Hírek

Milyen uniós támogatások várhatók a mezővíz tükrében?

A KAP tükrében összefoglalásra kerültek azok a feltételek, illetve támogatási lehetőségek, amelyek a közeljövőben várhatóak a mezőgazdasági vízgazdálkodásban.

Területalapú támogatások:

 • Az ideévtől a területalapú támogatás most már a vízborított (belvizes) területre is igénybevehető, azaz támogatásra jogosult területté válhattak az éghajlatvédelmi, talajvédelmi és egyéb környezeti okokból fontos, a mezőgazdasági területekhez szorosan kapcsolódó ún. agro-ökológiai területek (aöt), mint például: mezővédő erdősáv, fás cserjés sávok, belvízzel borított területek.

HMK, azaz a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó elvárásoknak

 • (HMK4) Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása, nem juttatható ki műtrágya, szerves trágya és növényvédőszer:
  • MePAR-ban jelölt vízfolyások partvonalától 5 méterre (csökkenthető, ha a tábla 50 méternél nem szélesebb és 1 hektárnál kisebb).
  • MePAR -ban jelölt 5000 m2 feletti állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban.
  • völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban.
  • a szervestrágya esetében a meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullajtott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be!
 • (HMK4) Főszabály szerint kötelező a szántóföldi vetésváltás, kivéve a víz alatt álló kultúráknál!
 • (HMK8) Az elszámolandó vízvédelmi sávokon tilos mezőgazdasági termelést végezni, kivéve a mezőgazdasági kultúrállapot fenntartása érdekében végzett legeltetést, tisztító kaszálást és mechanikai gyomirtást.

Forrás: pxhere.com

Termeléshez kötött támogatások – a mezővíz tükrében

 • Az Európai Bizottság sokkal szigorúbb feltételekhez kötötte a termeléshez kötött támogatások fennmaradását, miszerint a 2023-ban induló termeléshez kötött támogatások feltételrendszerének összhangban kell lennie az EU Víz Keretirányelv célkitűzéseivel.
 • Az idei évtől ezért célzott helyszíni ellenőrzések keretében vizsgálják majd a hatóságok
  • növénytermesztési jogcímek esetében a víz mennyiségi, míg
  • a tejelő tehéntartás esetében a víz minőségi szempontú

védelmét garantáló előírások betartását, különös tekintettel a vízjogi engedélyek meglétére.

Nem termelő beruházások – a mezővíz tükrében (2024. tavasz)

 • Várhatóan 2024 I. felében nyílnak meg azok a pályázati felhívások, amelyek nem termelő beruházásként további anyagi támogatást jelentenek majd a víz helyben történő tartására, úgy, mint a
 • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások – c/i. vízvédelmi célú nem termelő beruházások

(területalapú elszámolás)

 • partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése
 • vizes élőhelyek létrehozása a területen megjelenő többletvizek visszatartásával, illetve a területek visszanedvesítésével
 • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások – c/ii. vízvédelmi célú nem termelő beruházások

(projektalapú elszámolás)

 • vizes élőhelyek létrehozása a területen megjelenő többletvizek visszatartásával, illetve a területek visszanedvesítésével
 • erózióvédelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése

Forrás: pxhere.com

Mezőgazdasági vízgazdálkodási pályázati felhívás ’öntözésfejlesztés’ (2024. tavasz)

 • Várhatóan 2024 I. felében
 • Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházásnak 3 fő célterülete van
  • az öntözővíz felhasználásának hatékonyságát javító beruházások támogatása,
  • melioráció és a vízfelhasználás-hatékonyság javításának támogatása;
  • vízvisszatartás létesítményeinek támogatása a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával
 • Változások
  • Az ültetvénytelepítésnél nem látunk változást! Kell az öntözés, a vízjogi engedély, illetve a ’jó állapotú víztest’, de ha a nem a pályázati felhívásból valósul meg maga az öntözés, úgy elég csak a vízjogi engedélyt csatolni, és akkor nem kerül megvizsgálásra a víztest minősítést.
  • A jövőben a vízelvezetés kizárólag a hirtelen lezúduló, a talajt kifejezetten károsító többlet csapadékvíz elvezetésére szolgáló víztározók lehetnek csak támogatottak!
  • Fontos, hogy nem minősül öntözött területnek a korábban öntözött terület, azaz KAP ST rendeletből kikerült, hogy az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából öntözött területnek minősíthetők az olyan, aktuálisan nem öntözött területek is, amelyeken a közelmúltban öntözőberendezés működött.
  • közösségek korábban + 20 % támogatási intenzitást kaptak, amely a jövőben azonban + 15 %-ot fog jelenti

Vízgazdálkodási közösségeket támogató pályázati felhívás (2024. tavasz)

 • Cél az elismert fenntartható vízgazdálkodási közösségek működésének támogatása.
 • Csak elismert közösségeknek.
 • A közösségek az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében.
 • Fontos, hogy beruházásra továbbra sem fordítható, csak tervezésre és üzemeltetésre, legyen szó meglévő, vagy új közösségről, akik a rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználása

agrotrend.hu / NAK

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés