Állattenyésztés

Gazdálkodás

Tekintse át a tenyészetéhez tartozó nyilvántartásokat! Kezdődnek az ellenőrzések

Az anyatehéntartás-támogatások esetében előírás az állatok birtokon tartási kötelezettsége, valamint a kieséspótlás és a bejelentési kötelezettség is. A birtokon tartási kötelezettség időszaka hamarosan véget ér. Ehhez kapcsolódva rövidesen kezdődnek a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzései.

Létrehozva:

|

A 2017. évi egységeskérelem-felületen beadott, a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás, valamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás esetében az elektronikus benyújtást követő naptól kezdődően hat hónapos birtokon tartási időt ír elő a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet, és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet is.

A kérelem benyújtásának szankciómentes időszaka 2017. május 15. napján járt le, de akár áprilisban is teljesíthető volt.

fotó:123rf

Azok a szarvasmarhatartók, akik áprilisban beadták kérelmüket, már október folyamán elérkeznek a birtokon tartási kötelezettség végéhez. A szankciós időszakban igényelt támogatás esetében is legkésőbb december 9-én megszűnik a tartási kényszer.

A birtokon tartás lejárta előtt elhullott, leölt, kényszervágott vagy tenyésztési okból selejtezett egyedek vonatkozásában a jogszabályok kieséspótlási kötelezettséget írnak elő, amelyre hatvan nap áll rendelkezésre. A birtokon tartási kötelezettség lejáratát megelőző hatvan napon belül kiesett egyedeket nem szükséges pótolni, mivel a hatvanadik nap már a tartási előírás végére, vagy azt követő időpontra esik.

Nem szabad elfelejteni, hogy a pótlás alóli mentesülés ellenére a bejelentési kötelezettség hangsúlyozottan fennáll.

A jogszabály így fogalmaz:

„a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül elektronikus úton be kell jelenteni, a kiesés okáról szóló állatorvosi igazolás másolatát mellékelve”.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása hasonló jogkövetkezménnyel jár, mintha a birtokon tartás nem teljesült volna.

A bejelentési kötelezettséget kizárólag ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstár elektronikus kérelemkezelő felületét használva lehet teljesíteni saját jogon, vagy meghatalmazott útján.

A kiesésbejelentés elfogadásának feltétele, hogy a kiesés okáról a termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás esetében hatósági állatorvosi, vagy járási főállatorvosi igazolást, az átmeneti nemzeti anyatehéntartás esetében pedig állatorvosi igazolást kell szkennelt formában csatolni. Ez utóbbit ellátó (kamarai) állatorvos, vagy hatósági, járási főállatorvos is kiállíthatja.

A birtokon tartási kötelezettség határidejének közelsége a korábbi évek tapasztalata alapján azt is előrevetíti, hogy rövidesen kezdődnek a Magyar Államkincstár által kijelölt ügyfeleknél az állatalapú támogatási jogcímekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzések, amelyeket a kormányhivatalok folytatnak le.

Minden állattartónak javasoljuk, hogy tekintse át a tenyészetéhez tartozó nyilvántartásokat,

ellenőrizze le, hogy a dokumentációk hiánytalanul rendelkezésre állnak, illetve az esetleges hibákat javítsa ki, jelentse be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vezetett ENAR-rendszerbe.

A NÉBIH hozzáférést biztosít minden ügyfélkapuval rendelkező természetes személy számára a saját tenyészetében nyilvántartott állatok adataihoz. Jogi személyek esetében a NÉBIH-hez bejelentett meghatalmazott tudja az adott szervezethez tartozó információkat lekérdezni a központi adatbázisból.

Az ENAR listáknak és a tenyészetekben vezetett nyilvántartásoknak egyezniük kell, eltérés esetén a Kincstár különböző mértékű támogatáscsökkentési büntetést alkalmaz. Súlyos esetekben a következő támogatási időszakra áthúzódó közigazgatási szankció kerül kiszabásra.

A részletes tájékoztató az alábbi linken elérhető.

agrotrend.hu / NAK

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook