Hírek

A legnagyobb spanyol pártok mezőgazdasági választási programja

2008. március 9-én általános választásokat rendeznek Spanyolországban. A két legnagyobb spanyol párt – a kormányzó PSOE (Spanyol Szocialista Munkáspárt) és az ellenzékben lévő PP (Néppárt) – választási programjában a elkövetkezendő 4 esztendő mezőgazdasággal kapcsolatos legfontosabb célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze:

Létrehozva:

|

I. PSOE

A kormányon lévő PSOE választási programjának 10 oldalas mezőgazdasági fejezete a "Fenntartható jövő a vidéknek" címet kapta. A 2007. decemberében elfogadott Vidék Fenntartható Fejlődése Törvény "beindítása" képezi a program alapját, "a törvény Spanyolország saját vidékpolitikáját alapozza meg, ilyen eddig nem létezett".  

Kiemelt célok  

Mezőgazdaság:

a PSOE elkötelezett egy továbbfejlesztett és a XXI. század igényeihez alkalmazkodó Közös Agrárpolitika támogatása mellett. Annak garantálnia kell a stabil és biztonságos élelmiszerellátást, a termelők érdekvédelmét, az európai fogyasztók jogait és hozzá kell járulnia az igazságos és kiegyensúlyozott nemzetközi kereskedelmi szerződések eléréséhez;

az intézkedések számát lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell (simplification), a mezőgazdasági termelők és az elsőbbséget élvező területek számára kedvező módon kell gondoskodni a támogatások újraelosztásáról;

a mezőgazdasági termelői jövedelemszint javítása, a bevételek szabályozottsága valamint a termelők számára méltányos (igazságos) árak elérése egy a termelési költségek növekedésének moderálására irányuló koordinált tevékenységi rendszer létrehozása által;

kiemelt támogatást élveznének a prioritást élvező területeken tevékenykedő termelők, a PSOE elő kívánja segíteni ezen termelők és az illetékes hatóságok közti ún. területi szerződések aláírását;

a mezőgazdaságból élők statútumának kidolgozása, mely tartalmazná a fenntartható mezőgazdasághoz hozzájáruló tevékenységhez kapcsolódó új jogosultságokat és kötelezettségeket;

a szövetkezetek megerősítése, a mezőgazdasági szakmákkal kapcsolatos szabályozás fejlesztése;

a GMO-k jogszabályi kereteiről szóló új Törvény kidolgozása az EU által megszabott kereteken belül, ösztönözve a részvételt a genetikailag módosított termékek termesztéséről és fogyasztásáról zajló vitában. Egyéb érdekekkel szemben elsőbbséget élvez a közegészség és a környezeti egyensúly;

a mezőgazdaság modernizációja új, a környezettel szemben felelősséget vállaló termelési technológiák elterjesztésével, a Nemzeti Stratégia Terv (2007-13) helyes alkalmazásával, az Öntözőrendszerek Modernizálását szolgáló Terv kiegészítésével. Cél, hogy éves szinten 2.200 hm3 vízmegtakarítást sikerüljön elérni, továbbá 2012-re a hatékony öntözőrendszerek aránya elérje a 80%-ot;

a vízmegtakarítást szolgáló politikák továbbfejlesztése, új tengeri sótalanítók és víztisztító üzemek építése;

egy Nemzeti Mezőgazdasági Minőségi Környezet Terv kidolgozása és alkalmazása, különös tekintettel a melléktermék-, a műtrágya- és a növényvédőszer felhasználásra. A megújuló energiaforrások és a bioüzemanyagok termelését és alkalmazását elősegítő mezőgazdasági rendszerek fejlesztése;

ökológiai gazdálkodás megerősítése. A PSOE célkitűzése, hogy a spanyol mezőgazdasági termelésen belül 2012-re a biogazdálkodás 10 %-os szintet érjen el;

a párt eltökélt az atomenergia elleni küzdelemben, a következő kormányzati ciklusban a Spanyolországban működő valamennyi atomerőmű (jelenleg összesen 8) bezárásra kerülne.

Vidékfejlesztés:

Vidék Fenntartható Fejlődése Törvény alkalmazása. A PSOE kiemelt figyelmet kíván szentelni a leginkább támogatásra szoruló vidéki közösségeknek (a Natura 2000 Hálózat alá eső 5.000 lakosnál kisebb települések, hegyvidéki területek), a vidéken élő nők, a fiatalok és idős emberek helyzetére;

a Vidék Tanácsa által létre kíván hozni egy közigazgatási koordinációért felelős szervezetet, valamint a Vidéki Szövetségek Kerekasztalát, elsősorban a helyi akciócsoportok által az elmúlt években összegyűjtött tapasztalatokra alapozva.

Élelmiszeripar:

egy Általános Élelmiszertörvény kidolgozása, mely aktualizálná és kiegészítené a jelenlegi alapszabályozást;

olyan politika kidolgozása, mely az élelmiszerlánc egészében elősegíti az innovációt. Az élelmiszer árak kapcsán kialakult helyzetre tekintettel a termelők, az ipar, a disztribúció és a fogyasztók közti szerződéses viszonyok fejlesztése és érdekében ezek által kívánja előmozdítani az élelmiszerek kereskedelmi forgalmazásával kapcsolatos megállapodásokat;

a hozzáadott érték maximalizálása az élelmiszerláncban, a szakképzés és a munkavédelem megerősítése, a nyersanyagok nyomán kialakult válsághelyzetekkel szembeni küzdelem, továbbá a spanyol jelenlét megerősítése a nemzetközi piacokon;

a biztonságos és minőségi ellenőrzési rendszerét állandó jelleggel felügyelő élelmiszerek Élelmiszerbiztonsági és -Minőségi Terv megalkotása;

a környezet védelmét előtérbe helyező élelmiszeripar fejlesztése, az emissziók csökkentése, a melléktermékek kezelésének és újrahasznosításának fejlesztésével, a víz- és energiafelhasználás optimalizálása mellett.

A PSOE 317 oldalas programja az alábbi linkre kattintva tölthető le:

http://www.psoe.es/download.do?id=118560  

Forrás: FVM – Szentmáry Tamás

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook