Keresés
Close this search box.

Gazdálkodás

Szántóföld

A Kormány nem támogatta az ipari zöldségek „EKÁER-mentességét”

A szántóföldi zöldségtermesztésben – különös tekintettel a feldolgozóipari célra szánt csemegekukorica, zöldborsó, zöldbab és ipari paradicsom kultúrákra – az utóbbi 3-4 évben különösen nagy nehézségekkel küzdenek a termelők az időjárási viszonyok, illetve a piaci tényezők romlása miatt.

Jóllehet, ezek a szántóföldi zöldségnövény termékek a hazai feldolgozó, élelmiszeripari gyártók (különösen a hűtő- és konzervipar) legfontosabb alapanyagtermékei, alapanyag-felvásárlásuk mintegy 70-80%-át teszik ki. Ezen ágazatok termőterülete az utóbbi években jellemzően csökkent, a piac által igényelt késztermék-mennyiséghez szükséges alapanyag előállítását egyre nehezebb megoldani. A zöldség-gyümölcs feldolgozóipar és a teljes termékpálya elemi érdeke, hogy a gazdálkodók száma és az általuk művelt termőterületek ne csökkenjenek tovább. A termelési és piaci problémák megoldása vagy enyhítése mellett további fontos elem lenne az adminisztrációs terhek csökkentése oly módon, hogy ezáltal az államháztartást semmilyen negatív hatás ne érje.


Illusztráció: FruitVeB

Fentiekből kifolyólag a FruitVeB 2022. március 01-én kelt levelében kezdeményezte az Agrárminisztériumnál, hogy az ipari zöldségek váljanak „EKÁER-mentes” termékké.

Beadványunkat az Agrárminisztérium rövid határidővel feldolgozta, és megkereséssel élt az ügyben illetékes Pénzügyminisztérium felé. Az ügy következő lépése az Agrárminisztérium által megszervezett, 2022. június 16-án megtartott széles körű szakmai egyeztetés volt, melyen részt vettek: az Agrárminisztérium illetékesei, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét szakértője, a FruitVeB, az MHKSZ, a NAK és a MAGOSZ képviselői. A szakmai egyeztetés végeredménye az volt, hogy a csemegekukorica, a zöldborsó és a zöldbab esetében támogatható az EKÁER-mentesség, mert az előző évek ellenőrzési tapasztalati alapján valóban nem minősülnek kockázatos terméknek, ellenben az ipari paradicsom esetében további utómunkára és szabályozási részletek kimunkálására van még szükség. A tanácskozás kulcselemének bizonyult, hogy a NAV szakértői szakmailag támogathatónak tartották a kezdeményezést. Az Agrárminisztérium a tanácskozást követő napon szövegszerű jogszabály-módosító javaslattal élt a Pénzügyminisztérium felé a csemegekukorica, zöldborsó és zöldbab „EKÁER-mentessé” tétele vonatkozásában.

Az ügy további fontos tapasztalata volt, hogy amennyiben az ágazatban érdekelt mindegyik fél, illetve szervezet (FruitVeB, MHKSZ, NAK, MAGOSZ) együttműködik, és egységes álláspontot képvisel, az – az Agrárminisztérium konstruktív közreműködésével – megoldható.

A Pénzügyminisztériumban hosszas előkészítő munka vette kezdetét. A jogszabálymódosításra irányuló javaslat – ismereteink szerint – 2023. tavaszán került a Kormány elé. A Kormány azonban – információink szerint valamelyik 2023. májusi ülésén – nem támogatta az ipari zöldségek EKÁER-mentessé tételét, még úgy sem, hogy minden abban érdekelt, fentebb felsorolt állami szerv, illetve szakmai szervezet támogatólag lépett fel. A negatív döntés okait nem ismerjük pontosan, érdemi indoklást nem kaptunk. Mindössze feltételezéseink vannak arra vonatkozóan, hogy az Ukrajnából érkező gabonaimport miatt elhatározott, közelmúltbeli EKÁER-szigorítások fényében nem volt mód más területen az EKÁER-szabályok lazítására.

Célunkat sajnos nem értük el, így az idei szezonban is „nyöghetnek” az ipari zöldségtermelők ezen adminisztrációs többletteher alatt – ráadásul egy olyan ágazatban, ahol a szürke értékesítés, az ÁFA-csalás és visszaélés lehetősége gyakorlatilag kizárt. Ez sajnos nem segíti azt a törekvésünket, hogy az – egyébként „EKÁER-mentes” – szántóföldi növényekkel (pl. gabonafélék) szemben versenyképessé és vonzóvá tegyük az ipari zöldségek termelését. Álláspontunkat fenntartjuk, és folytatjuk a szakmai munkát annak érdekében, hogy a közeljövőben „EKÁER-mentessé” váljanak az ipari zöldségek.

Budapest, 2023. május 25.

agrotrend.hu / FruitVeB

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés