Hírek

A BÁZISJUGOSULTSÁGOKAT ÉRINTő VÁLTOZÁSOKAT 2007. OKTÓBER 31-IG BE KELL JELENTENI AZ MVH-HOZ !

2007. szeptember 24-én megjelent a történelmi bázisjogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet. A történelmi bázisjogosultság olyan mezőgazdasági vagyoni értékű jog, amely alapján bizonyos ágazatokban 2007-től – a szántóföldi növények esetében 2008-tól – nemzeti kiegészítő támogatás jár a kedvezményezettek számára.

Létrehozva:

|

A történelmi bázisjogosultságok mennyiségét a kedvezményezettek számára a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 2006. évben igényelt nemzeti kiegészítő támogatásokra vonatkozó határozatokban megállapított termelési egység (állatlétszám, terület, tejkvóta) nagysága alapján állapítja meg. Bizonyos esetekben ezt a 2006. évi adatot – előre meghatározott eljárás alapján – módosítani kell. A történelmi bázisjogosultságok – a rendelet adta keretek között – átruházható, ideiglenesen átengedhetők, örökölhetők, stb.

Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

Az MVH a 2008. évi szántóföldi növények kiegészítő nemzeti támogatáshoz kapcsolódó történelmi bázisjogosultságokat a 2006. évi, egyes szántóföldi növények nemzeti kiegészítő támogatási kérelemre vonatkozóan megállapított terület alapján számolja ki. Azaz ha egy gazdálkodó 10 hektárnyi terület alapján kapott szántóföldi nemzeti kiegészítő támogatást 2006-ban, akkor számára 10 szántóföldi növényekre vonatkozó történelmi bázisjogosultság kerül megállapításra. Azonban meg kell jegyezni azt is, hogy az egyes szántóföldi növényekre vonatkozó történelmi bázisjogosultságot a 2006. évi támogatási kérelem benyújtása és 2006. december 31. között a termőföld használójának személyében bekövetkezett változásnak megfelelően módosítani kell. Azaz ha ugyanez a gazdálkodó a 2006. évi területalapú támogatás iránti kérelem beadása, illetve 2006. december 31. között további 5 hektárnyi (egyes szántóföldi növények nemzeti kiegészítő támogatására 2006-ben jogosult) földet vett használatba (pl. adásvétel, bérlet útján), akkor eddigi 10 jogosultságát további 5 jogosultsággal kell kiegészíteni (és ezzel párhuzamosan a földterület átadójának jogosultságainak számát öttel csökkenteni). Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, az érintetteknek a 75/2007. MVH közleményben leírtak szerint, illetve a mellékletében szereplő formanyomtatványok kitöltésével kell bejelenteniük az MVH-nak a földhasználatban történt változásokat, 2007. október 31-ig.

A másik fontos határidő a történelmi bázisjogosultságok átruházására, illetve ideiglenes átengedésére vonatkozik. Amennyiben 2007. január 1. és október 2. (azaz a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet hatályba lépése) között következett be változás a történelmi bázisjogosultság jogosultjának személyében (a jogosultságot eladták, bérbe adták), akkor az ezt alátámasztó szerződés egy eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát, valamint a kapcsolódó formanyomtatványt ugyancsak 2007. október 31-ig kell benyújtani az MVH-hoz jóváhagyás céljából, a vonatkozó 74/2007. MVH közlemény, illetve annak mellékletei alapján. Ezeket a szerződéseket a Hivatal csak abban az esetben hagyja jóvá, ha abban a felek egyértelműen rendelkeztek a történelmi bázis jogosultság átruházásáról, illetve ideiglenes átengedéséről.

 

Forrás:MVH

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook