Agrárpénzek

Kertészet

VPAKG2021- Figyeljünk az ültetvénycserére

A VPAKG2021 támogatás keretében is lehetőség van az ültetvénycserére (kivágásra és újratelepítésre) bizonyos feltételekkel.

Megtehetjük a cserét tehát abban az esetben, ha az ültetvény kivágására a tárgyév október 1. napja után kerül sor és az ültetvény újratelepítése legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig megtörténik.

Ügyelnünk kell arra, hogy az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen – azaz a teljes lemért poligon egészén – lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól, pl. alma helyett nem tehetünk cseresznyét.

A KET támogatásból történő kizárást eredményezi – részben, vagy egészben –  ha a kivágás és újratelepítés nem, vagy csak részben az adott időintervallumon belül kerül megvalósításra, valamint, ha az újratelepített ültetvénycsoport egésze, vagy egy része eltér az eredeti igénylésben szereplőtől. Tehát ez esetben a KET-re, vagy annak egy részére visszafizetési kötelezettségre kerül sor.

Ha az ültetvény kivágása anélkül történik, hogy az nem kerül újratelepítésre, akkor legkésőbb az egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig, a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtani az Államkincstárnak. A visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül – tehát a területre eddig felvett támogatást vissza kell fizetni -, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.

Természetesen, igazolható vis maior esetben lehetséges a részleges kivágás és újra nem telepítés, de ekkor részleges vis maior visszavonási kérelmet kell benyújtani a MÁK elektronikus felületén.

Azt se felejtsük el, hogy a Feltételesség előírásrendszerében lévő Minimális talajborítottságra vonatkozó szabályok szerint (HMKÁ 6) lejtőszögtől függetlenül az ültetvény kivágása esetén a kivágás és az újratelepítés között gondoskodni kell a talajtakarásról – melyre a kultúrállapotban tartott spontán zöld növényi borítottság is megfelelő -, figyelembe véve az előkészítő munkálatokhoz szükséges indokolt időt is.

agrotrend.hu / NAK – Sztahura Erzsébet

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés