Hírek

Az őstermelőknek is kell adószám

A 2008. január 1-jével hatályba lépő új Áfa-törvény kimondja, hogy adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adóalany folytathat. Ezért azoknak az őstermelőknek is regisztráltatniuk kell magukat az APEH-nál, akik eddig még nem rendelkeztek adószámmal.

Létrehozva:

|

Fontos változás, hogy minden – ellenérték fejében teljesített – mezőgazdasági értékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást a törvény által előírt bizonylattal kell kísérni, tehát az 500.000 Ft-os értékesítésig számított bevétel utáni bizonylat kiállítási mentesség megszűnik. A magánszemélyek részére történő értékesítések során is nyugtát, illetve számlát kell kiállítani minden esetben (például a piacon és a háztól való értékesítésnél is).

 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 2008. január 1-jétől hatályos szabályai szerint a mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély (őstermelő) számára akkor is szükséges az adószám, ha kizárólag kompenzációs felárra jogosító értékesítést végez. Adószám nélkül kompenzációs felárra nem tarthat igényt, ezért a termelőnek legkésőbb az első felvásárlás időpontjáig be kell jelentkeznie az állami adóhatósághoz és adószámot kell kérnie.
 
Amennyiben a termelő a különleges jogállása (azaz a kompenzációs felárra jogosító értékesítése) mellett nem Áfa-alany vevők részére (például magánszemélyek részére piacon) is értékesít, akkor ezen ügyleteire – a feltételek (különösen az 5 millió forint felső értékhatár) megléte esetében – alanyi adómentességet választhat. Az alanyi adómentesség választását az adóhatósághoz be kell jelenteni, melyet a tevékenységüket 2008. január 1-jén vagy korábban kezdők – az Áfa-törvény 2008. január 1-jei hatályba lépésére, mint a tevékenység végzés kezdeti időpontjára tekintettel, az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó szabálya szerint – a tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg 2008. január 15-ig tehetik meg. A tevékenységüket évközben megkezdők az adószám igénylésére és az alanyi adómentesség választására irányuló bejelentési kötelezettségüknek a tevékenységük megkezdése időpontjától számított 15 napon belül tehetnek eleget. A bejelentési határidő elmulasztása esetén alanyi adómentesség nem alkalmazható.
 
Az alanyi adómentesség választása hiányában, a nem felvásárló felé történő értékesítés után az általános szabályok szerint 20%-os mértékű általános forgalmi adót kell fizetni.
A tevékenység és az alanyi adómentesség választásának 2007. évi bejelentése esetén a  07T101. és  a 08TAFA-E jelű nyomtatványok kitöltése szükséges.
 
A bejelentés 2008-ban az erre a célra rendszeresített 08T101 jelű nyomtatványon tehető meg.
Forrás: FVM
Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook