Állattenyésztés

NAK TÁJÉKOZTATÓ A 2023-AS ÉVRŐL: HÚSMARHA ÉS TEJÁGAZAT

2024-től új névvel, formában és struktúrában jelenik meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenységét összefoglaló éves beszámoló jelentés, melynek első tájékoztatóját március 20-án tette közzé a szervezet. Az anyag állattenyésztési ágazatokról szóló értékelését szemléztük. A negyedik részben a húsmarha és a tejágazat összefoglalóit tesszük közzé.

Forrás:https://pxhere.com/

Húsmarha ágazat

A 2022-es év súlyos aszálya után a környezeti hatásoknak való kitettség tekintetében 2023 sokkal kedvezőbb volt, emiatt a tenyésztők azokban az ágazatokban, amiket legelőre alapoznak, jó takarmányozási viszonyok között tarthatták állataikat.

A legtöbb esetben lehetőség adódott az őszi legeltetés megnyújtására és a téli időszakra is sikerült megfelelő mennyiségű szénát betárolni.

Az abraktakarmányok, keverékek ára (főleg a búzaalapú) csökkent, összefüggésben az orosz-ukrán válság miatti gabonapiaci helyzettel. A hízlalás jövedelmezősége emiatt Európa-szerte újból nőtt, amellett, hogy a vágóárak és vele együtt az élőállat felvásárlási árai novemberben csökkenő tendenciát mutattak.

Ha a korábbi veszteségeket nem is lehetett ellensúlyozni, 2023-ban már nem a túlélésre kellett minden energiát fordítani.

A hízóállatpiacon kismértékű csökkenés, a tenyész üsző értékesítése kapcsán enyhe javulás volt érzékelhető. A fiatal tenyészbika-beállítás csökkent, ami összhangban van a létszámcsökkenéssel. A tenyésztők ezzel együtt pozitívan értékelték, hogy a tenyészállatpiac tovább pörgött 2023-ban, a tenyészbikákat és az üszőket is jó áron lehetett eladni.

A hagyományos exportvonalakon folyamatos vásárlások láthatók, ám török kereskedők is megjelentek október elején, akik úgy néz ki, pedigrés üszőket és hízóüszőket is vásárolni akarnak. Az árak nagyjából elérik az európai átlagot, azonban az európai összesített átlag a teljes marha palettára vonatkozik és nem a húsmarhákra, ezért kijelenthetjük, hogy a hazai jó minőségű húsmarha élőállat ára alacsonyabb az európainál.

„Az ágazatban a legkomolyabb feszültségeket a támogatások igénylése, főként az ahhoz kapcsolódó technikai nehézségek okozták. A hazai informatikai rendszer sürgős, soron kívüli megújításra szorul, melynek érdekében kezdeményezték az Agrárminisztérium és az érintett szervezetek közötti párbeszédet.”

Tejágazat

A tejtermelőknek nehéz éve volt 2023-ban és az ágazatban tovább növekedett a hatékonyság és a méretgazdaságosság szerepe.

„A nyerstej ára csúcsokat és mélységeket is megjárt az elmúlt másfél év folyamán. A tavalyelőtt nyáron mért 171 Ft/kg-os ár 2023 januárjára 223 Ft-ra nőtt, majd augusztusra 151 Ft-ra esett vissza, majd ismét emelkedésnek indult, decemberre csaknem elérte a 162 Ft/kg-ot. A kiviteli ár is emelkedett, a novemberi 2,3 százalékos növekedéssel elért 177,76 Ft/kg ár 20 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbi árnál, a felvásárlási árat azonban közel 11,5 százalékkal haladta meg. Az első tizenegy hónap adatai alapján a felvásárlás 3 százalékkal mérséklődött, a kivitel pedig 10 százalékkal emelkedett 2023/2022 viszonylatában. A nyerstej kiviteli arány 11,4 százalékos.”

Az év végére az EU-27 átlagárának év eleje óta tartó csökkenése is megállt – illetve októberben és novemberben már növekedtek az árak – az uniós átlagár 23 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi ártól.

A tejtermékek hazai értékesítési ára 2023. december elejéről származó adatok alapján éves viszonylatban csökkent, kivéve a stagnáló gyümölcsös joghurtot. A többi termék esetében az árcsökkenés széles skálán, 10-30 százalék között mozog.

A tavalyelőtti átmeneti nemzeti tejtámogatás tavalyi kifizetése sokaknak komoly segítség volt (tej kilogrammra vetítve 5 Ft pluszbevételt jelentett).

„Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. által gyűjtött adatok alapján 2023 novemberében az A és C típusú tejtermelés ellenőrzés alatt álló tenyészetek száma 407 darab volt, mely hosszú idő után már nem mutat csökkenést, szemben az ellenőrzött tehénlétszámmal, amely 332 darabbal lett kevesebb 2023. októbert követően, így jutottunk el 170 ezer létszámig, amely az áprilisi közel 177 ezerhez képest már 7 ezerrel alacsonyabb érték. A 2021. év márciusi 183 ezer darabbal szemben még feltűnőbb a csökkenés. Az elmúlt 15 év távlatában elértük a legalacsonyabb értéket. Az egy telepre jutó átlagos létszám 418 egyed. A fejési átlag az októberi 32,60 kg-ról 33,41 kg-ra, az istállóátlag pedig 26,84 kg-ról 27,58 kg-ra emelkedett novemberben, mindkettő több hónapja növekszik. Az összes tej mennyiségében az átlaghozamok felfelé történő elmozdulása 117 ezer kg többletet eredményezett.”

agrotrend.hu/allattenyesztok.hu

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés