Kormányzóhelyettes asszony üdvözölte, hogy Magyarország az Európai Unióból elsőként csatlakozott a kínai Egy Övezet Egy Út kezdeményezéshez, mely lehetőséget teremt a kétoldalú kereskedelmi és szakmai együttműködési lehetőségek szélesebb körű kiaknázására.

Forrás: Agrárminisztérium

A felek egyeztettek a magyar agrárexport helyzetéről Kína vonatkozásában, a jelenleg 6,5 millió USD nagyságrendű kínai import növeléséről és további agrártermékekkel történő bővítésének lehetőségéről.

Bár országaink között nagy a távolság, azonban vetőmagexportban és növénynemesítésben óriási lehetőségek rejlenek agrárkapcsolataink további erősítésére: A vetőmag termesztésben kiváló pozíciót foglalunk el világviszonylatban is, hazánk rendelkezik ugyanis a világ 6. legnagyobb génbankjával, amin keresztül gyakorlati válaszokat tudunk adni a változó klíma jelentette kihívásokra – hívta fel partnere figyelmét Dr. Ökrös Oszkár.

Jelezte továbbá, hogy szakértői konzultációk szükségesek a vízgazdálkodás –elsősorban az öntözés- területén történő együttműködési lehetőségek beazonosítására. Az Agrárminisztérium célja a felelős vízgazdálkodás minél szélesebb körben történő alkalmazásának elterjesztése annak érdekében, hogy a magyar gazdálkodók rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a globális éghajlatváltozás okozta kihívásokhoz. Ezért más országok fejlett technológiájának és jó gyakorlatainak tanulmányozása jelentős segítséget nyújthat e cél megvalósításában.

agrotrend.hu / Agrárminisztérium