Agrárpénzek

Piac

Mire figyeljünk az első AKG kifizetési kérelem, azaz az Egységes Kérelem benyújtásakor?

Agrotechnikai művelet 2022-ben az alapkérelmen (EK) és a 2021 adatváltozás felületen egyaránt bejelenthető (W0212-Egységes kérelem2021-adatváltozás bizonylat).

Agrotechnikai bejelentések:

Ø másodvetés zöldtrágyázás céljából (amennyiben a másodvetést kívánjuk zöldtárgyázásra felhasználni),

Ø zöldtrágyázás (amikor a főnövényt kívánjuk zöldtrágya növényként felhasználni),

Ø középmély lazítás,

Ø istállótrágya kijuttatása,

Ø melléktermék beforgatás.

Az első kifizetési kérelem előtt elvégzett zöldtrágyázást, istállótrágya kijuttatását és területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatását az első kifizetési kérelem benyújtását követő 15 napon belül be kell jelenteni!

Fontos, hogy a 2022. évi Egységes kérelem benyújtását követően elvégzett agrotechnikai műveleteket már annak elvégzését követő 15 napon belül be kell jelenteni.

Az adatváltozás (W0212 elektronikus nyomtatvány) keretében történt ilyen típusú bejelentések nem számítanak módosításnak vagy pontosításnak!

Ha a 2021-es vetés a VP AKG 2015 vagy VP AKG 2016 jogcímekben el lett számolva kifizetésként, abban az esetben a VP AKG 2021 jogcím 2022-es évre szóló kifizetési kérelmében nem számolható el agrotechnikai műveletként!

Zöldítés esetén ökológiai másodvetés bejelentés VP AKG 2021 agrotechnikai művelet teljesítéseként (zöldtrágyázás) nem számolható el!

A részletes előírásokat az AKG Pályázati Felhívás 3.4.1.1. C.) Követelmények V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények 7. Istállótrágya kijuttatása, zöldtrágyanövény termesztése, középmély lazítás és a területen képződő melléktermékek visszaforgatása, valamint a 9. Agrotechnikai műveletek része fejezetei tartalmazzák.

Balázsik Zsófia

agrár-szaktanácsadó

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés