profimagazin

Ezzel nem fog elakadni – 10 tipp a helyes sorközműveléshez

Annak érdekében, hogy a sorközművelő kultivátor zökkenőmentesen működjön, 10 tippet állított össze a Profi stábja a Lemken és Steketee céggel bevonásával. (A cikk a Profi Mezőgazdasági Gépmagazin 2020/4 számának Technika rovatában jelent meg.)

1. tipp: SÍK MAGÁGY

A tiszta sorközművelés már a magágy készítésével kezdődik. A vetés felszínének vízszintesnek, finoman szemcsézettnek és lehetőleg szármaradványoktól mentesnek kell lennie — ezáltal a kultivátor kapák később a lehető legsekélyebben tudnak dolgozni, hogy minél kevesebb új gyomnövény magot hozzanak a felszínre. Ideális esetben a magágykészítő gépek már a sorköz kapálás irányában dolgoznak, és ugyanolyan munkaszélességűek, mint a vető- és talajművelő eszközök.

2. tipp: PRECÍZ VETÉS

Tervezze meg a táblát előre! A vetést kezdje el a tábla egyenes oldalán. Ha ez nem lehetséges, akkor hozzon létre egy egyenes AB vonalat a területen, és haladjon körbe a forduláskor. A későbbi kisebb károk elkerülése érdekében érdemes a vetett sorokat a fordulóban a Section-­Control szakaszvezérléssel kikapcsolni.

Ha a szerkezet megengedi, vagy hiányzik a sorok kiemelését biztosító művelési technika, akkor kerülje az ék alakú területek kialakítását a vetés során. A vetőcsoroszlyáknak vagy a vetőegységeknek ne legyen holtjátéka — csak így lehet később tartósan a növénysorok közelében dolgozni a kultivátorkapákkal.

Ugyanez vonatkozik a sortávolságra: Ezeknek teljesen egyenletesnek és egységesnek kell lenniük. Ha nyomjelzőket használnak, akkor ezeket pontosan és szimmetrikusan kell beállítani. Robotkormány használat esetén 2 cm pontosságú RTK GPS jelekkel kell dolgozni. Vetéskor ügyeljen a pontos, egyenletes hosszirányú és mélységű maglehelyezésre, valamint a jó visszatömörítésre. Az azonos növényállomány, egyenletes kelés különösen akkor fontos, ha később kamerás sorközművelő kultivátorvezérlést használunk. És minél szűkebb a vetési sáv, annál kisebb felület marad megműveletlenül a későbbi kapálás során. A kopott vetőcsoroszlyákat ezért mindig cserélni kell.

Fotó: profi

3. tipp: HELYES CSATLAKOZTATÁS

Mielőtt a sorközművelő kultivátorral a területre megyünk, fontos szerepet játszik a traktorhoz való megfelelő csatlakoztatás. A függesztő szerkezet függesztőrúdjait pontosan egyforma hosszúságúra kell állítani — ez különösen fontos a támkerekek nélkül sorközművelő kultivátorok esetében. Kulcsszó a támkerék. Ellenőrizze, hogy egyforma-e a guminyomás! Egyébként ez vo­natkozik a traktor kerekeire is!
A sorközművelő kultivátor művelő elemek paralelogramma függesztéseit, az egyenletes munkamélység érdekében a talajjal párhuzamosan kell beállítani. Nagy munkaszélesség és nehéz szántóföldi kultivátorok esetén, érdemes lehet a traktort sorközjárásra alkalmas, használt ikerkerekekkel felszerelni: ez kíméli a talajt, és stabillá teszi a gépcsoportot a lejtőn. Forduláskor azonban több kultúrnövény sérülhet.

4. tipp: AZ ALSÓ HIDRAULIKUS FÜG­­GESZTŐKAROK RETESZELVE VAGY NYITVA LEGYENEK?

Ez meggyőződés kérdése! A munkagéptől függően mindkettő mellett jó érvek szólnak. Az aktív vezérlés nélküli eszközöknél az elmozdulásra képes alsó függesztőkarok előnyöket kínálhatnak, mivel a gép így követni tudja a bakhátakat, vagy sorokat. Lineáris csúszókerettel rendelkező gépek esetén azonban az alsó függesztőkarokat mindig reteszelni kell. Ugyanez vonatkozik a pa­ralelogramma-­csú­szókeretekre is egyenetlen terepen. Sík területen azonban az alsó függesztőkarok ebben az esetben nyitva is maradhatnak. Így a traktorkormány mozgásainak kisebb lesz a kiterítő hatása.

5. tipp: SZÁNTÓFÖLDI HASZNÁLAT ELŐTT

A sorközművelés munkaszélességének meg kell egyeznie a vetési munkaszélességgel — még RTK rendszer használata esetén is. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be a sortávolságokat! Ezt a műveletet végezze a kultivátor gerendely közepétől kifelé, különben a hibák a gép teljes munkaszélességében jelentkeznek.

Ellenőrizze a gyomirtó kapák felszerelését és a vágási beállításait is! Megfelel a kapák átfedése? Vannak-e olyan területek, amelyek kimaradnak a művelésből? A szerszámok továbbra is elég élesek vagy kopottak, elhasználódtak? Különösen az első sorok külső kapái használódnak el gyorsabban, mivel folyamatosan megmunkálatlan talajban dolgoznak. Csak éles szerszámok teszik lehetővé a lehető legsekélyebb művelést.

Állítsa be az összes kapát ugyanabba a munkamélységbe. És ha szükséges, vé­gezze el az előírt kenéseket a gépen — ez megakadályozza a paralelogrammák holtjátékát.

6. tipp: A MEGFELELŐ ESZKÖZÖK

Különböző szerszámok állnak rendelkezésre, a növénytípustól, a fejlődési stádiumtól és a talajviszonyoktól függően.
A csillag-, a forgókapák vagy a csillagtárcsás művelők, valamint a sorközművelő lúdtalp- és sarabolókapás kultivátorok különböző módon végzik a munkát és ennek megfelelően különböző eredményt adnak. A sorközművelő kultivátorok esetében a viszonylag agresszív lazítást és töltögetést eredményező lúdtalp kapák kombinálhatók L-alakú sarabolókésekkel, vagy sekély művelésre alkalmas hegyes kapákkal, amelyekkel a kultúrnövények közelében sekély kapálás végezhető. Minden változatnál elengedhetetlen a megfelelő szög­állás beállítása. A sorba vetett kultúrákban végzett munkához kiegészítésképpen felszerelhetők ujjas-, vagy torziós gyomirtók is a gyomok elleni védekezéshez.

7. tipp: MEGFELELŐ IDŐJÁRÁS

A jó, tartós hatású sorközművelési eredményhez az időjárásnak is megfelelőnek kell lennie. Munka közben és azt követően, az időnek néhány óra hosszat száraznak, lehetőleg naposnak kell lennie.
Ebben az esetben a gyomok kiszáradnak a felületen, és csökken a veszélye, hogy újra beálljanak. A napsütéses napokon a kapálás ideális időpontja a délután, amikor a növények turgor nyomása (a sejtnedv nyomása a sejt falára) alacsonyabb, és a levelek kevésbé sérülnek. Sávos permetezéssel kombinálva a sorközkapálást, a növényvédő szert nem szabad poros levelekre permetezni. A permetező szórókeretet ezért a kapák elé vagy a frontfüggesztésre kell felszerelni, illetve védőkorongot kell alkalmazni.

8. tipp: A MEGFELELŐ IDŐPONT

Korán kell kezdeni a mechanikus gyomirtást.  A sorokban végzett munka esetén különösen fontos, hogy a gyomok még ne erősödjenek meg. De legyen óvatos a rögös talajokon: ne temesse be nagyon az érzékeny kultúrnövényeket! Ilyen esetben hasznosak lehetnek a védelmet nyújtó védőlemezek vagy védőtárcsák. Ugyanez vonatkozik a kultúrnövények előrehaladott növekedése esetén is. Ellenőrizze a kultúrnövények és a védőeszközök közötti távolságot minden egyes táblán annak érdekében, hogy lehetőleg a legkisebb sáv se maradjon megműveletlen.

9. tipp: A SZÁNTÓFÖLDÖN

A munka megkezdése előtt feltétlenül ellenőrizni kell a tényleges sortávolságot — mind  a vetőgép szélességében, mind a csatlakozási soroknál. A kapálási technikától és a gyomnövények mennyiségétől függően néha módosítani kell a kultivátorkapák közötti átömlést és a kapák felszerelését. Fontos! Ellenőrizze a kultúrnövények gyökérfejlődését: a sorokban forgókapás gyomláló, vagy borona használata esetén elegendő gyökérzetre van szükség.

10. tipp: ELLENŐRZÉS KAMERÁVAL

Nagyobb hiányok vagy kettős vetés esetén problémák merülhetnek fel a kultúrnövény sorokhoz való orientációval kapcsolatban. Kalibrálja a kamerarendszerét (ha szükséges) a kultúrnövények magasságához.

Ha együttesen használ a traktoron RTK GPS rendszert és a kultivátoron optikai kamerát,akkor ügyeljen arra, hogy a két rendszer egymással pontosan összehangolt legyen. Aszimmetrikus kapák esetén (pl. 8 x 75 cm, 2,25 m nyomtávval, azaz három sor a traktor alatt), a kormányrendszert forduláskor az egyik irányba egy sorral el kell tolni.

A művelet kezdetén elengedhetetlen az RTK referencia jel vizuális ellenőrzése is.

agrotrend.hu

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook