Keresés
Close this search box.

Hírek

Elővásárlási sorrend a földforgalomban (érvényes: 2023. július 1-től)

A földforgalmi szabályozásban mindig is különös érdeklődés övezte az elővásárlásra jogosultak körét, azok sorrendjét.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara cikke bemutatja, hogy a hatályos szabályok szerint, most hogyan is néz ki az elővásárlási rangsor. Kik azok a földművesek, akik élhetnek előjogukkal és ehhez milyen kritériumoknak kell megfelelniük.

Közös tulajdonban álló föld tulajdoni illetőségének adásvételekor a legalább 3 éve tulajdonostárs – a magyar állam kivételével – mindenki mást megelőző elővásárló lehet.

Ezt követően jogosult elővásárlásra az a földműves, aki a földnek a földhasználati nyilvántartás vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartás szerint legalább 3 éve földhasználója és helyben lakó vagy helyben lakó szomszéd, esetleg olyan földműves, akinek az életvitelszerű lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

A birtokegyesítést segíti elő a helyben lakó szomszéd földművesek előnyösebb helyzete, majd ezt követve, de egymáshoz viszonyítva azonos pozíciót foglalnak el bizonyos kiemelt tevékenységet folytatók, úgymint az állattartók, ökológiai gazdálkodók, kertészek vagy a szaporítóanyag-előállítók. Először nézzük meg közelebbről az állattartókat.

Előírás, hogy az állattartó telepnek az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti településen kell lennie és legalább 3 éve fenn kell állnia. Ezen kívül az üzemeltetőnek helyben lakó földművesnek kell lennie és a tulajdonszerzésének célja az állattartáshoz szükséges és azzal arányban álló takarmányszükséglet biztosítása, valamint rendelkezik meghatározott állatsűrűséggel.

2019-ben hatályba lépett változás, hogy az állattartók az egyes művelési ágaknál csak az ahhoz kapcsolódó állatfajok tartása esetén hivatkozhatnak eredményesen ezen előjogukra, és ezzel együtt szántó művelési ágú föld esetén még nyilvántartásba vett takarmány-vállalkozásnak is kell lenniük.

Szintén 5. a rangsorban egy másik személyi kör: az oltalom alatt álló terméket előállítók és az ökológiai gazdálkodók. Őket csak szántó, kert, szőlő, gyümölcsös esetén illeti meg a privilégium, azonban – szemben az állattartókkal – nem kell helyben lakónak lenniük, hanem elegendő, ha az életvitelszerű lakáshasználat helye vagy a mezőgazdasági üzemközpont legalább 3 éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Az állattartók és az oltalom alatt álló terméket előállítók, illetve ökológiai gazdálkodók mellett rendelkezik elővásárlási joggal a helyben lakó földműves, ha a megvásárolt területen kertészettel fog foglalkozni és kert, szőlő vagy gyümölcsösről van szó, valamint szántó esetében, ha szaporítóanyag-előállítására kell a földterület.

Fontos, hogy a fenti tevékenységet folytatók a Földforgalmi tv.-ben a 18. § (2) bekezdés a) – d) pontjában vannak meghatározva, de a felsorolás nem jelenti, hogy köztük bármiféle rangsor lenne. Tehát egy – a feltételeknek megfelelő – állattartó és ökológiai gazdálkodó között sorrendbeli különbség nincs, közöttük további sorrendet a törvény 18. § (4) bekezdésében leírt ún. jogosulti csoporton belüli rangsor fog felállítani.

Az előbb részletezett és azonos ranghelyen állókat követi az elővásárlói rangsorban a helyben lakó földműves.

Végül az elővásárlásra jogosultak sorrendjét azon földművesek zárják, akiknek az életvitelszerű lakáshasználat helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

A már említett ún. jogosulti csoporton belüli rangsor az azonos ranghelyen állók között tesz különbséget. Például két helyben lakó szomszéd földműves közül az egyik még fiatal földműves is, akkor kettejük közül ő áll előrébb a rangsorban. Viszont abban az esetben, ha pl. két helyben lakó szomszéd földműves közül az egyik min. 1 éve családi mezőgazdasági társaság tagja, a másik pedig szintén 1 éve őstermelők családi gazdaságának tagja, akkor ők azonos ranghelyen állnak akkor is, ha valamelyikük még fiatal földműves is.

Fontos szabály, hogy az elővásárlási jogosultságok nem halmozhatók: nem az „nyer”, aki minél több elővásárlási joggal bír, hanem akinek a legerősebb a jogosultsága, aki a rangsorban előrébb helyezkedik el, mint a másik földműves.

agrotrend.hu / NAK – Dr. Farkas Diana

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés