Hírek

Árutermelő gazdaságok teljesítménye 2022-ben, eredmények és tendenciák

A Tesztüzemi Információs Rendszer a magyar árutermelő mezőgazdasági vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetét figyeli meg évről évre. A 2022. évi adatok felhasználásával készült elemzés 2109 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 106 ezer gazdaság az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes standard termelési érték 97,4 százalékát állította elő. A tesztüzemi rendszer mintaadatait a 2020-as agrárcenzus adataival súlyoztuk.

Forrás: pixino.com

A gazdaságok által használt átlagos mezőgazdasági terület 48,55 hektár, egy gazdaság átlagosan 1,5 főt foglalkoztatott.

Az árutermelő egyéni gazdaságok az összes nettó hozzáadott érték 56,9 százalékát, a társas vállalkozások pedig a 43,1 százalékát állították elő.

Országos szinten az egy hektárra jutó árbevétel 20 százalékkal, a közvetlen támogatás 28 százalékkal nőtt, valamint az anyagjellegű költségek 35 százalékkal emelkedtek, így a mezőgazdaság jövedelmezősége a nettó hozzáadott érték alapján vizsgálva 23 százalékos növekedést mutat.

Egyéni gazdaságok esetében az adózás előtti eredmény alapján vizsgált nettó jövedelem folyóáron 10 százalékkal emelkedett. Mivel a növekedés magas inflációs környezetben történt, ezért a tényleges eredményváltozást jobban mutatja a fogyasztói árindexszel korrigált eredmény, ami 4 százalékkal alacsonyabb volt (289,57 ezer forint), mint 2021-ben. A társas gazdaságok egy hektárra jutó adózás előtti eredménye 260,28 ezer forint/hektár, mely az az inflációt is figyelembe véve 78 százalékos növekedés, így a társas gazdaságok összességében rekordévet zártak. A magas százalékos növekedésnél figyelembe kell venni a bázishatást: a 2021-es alacsony értéket.

2022-ben az állattartó gazdaságok jövedelme növekedett a leginkább. Mivel a gazdasági társaságok jóval nagyobb részben foglalkoznak állattenyésztéssel, így a jövedelemváltozásuk is jelentősebb mértékű volt.

agrotrend.hu / AKI

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés