Hírek

205 éve született Berde Áron, az első magyar meteorológiai szakkönyv szerzője

Laborfalvi Berde Áron jogász, közgazdász, egyetemi tanár, az első magyar meteorológiai és klimatológiai szakkönyv szerzője 1819. március 8-án született Kolozsváron.

1837-től a kolozsvári unitárius főiskolában végezte tanulmányait. 1842-ben Berlinbe ment, hol két évig maradt és a természettudományokat tanulmányozta. A szünidőt tanulmányi utazásokra használta; fölkereste a híresebb egyetemeket, Giessenben a vegytani elemzés érdekében egy hónapot töltött; majd Franciaország és Svájc egy részét utazta be. Hazatérte után 1844. október elején foglalta el a tanári székét, ott 1863-ig a természettudományok oktatásával foglalkozott.

Forrás: Wikipedia

Ekkor szervezték meg a kolozsvári jogakadémiát, ahol tanszéket kapott mint a nemzetgazdaság és politika rendes tanára; utóbb a statisztika, pénzügytan, az osztrák birodalomhoz tartozó országok történelme jutottak neki rendkívüli tantárgyakul. A kolozsvári egyetem létrehozásakor nevezték ki nyilvános rendes tanárrá a nemzetgazdaság- és pénzügytan tanszékre;

1872–73-ben az egyetem első rektora, 1883–84-ben pedig a jog- és államtudományi kar dékánja volt. 1890 őszén nyugalomba vonult. A Magyar Tudományos Akadémia 1858. december 15-én választotta levelező tagjai sorába.

Híres mondása, amely a rektori székfoglalójában hangzott el: „Önök tudják, hogy az egyetemet nem a néma falak, hanem a tanárok szellemi ereje alapítja meg hírnevében, áldásos működésben.”

Jelentés az 1845-1850-ig megjelent természettudományi munkák legjobbjainak megjutalmazásáról. Forrás: Wikipedia

Szerkesztette a Természetbarátot 1846. júl. 2-tól Takács Jánossal, majd 1847. szeptember 23-ától 1848. június 29-éig egymaga, Ipar és Természetbarát címmel 1848. július 2-ától november 9-éig; a Hetilap gazd. és keresk. lapot 1852. október 2-ától 1855. március 31-éig; a Kolozsvári Közlöny politikai hírlapot 1856. októbertől 1859. december 29-éig.

Berde Áron művei

Légtüneménytan s a két Magyarhon égalji viszonyai. Kolozsvár. 1847.
A kémia iskolája. Stöckhard után ford. Kolozsvár, 1848.
Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jólétre jusson. Kolozsvár, 1859.
A levegői nyirkosság némely égalji befolyása (1860)

Forrás: Wikipedia

agrotrend.hu / Wikipedia

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés