Keresés
Close this search box.

Gazdálkodás

A kölcsönös megfeleltetés (KM) és a feltételesség viszonyrendszere

A támogatások alapfeltételeit 2022. december 31-ig a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) tartalmazta, majd 2023-tól – az esetek zömében – felváltotta a Feltételesség, mely magába ötvözte a KM és a Zöldítés egyes elemeit.

Forrás: pixino.com

Azonban 2023-ban és jelen 2024-es évben is vannak még olyan támogatások, ahol a KM és a Feltételesség szabályait is be kell tartani alapfeltételként, bár a két előírásrendszer jelentősen átfed.

1. A Kölcsönös megfeleltetés esetében 2024-ben is

 • a Helyes Mezőgazdasági és környezeti Állapot (HMKÁ) előírásait a 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet tartalmazza, míg
 • a Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet

Mely támogatásokra vonatkozik a Kölcsönös megfeleltetés előírásrendszere is a Feltételesség mellett?

 • VP-M15 Erdő-környezetvédelem (ÚMVP – EMVA erdő környezetvédelem)
 • VP3-14.1.1-23 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (VP-tejszerkezet)
 • VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása, első kiviteli támogatás igénylése
 • VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések
 • VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
 • VP3-14.1.3-22 Kiskérődző állatjóléti támogatás
 • VP3-14.1.2-22 Méh állatjóléti támogatás
 • VP3-14.1.4-22 Baromfi állatjóléti támogatás

A Kölcsönös megfeleltetés kézikönyvünk az alábbi linken érhető el:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/618-kolcsonos-megfeleltetes-gazdalkodoi-kezikonyv/file

2. Feltételesség szabályrendszerét – mind a HMKÁ, mind a JFGK vonatkozásában

a) 2023 -ban az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet határozta meg.

b) 2024 vonatkozásában a Feltételesség előírásrendszerét – HMKÁ és JFGK – a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló a 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet foglalja magába

Az alábbi támogatások esetében a Feltételesség szabályait az üzem egész területén be kell betartani a támogatásokért cserébe (A KM-t nem):

 • A fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS)
 • A fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás (CRISS)
 • A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
 • Cukorrépa termesztés támogatása (CIS)
 • Rizstermesztés támogatása (CIS)
 • Zöldségnövény termesztés támogatása (CIS)
 • Ipari zöldségnövény termesztés támogatása (CIS)
 • Ipari olajnövény termesztés támogatása (CIS)
 • Extenzív gyümölcstermesztés támogatása (CIS)
 • Intenzív gyümölcstermesztés támogatása (CIS)
 • Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatása (CIS)
 • Termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatása (CIS)
 • Termeléshez kötött közvetlen hízottbikatartás támogatása (CIS)
 • Tejhasznú tehéntartás támogatása
 • Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása (CIS)
 • Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása (CIS)
 • Agro-ökológiai program
 • VP-M08 Mgte támogatás (ÚMVP – EMVA mezőgazdasági területek erdősítése)
 • VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
 • VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 • VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
 • VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása jogcímben a fenntartó, ápolási és jövedelempótló kifizetések
 • KAP-RD23-1-24 – Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;
 • KAP-RD34-1-24- Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

Feltételességre HMKÁ előírásait tartalmazó kézikönyveinket az alábbi linken érheti el:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/7653-a-feltetelesseg-szabalyrendszere-a-2023-2027-es-tamogatasi-idoszakban-2024/file

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/7411-tajekoztato-a-hmka-eloirasokrol-2023/file

Felhívjuk tehát a figyelmet, hogy azon ügyfelek, akik egységes kérelmükben mindkét jogcímcsoportból nyújtanak be igénylést, gazdaságuk teljes területén a KM és a Feltételesség előírásait, vonatkozó jogszabályait egyaránt kötelesek megtartani!

agrotrend.hu / NAK

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés