Agrárpénzek

Piac

12 – ESG felkészülés az UBM cégcsoportban

A nemzetközi piacokon szereplő nagy cégek, cégcsoportok, különösen a tőzsdén jelenlévő vállalkozások részére kötelező az éves, átfogó üzleti jelentés elkészítése. A részletes és ezért terjedelmes, gyakran 100-200 oldalas jelentés nem csak a vállalkozás számviteli, pénzügyi és finanszírozási tevékenységére, eredményére és kötelezettségeire tér ki, de részletesen bemutatja a cég működését, szerkezetét, a szakmai eredményeit, beruházásait és minden egyéb, a működésével kapcsolatos adatot, eseményt is.

Mindez szükséges a részvényesek, a nagyszámú tulajdonos tájékoztatásához, a cég általános, üzleti és így tőzsdei megítéléséhez, ami nagymértékben befolyásolja a vállalkozás üzleti értékét, a befektetők által elérhető hasznát (osztalék, részvény értéknövekedés). Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tulajdonosok normális cseréje (részvények értékesítése, vásárlása) szükségessé teszi minden érdeklődő folyamatos tájékoztatását, meggyőzését részvényeink vásárlásáról, ami a legújabb információkat, adatokat tartalmazó honlapon, média felületeken és hivatalosan a féléves, éves üzleti jelentésben tehető közzé.

Miután megkezdtük cégünk tőzsdei bevezetésének a folyamatát, amelyről részletes tájékoztatást szoktunk adni, mind cégen belül, mind az idén már elindított közösségi média beszámolókon keresztül, így érthető, hogy meg kell felelnünk a tőzsdei előírásoknak, elvárásoknak. A tőzsdén szereplő cégünk, az UBM Holding Nyrt. félévente elkészíti kötelező üzleti jelentését, így a legutóbbi, a 2022-2023-as üzleti év első félévéről, március végén közzétett jelenésünk 36 oldalon, a nemzetközi pénzügyi előírásoknak (IAS) megfelelően mutatja be a vezetés jelentését és a cégcsoport pénzügyi kimutatásait.

A korábbi, a cégeknek a pénzügyi teljesítményére kiterjedő beszámolók, előírások kiterjesztése nemzetközleg is most folyik, előírva mindazon szempontokat, eseményeket és eredményeket is, amelyek hatással vannak, lehetnek a cég működésére, eredménytermelő képességére, ezért bemutatásuk szükséges. Ezek, a következőkben részleteiben is bemutatásra kerülő elemek, jelen hatásuk mellett jelentősen befolyásolják a hosszabb távú működést, eredménytermelő képességet, sőt a cég megítélését is, amelyről történő tájékoztatás, a várható folyamatok bemutatása a tulajdonosok jogos igénye.

Ezen típusú üzleti jelentés elkészítése még nem kötelező érvényű, de már elvárás, így az UBM cégcsoport is elkezdte a felkészülést ilyen átfogó, a cégcsoport minden működésére kiterjedő, komplex riport elkészítésére.  Ez még nem a nemzetközi előírásoknak megfelelő teljes terjedelmű ESG-jelentés lesz, de a lényeges területeket és szempontokat már érintve ad számot a 2022-2023-as üzleti év lezárást követően ezen szempontok teljesítéséről. Fokozatosan, a beszámoló mélységét, részletességét, terjedelmét növelve, 2-3 év alatt már a szükséges ESG jelentéseket el tudjuk majd készíteni, amikorra ez kötelező érvényű lesz.

Mielőtt az ESG folyamatot, jelentést részleteiben bemutatnánk célszerűen rövid áttekintést adunk annak tartalmáról, célkitűzéseiről. Az általános cégbeszámoló kiterjed a cég általános bemutatására, történetére, jellemző adataira, szerkezetére, tevékenységi köreire, földrajzi elhelyezkedésére, termékeire, piaci helyzetére, K+F tevékenységére, üzleti stratégiájára, beszerzési gyakorlatára, amint a fejlesztésekre, beruházásokra is.

A pénzügyi beszámoló számot ad a működési eredményekről, a piaci és szabályozási környezetről, a cégcsoport konszolidált és ágazati eredményeiről, pénzügyi helyzetéről (ez a jelentés már folyamatosan készül és nyilvánosságra kerül).

A cég működése, eredményessége csak folyamatos, fenntartható fejlődés mellett biztosítható, így köteleségünk az ezt befolyásoló tényezőket, folyamatokat követni, analizálni és számot adni ezek alakulásáról, eredményeiről. A fenntarthatósági beszámoló pont ezeket a szempontokat veszi számba

Talán feltűnt a hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Kiállításon, az UBM standon megjelent új szlogenünk: „UBM, … fenntartható növekedés”. Ez is tükrözi, hogy az UBM elkötelezett a cégcsoport folyamatos növekedése mellett, de ez csak akkor érhető el és tartható fenn, ha a működés és a fejlesztések fenntarthatósági szempontjait maradéktalanul érvényesítjük.

És akkor mit takar az ESG kifejezés? A nemzetközi rövidítés a Környezet (Environment), a Társadalom (Social) és a Vállalatiránytás (Governance) szavakból áll össze, arra utalva, hogy a cégműködését sokrétűen, sok területet és szempontot figyelembe véve kell értékelni és bemutatni.

A következő ábrán a három területhez tartozó szempontokat foglaltuk össze, anélkül, hogy ezek részleteibe belekezdnénk, hiszen a későbbiekben megjelenő UBM cégcsoporti ESG-riportunk ezekre konkrétan ki fog térni, így célszerűbb nem elvében, hanem majd gyakorlatában bemutatni ezeket.

Az ESG riportszerkezet nem specifikusan a mezőgazdasági vállalkozásoknak szól, hanem az összes, nagyobb méretű cégnek, iparágtól függetlenül, amely ESG-jelentést készít. Ugyanakkor értelemszerű, hogy az UBM cégcsoportunk esetében ezek a szempontok a konkrét tevékenységeinknek megfelelően kerülnek felmérésre, értékelésre. Talán megkönnyíti a ránk vonatkozó specifikus szempontok megértését a következő ábra, amely a fenntartható mezőgazdaság és élelmiszertermelés fenntartható fejlődésének az elemeit tartalmazza. A komplex, egymással összefüggő témakörökben, területeken a szabályozás és elvárás átfogja a mezőgazdasági alapanyagtermelés, az élelmiszer előállítás teljes körét – növény, állati termékek, takarmánytermelés, amint az élelmiszeripar és kereskedelem, a fogyasztók kiszolgálásának a területeit, a környezet- és állatvédelem, valamint a humánegészségügy elvárások teljesítését is!

Természetesen a komplex, egymással összefüggő tevékenységeket egyenként is vizsgálni szükséges, amelyre a mezőgazdasági alapanyagtermelés és a takarmánygyártás fenntarthatósági szempontjait mutatjuk be példaként.

Az UBM cégcsoport tevékenységéhez tartozó agrárterületek fenntarthatósági szempontjainak általános bemutatása talán hozzásegít a cégünk működését, jövőjét meghatározó alapvető feltételek megismeréséhez, amelyek elsajátítása, alkalmazása kötelező és persze szükséges lesz a következő 2-3 évben.

A 2022-2023-as üzleti év zárása után első alkalommal elkészülő ESG-jelentésünk nem lesz még teljeskörű, de sok témakörre ki fog terjedni, amik közelebb fognak hozni bennünket az UBM cégcsoport tevékenyégének, feladatainak, kihívásainak a megértéséhez.

Dr. Zoltán Péter

(X)

agrotrend.hu / UBM

 

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés