Hírek

A Nemzeti Agrárszabályozás Egyszerűsítésről szóló Zöld Könyv társadalmi vitája

Az Európai Unióban zajló törekvésekkel és a kormányzati deregulációs szándékkal összhangban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése célul tűzte ki a nemzeti agrárszabályozás egyszerűsítését, amelynek elsődleges célja a mezőgazdasági termelők terheinek mérséklése.

Létrehozva:

|

Az egyszerűsítési folyamat érdekében elkészült Zöld Könyv azokat a konkrét intézkedéseket mutatja be, amelyek hozzájárulnak a mezőgazdasági termelők ügyeivel kapcsolatos hatósági eljárások egyszerűsítéséhez, felgyorsulásához, csökkentik a gazdákat terhelő adminisztrációs kötelezettségeket, valamint növelik az agrártárgyú jogszabályok átláthatóságát, értelmezhetőségét és végrehajtásuk hatékonyságát.

Célunk az, hogy ne a közigazgatási szervekhez és azok rendjéhez igazodó, hanem mindenekelőtt az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó ügyintézés valósuljon meg, illetve az általuk végzett termelőmunkához igazodó hatósági ellenőrzési rendszer épüljön ki. Az intézkedések megvalósításával el kívánjuk érni, hogy korszerűsödjön az agrárigazgatás, és javuljon a közigazgatási szervek által a gazdák részére nyújtott szolgáltatások színvonala.

A agrár-egyszerűsítés legfőbb céljai az alábbiakban foglalhatóak össze:

*
egyszerűsödjön a hatósági ügyek intézésének rendje, a jelenleginél könnyebben és gyorsabban lehessen az agrárigazgatási szerveknél ügyeket intézni,
*
minél több ügyben lehetővé váljon az egyablakos ügyintézés, vagyis hogy az ügyeket egy helyen, egy ügyintézőn keresztül el lehessen intézni,
*
bővüljön az elektronikus ügyintézési lehetőségek köre, gyorsabbá, egyszerűbbé, hozzáférhetővé téve így a közigazgatási ügyintézést,
*
csökkenjenek a mezőgazdasági termelők adminisztrációs terhei, rövidüljön a kötelezettségek teljesítésére fordítandó időtartam, illetve mérséklődjenek a kötelezettségek teljesítésének költségei,
*
veszítsék hatályukat az idejétmúlt, a gyakorlatban nem alkalmazott jogi rendelkezéseket,
*
átláthatóbbá, érthetőbbé váljon az agrárjogi szabályozás, csökkenjen a túlszabályozottság és a bürokrácia,
*
egyszerűsödjenek a hatósági eljárásokban alkalmazott nyomtatványok, azok a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az eljáró hatóság hivatalos honlapjáról elérhetőek, letölthetőek, adott esetben elektronikus úton kitölthetőek és benyújthatóak legyenek.

II. Társadalmi vita

A Zöld Könyvben foglalt egyszerűsítési intézkedések szélesebb körű egyeztetése, illetve a gazdákkal való megismertetése céljából társadalmi vitát szervezünk.

A Zöld Könyv elérhető lesz a minisztérium külön honlapján , illetve kiadvány formájában is megjelenik majd. A Zöld Könyvet eljuttatjuk valamennyi érintett szakmai szervezetnek, és hozzáférhetővé tesszük az állampolgárok számára az agrárigazgatási szervek ügyfélszolgálati irodáján, illetve a falugazdász hálózaton keresztül, valamint a Zöld Könyvet bemutató, vidéki helyszíneken megtartott rendezvényeken.

A társadalmi vita keretében egy budapesti és hét vidéki helyszínen rendezvényt szervezünk, amelyekre várjuk az érintett szakmai szervezeteket és az állampolgárokat. A rendezvények helyszíne, időpontja, valamint a program egésze nyomon követhető lesz.

Forrás: FVM – Jogi Főosztály

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook