Agrárpénzek

Piac

Már az űrből is látszik, mit csinálnak a gazdák

A 2023-as évtől érvényben lépő Európai Uniós Közös Agrár Politika (KAP) bevezetése egy sor változást hoz, hozott a magyarországi gazdálkodók életében. Az agrármonitoring rendszerben is lesznek változások.

Detre Miklós, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese elmondta, a területi monitoring rendszer (TMR) bevezetésére 2023-tól kezdődően kötelezik a vonatkozó közösségi szabályok a tagállamokat. Ennek eleget téve a Közös Agrárpolitika (KAP) végrehajtásáért felelős hatóságoknak – Magyarország esetén a Magyar Államkincstárnak – be kell gyűjtenie, fel kell dolgoznia és ki kell értékelnie az Európai űrügynökség, Sentinel elnevezésű műhold családjának releváns adatait, annak érdekében, hogy megállapíthassa: a gazdálkodók betartották-e a KAP területalapú támogatások jogosultsági feltételeit – írja az oroscafe.hu.

A Sentinel műholdak legalább minden ötnapos periódusban lefényképezik az egész ország területét, az így keletkezett nagy felbontású, multi-spektrális képek ingyenesen hozzáférhetők az összes felhasználó számára. A műholdak által tömegesen gyűjtött adatok automatikus, algoritmusok által végzett kiértékelésével következtetni tudnak a különböző támogatási feltételek betartására.

Fotó: pixabay.com

Vizsgálni tudják például, hogy a mezőgazdasági területen valóban azt a növényt termeszti a gazdálkodó, amit a kérelmében feltüntetett. Azt is monitorozzák, hogy a mezőgazdasági területen megjelentek-e nem támogatható területi elemek (például épített infrastruktúra, bányató, napelem-park stb). Elemzik, hogy a mezőgazdasági parcellák határvonalát jól adta-e meg a termelő, egy parcella területét  valóban csak egy fajta, homogén növényi felszínborítás takarja. Ezen felül következtetni tudnak egyes mezőgazdasági műveletek (pl. kaszálás, betakarítás) elvégzésének időpontjára is, ha ez támogatási szempontból lényeges.

Fontos, hogy a TMR célja nem a termelők szankcionálása, hanem az, hogy a területalapú támogatásokra érkező kérelmek minél pontosabbak legyenek. Ennek megfelelően a TMR által feltárt eltérésekre, hiányosságokra teljesen szankciómentesen válaszolhatnak a kérelmezők a legtöbb támogatási intézkedés vonatkozásában.

Hosszabb távon elképzelhető, hogy a TMR elemzés alapjául szolgáló képi állományt, illetve az abból származtatott további adatokat (pl. kompozit indexek értékét) elérhetővé tegyék a gazdálkodók számára, személyre szabottan, a kérelmükben megadott mezőgazdasági parcellák geometriájának megfeleltetve. Ezáltal olyan szolgáltatást tudnának nyújtani a mezőgazdasági termelőknek, amely később képezhetné pl. precíziós mezőgazdasági gyakorlatok alapját.

Az egyik legfontosabb változás ezen a támogatások ellenőrzésében az előzőekben taglalt TMR bevezetése. Ezen kívül szót  kell még ejteni a geo-referált fényképek beküldésének eszközéről, amire a jövőben egyre nagyobb hangsúly helyeződik majd a KAP támogatások ellenőrzésekor. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Kincstár mobilGAZDA elnevezésű, okostelefonon és táblagépen működő alkalmazása lehetővé teszi a termelők számára, hogy hitelesített és geo-referált fényképeket küldhessenek a Kincstár számára a támogatások alapját képező földterületeikről, állataikról, gépeikről vagy mezőgazdasági épületeikről.

Ennek segítségével elkerülhető, hogy a hatóságoknak helyszíni ellenőrzés keretében kelljen ellenőrizniük a támogatási feltételek teljesülését. Ehelyett a jövőben a Kincstár kérésére a gazdálkodó a mobilGAZDA segítségével saját maga készít képet a megvalósult projektről; az alkalmazás rögzíti a fényképkészítés helyét és irányát, majd továbbítja az adatokat a Kincstár szerverének. A kép alapján arról bizonyosodhatnak meg, eleget tettek-e a támogatás jogosultsági feltételeinek. Így a hangsúly a hosszadalmas és költséges helyszíni ellenőrzésekről eltolódhat a fénykép-kiértékelés irányába.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kincstár kérésére történő fényképkészítés egyelőre a gazdálkodók számára nem kötelező; ha nem készítik el a képet, akkor sem kell negatív jogkövetkezménnyel számolniuk. 2025-től kezdődően viszont – az Európai Bizottság vonatkozó jogszabálya alapján – a fotókészítés kötelező lesz, ha a gazdálkodó ennek nem tesz eleget, akkor támogatási igényét jogosulatlanként kell kezelni.

agrotrend.hu / oroscafe.hu

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés