Keresés
Close this search box.

Állattenyésztés

Gazdálkodás

Kos/bak támogatás: javított feltételekkel folytatódik

Felhívjuk a juh- és kecsketartók figyelmét, hogy a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosult, változott a támogatási kérelmének benyújtási időszaka, a támogatás mértéke, illetve a támogatás keretösszege.

A támogatás keretösszege 350 millió forintól 700 millió forintra emelkedett. A 2023. április 1. – 2023. május 31. között vásárolt/beállított apaállatokra, illetve a 2023. június 1.  – 2024. május 31 között vásárolt/beállított apaállatokra, kell 2024. június 1 – 30. között a támogatási kérelmet benyújtani, elektronikus úton.

A Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel 2024. június 30-án. Így a kérelmeket legkésőbb 2024. július 1-jén 23:59:59-ig lehet benyújtani.

Forrás: pixabay.com

A támogatás összege 2023. április 1- 2023. május 31. támogatási időszakban megvásárolt, illetve saját állományból származó tenyésztésbe beállított apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb:

  • apaállattá minősített növendék bakonként: 45 000 Ft

  • „A” törzskönyvben nyilvántartott apaállatonként: 120 000 Ft

  • „K” besorolást kapott apaállatonként: 90 000 Ft

A támogatás összege 2023. június 1. – 2024. május 31. támogatási időszakban megvásárolt, illetve saját állományból származó tenyésztésbe beállított apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb:

  • apaállattá minősített növendék bakonként: 75 000 Ft

  • „A” törzskönyvben nyilvántartott apaállatonként: 160 000 Ft

  • „K” besorolást kapott apaállatonként: 120 000 Ft

Saját beállítás esetén a támogatás maximum összegét kell figyelembe venni.

FONTOS!

A 2023. április 1-je után értékesített, vásárolt, saját tenyészetben beállított növendék tenyészkosokra a 2024. június 1-jétől benyújtott támogatási kérelmek esetében már nem lehet támogatást igényelni. Csak a növendék bakok után lehet támogatást igénybe venni. Továbbá a saját beállítás esetén a tenyésztő csak „A” minősítésű tenyészkosokat, illetve tenyészbakokat állíthat be a saját állományába. Emellett igényelhet támogatást annak genetikai érték növelése céljából.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősül más vállalkozással/vállalkozásokkal, úgy az általuk igénybe vett valamennyi csekély összegű támogatás egy közös csekély összegű támogatási keretet terhel. Így az egy és ugyanazon vállalkozásban részt vevő vállalkozások részére együttesen rendelkezésre álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret 25 000 EUR/3 év.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Amennyiben az állattartó ÁFA levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembevételre a támogatási mérték megállapításakor.

Adott tárgyévben egy állattartó egy támogatási kérelmet nyújthat be és egy apaállat után csak egy alkalommal igényelhető támogatás, ha közvetlenül az előállító tenyésztőtől illetve kos- vagy baknevelő telepről vásárolják.  Az állattartó tenyészetében lévő minden megkezdett 50 anyajuhonként illetve anyakecskénként legfeljebb 1 apaállat után vehető igénybe támogatás. Az adott igénylési időszakban. Ha az anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az 50-et, 1 tenyészkos vagy tenyészbak után igényelhető támogatás.

A vásárlások során figyeljen arra, hogy csak szabályosan, tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyvvel, származási okmánnyal és számlával/felvásárlási jeggyel, szállítólevéllel vásároljon kost vagy bakot. Ezzel sok későbbi problémától óvja meg magát.

A kérelemben feltüntetett adatokat a területileg illetékes instruktor igazolja (júniusban!).

agrotrend.hu / Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés