Hírek

Ma ünnepli születésnapját neves botanikusunk

BENKŐ JÓZSEF (Bardócz, 1740. dec. 20. – Középajta, 1814. dec. 28.) botanikus sokgyermekes papcsalád szülötte volt, ő maga is a református lelkészi pályát választotta.

Forrás: wikipedia

Tudományos munkássága sokrétű: történeti, nyelvészeti, botanikai vonatkozású. Mintegy tucatnyi könyve jelent meg nyomtatásban, számos művét levéltárak őrzik feldolgozásra, kiadásra várva, de elveszett munkáinak száma is jelentős. Legnevezetesebb az Erdélyt bemutató, kétkötetes munkája, amelynek csak az első része jelent meg, a második rész máig kéziratban van. Jelentős tanulmánya foglalkozik a török jövevényszavak vizsgálatával a magyar nyelvben; itt egyben a feltételezett nyelvrokonságot is cáfolja. Tervezte Erdély növényvilágának teljes feltárását, de ezt a munkát csak részben végezte el. Botanikai szemszögből legjelentősebb eredményének az tekinthető, hogy ő volt az első hazai kutató, aki a növényvilágot az akkor korszerűnek tekinthető Linné-rendszer és annak nomenklatúrája alapján ismertette. Ő alkalmazta nálunk elsőként és következetesen a kétszavas nevezéktant, megalapozva a magyar botanikai terminológiát. Gyűjtötte a népi növényneveket is.

Sok méltatlan meghurcoltatás közepette, népes családja eltartásának gondjaival küszködve, testi és lelki bajoktól gyötörve végezte áldozatos munkáját, utolsó éveiben gyógyfüveket árulva tengette életét.

agrotrend.hu / Jeles Napok

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés