Fenntarthatóság

Miért fontos a kunhalmok megőrzése?

A főként mezőgazdasági művelés alatt álló síkvidékeinken található, a törvény erejénél fogva (ex lege) védett kunhalmok különleges természeti, táji, valamint kulturális örökségi értéket képviselnek és egyesítenek magukban. Az ex lege védett kunhalmok túlnyomó része a 2010-es évek elejétől a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszerén belül megőrzendő tájképi elemnek minősül.

A kunhalmok megőrzésének fontossága okán az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályának szakmai koordinációjával és a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány kiadásában megjelent a Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken – Gyepek fenntartása és helyreállítása kurgánokon című könyv.

Forrás: NAK

De mi is az a kunhalom, s miért olyan fontos megőrzésük?

A kunhalom gyűjtőfogalomba – a könyv szerzői szerint -, a tájban és a közösségek életében betöltött szerep, rendeltetés alapján többféle földmű beletartozhat. Korábban a temetkezési halmok mellett a régészeti szempontból szintén jelentős, különböző korok településeinek maradványaiból felhalmozódott lakódombokat (tell), valamint az őrhalmokat és a határhalmokat tekintették alaptípusoknak (Tóth 2002). Újabb megközelítés szerint az építéskori, eredeti rendeltetést célszerű alapul venni, határozottan elkülönítve ezeket a későbbi, másodlagos funkcióktól (például őrhalom, határhalom). Ennek megfelelően mesterséges, szabályos (félgömb, kúp) alakú, régészeti korú (őskori, római kori vagy népvándorlás kori) temetkezést magában rejtő földművek (halomsírok, kurgánok); újkőkori vagy bronzkori tellek; járványok vagy háborúk középkori vagy újkori tömegsírjai (testhalmok); s végül középkori építmények elhelyezése céljából létesített földművek, mesterséges dombok (motték) halmazát jelölheti a (kun)halom fogalom (Bede 2016).

A leírtak szerint láthatjuk, hogy milyen történelmi mondanivalót, értéket, régmúlt eseményeket őriznek kunhalmaink kis dombocskaként a mezők közepén. Óvjuk őket az utókornak is!

A kiadvány a szerzők és az Agrárminisztérium reményei szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdálkodók megfelelő információval, tudással rendelkezzenek ezekről a kiemelkedő értékekről, megőrzésük fontosságáról és módjairól.

agrotrend.hu / NAK

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés