minél magasabb szintû megvalósítását.

 

Pocsai Béla

Miskolcon született, 1964 április 26-án. A Debreceni Agrártudományi Egyetemen 1988-ban, növényvédelmi szakirányon általános agrármérnöki diplomát szerzett. Ugyancsak itt szerezte meg felsõfokú vadgazdálkodási képesítését is. 1988-tól növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási ágazatvezetõ, 1989-98 között növénytermesztési és növényvédelmi ágazatvezetõ, ezzel párhuzamosan másodállásban növényorvosi szaktanácsadóként is tevékenykedett. 1995-tõl 2015-ig területi képviselõ a Bayer Hungária Kft-nél, majd 2015-tõl regionális értékesítési vezetõ, kiemelt ügyfelekkel foglalkozó felelõs, majd kereskedõi, marketing- és kiemelt ügyfélkapcsolati vezetõnek nevezték ki. 2019-tõl az Agroker Holding Zrt. mûtrágya üzletágának operatív vezetõje.

 

Sipos László

1955 január 14.-én született Debrecenben. Bulgáriában, a szófiai Mezõgazdasági Akadémián szerzett általános agrár- és növényvédelmi diplomát. Az egyetemi évek alatt, rendszeresen nyári gyakorlatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Növényvédelmi Állomáson töltötte, mely elsõ munkahelye lett 1978-tól. 1984-tõl a megye növényvédelmi elõrejelzését irányította. 1990-ben a Ciba magyaroszági képviseletéhez került, területi képviselõként. 1996-tól Novartis, majd 2001-tõl a Syngenta Magyarország Kft munkatársa. Munkaköre alapvetõen növényvédõ szer, szánóföldi vetõmag eladás támogatására koncentrálódott, továbbá regionális szervezeti irányítással bízták meg. 2019-ben – elvérve a nyugdíj jogosultságot –, még két évet töltött aktívan a Syngenta kft. munkatársaként. 2022-ben a Magyar Növényvédelmi Társaság díszoklevelét kapta.

 

Tüh Annamária

Középiskolai tanulmányait Növényvédelmi Szakközépiskol&a

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook