Állattenyésztés

Gazdálkodás

Információk a tejelő szarvasmarha, húsmarha- és juhtartók számára

Frissült az egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló elektronikus felületen az állatok megszemélyesítését segítő adatbázis, amely ezáltal a korábbiaknál jobb minőségű adatokkal segíti az állatalapú támogatási kérelmek benyújtását.

Létrehozva:

|

Az egységes kérelmek benyújtására nyitva álló időszak hamarosan lezárul. Annak érdekében, hogy az állattartók számára kiemelt jelentőségű támogatások igénylése 2023. június 9-ig megfelelő minőségben megtörténjen, az Agrárminisztérium az alábbiakra hívja fel az állattartók és az őket segítő tanácsadók, falugazdászok figyelmét.


Fotó: Agrárminisztérium

1. Folyamatosan frissül a megszemélyesített állatok mögötti adatbázis

Az informatikai adatbázisok közötti adatátadás minőségének javítása eredményeképpen a gazdálkodók kevesebb hibaüzenettel, kevesebb utómunkával tudják benyújtani az állatalapú kérelmeiket. Fontos hangsúlyozni, hogy a kérelmezési felületen megjelenő adatokat továbbra is ellenőrizni kell, hiszen a benyújtott adatok tartalmáért a gazdálkodó felelős.

Amennyiben egy korábbi alkalommal esetlegesen problémák merültek fel a megjelenő adatok tekintetében, érdemes újra felkeresni a benyújtó felületet, mert az ismételt megszemélyesítést követően már jobb minőségű adatok jelennek majd meg.

Ha a benyújtással kapcsolatban problémák merülnének fel, fontos, hogy a Magyar Államkincstár kérdés-válasz – portál – felületén közvetlenül jelezzék a konkrét esetet. A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Portálon a felhasználóknak lehetőségük van azonosítást követően a Magyar Államkincstár felé kérdéseket feltenni. A portál a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu címen érhető el. A Magyar Államkincstár kollégái folyamatosan, rövid határidőn belül válaszolnak a megkeresésekre annak érdekében, hogy azok feloldása után a kérelmek benyújtásra kerülhessenek.

2. A NÉBIH folyamatosan keresi azon gazdálkodókat, akiknél szükségessé válik az ENAR adatok frissítése

Abban az esetben, ha az egységes kérelem felületén és az ENAR-ban szereplő adatok között eltérés mutatkozik, akkor szükségessé válik az adatok rögzítése, kiigazítása az ENAR-ban. Annak érdekében, hogy az adatfrissítés a lehető leggyorsabb legyen, a változásokat javasolt papír vagy web-alapú ENAR bizonylatokon kezdeményezni, még a kérelem beadása előtt.

A helyesbítéssel kapcsolatos részletes információk az alábbi linken olvashatók: https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/szarvasmarha-juh-es-kecsketartok-szamara-hasznos-informaciok-a-2023.-evi-egyseges-tamogatasi-kerelemrol

Amennyiben a gazdálkodók az egységes kérelem felületén jelzik a változásokat, akkor azok a NÉBIH-hez kerülnek, akik ezt követően azonnal kapcsolatba lépnek az érintettekkel a szükséges teendők tisztázása érdekében. Kiemelten fontos tehát a fokozott figyelem és a hatóságokkal való együttműködés. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az ENAR-ban lévő adatok naprakészségének biztosítása érdekében az egyedekhez tartozó bizonylatokat még a kérelem beadása előtt be kell nyújtani.

3. A megszemélyesített adatok pontosíthatóak, de ezt különös elővigyázatossággal kell megtenni

Az állatokra vonatkozó, az elektronikus benyújtó felületen megjelenített adatokat minden esetben javasolt ellenőrizni. A gazdálkodóknak lehetősége van az esetlegesen hibás, hiányos vagy nem naprakész adatok javítására.

Példa: A termeléshez kötött hízott bika tartás támogatása esetében felmerülhet, hogy a Magyarországon született egyed esetében az apaállat a hatóságok számára nem ismert, mivel külföldről beszerzett szaporítóanyaggal történő megtermékenyítésre került sor. Ekkor a gazdálkodó jelezheti a kérelem benyújtásakor, hogy a szakszerű apaállat használat igazolható, a szükséges dokumentumokat pedig az ellenőrzések során a Magyar Államkincstár vizsgálja.

Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a kérelmek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a hibás, az adott támogatási jogcímre nem jogosult egyed visszavonására már nincs lehetőség. 

4. Javasoljuk a kérelmek véglegesítését mielőbb megkezdeni

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állatalapú kérelmek esetében jelentős számú kérelem benyújtására kerül sor az utolsó napokban. Ez egyrészt az informatikai rendszereket komoly terhelésnek teszi ki, másrészt viszont a kérelmek minősége szempontjából is kockázatokat hordoz magában. A későn észlelt problémákkal kapcsolatban ugyanis megtörténhet, hogy már nem lesz idő segítséget kérni a felületen vagy a falugazdászoktól, szaktanácsadóktól.

Végezetül ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelmek benyújtásához a falugazdászok és szaktanácsadók segítségén túl számos felületen lehet tájékozódni. A Magyar Államkincstár közleményei, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tematikus kiadványai, az Agrárminisztérium dedikált honlapja a www.kap.mnvh.eu címen továbbra is elérhetőek. Emellett pedig érdemes külön is hangsúlyozni azokat a jelzett honlapról is elérhető oktatóvideókat, amelyek pontról-pontra vezetik végig a gazdálkodókat az egyes jogcímek benyújtási folyamatán.

agrotrend.hu / AM Sajtóiroda

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook