Hírek

Adózási kérdések és válaszok

Az áfatörvény 2008. évi változása számos kérdést vetett fel a mezőgazdasági termelők, különösen az őstermelők körében. Herbály Imre, az országgyűlési MSZP-frakció agrárpolitikai és vidékfejlesztési munkacsoportjának vezetője az érintett minisztériumokkal folytatott egyeztetés után tájékoztatott a tudnivalókról.

Létrehozva:

|

Herbály Imre először is arra a kérdésre adott választ, hogy kell-e adószámot váltaniuk a mezőgazdasági termelőknek. Mivel az üzletszerűen, rendszeresen folytatott, az áfatörvény fogalmai szerinti mezőgazdasági tevékenység is kimeríti a gazdasági tevékenység fogalmát, ezért az ezt végző termelők is kötelesek magukat a 2008. január 1-jétől kezdődő időszakban adóalanyként regisztráltatni, ami egyúttal az adószám megállapításának kötelezettségét is maga után vonja.

Az említett időponttól kezdődően a termelők a belföldi vagy külföldi adóalanynak minősülő felvásárlók számára végzett mezőgazdasági tevékenységük után kompenzációs felár érvényesítésére csak akkor lesznek jogosultak, ha adószámmal rendelkeznek. Ha azonban valaki alapvetően saját, illetve családi szükségletei kielégítésére termel mezőgazdasági terméket, de termeléséből feleslege keletkezik, akkor más a helyzet.

Amennyiben ezt a felesleget alkalmi, eseti jelleggel értékesíti a piacon, akkor ezen tevékenysége (értékesítése) nem alapozza meg az adóalanyiságot, következésképpen adószámot sem kell kiváltania. Ilyen esetben az értékesítésről természetesen az áfatörvény szerinti bizonylatot (számlát, nyugtát) sem kell kiállítania. Ehhez azonban egy, csak erre a tevékenységre jogosító őstermelői igazolványt kell kiváltani, amire értelemszerűen a legfeljebb 1 hektár termőfölddel, vagy 0,3 hektár szőlő-, illetve gyümölcsterülettel rendelkező őstermelők jogosultak. (Az erről szóló kormányrendelet legkésőbb január végére megszületik.)

Annak, aki kompenzációs felárat kíván érvényesíteni, az adószámot a felvásárlónak történő első értékesítésig ki kell váltania. Ha valaki nem felvásárlónak értékesít, és a bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot, célszerű alanyi adómentességet választania. Ebben az esetben az adószámot 2008. január 15-éig kell kiváltania, és az alanyi adómentesség választásáról is eddig az időpontig kell nyilatkoznia. Ha ezt az időpontot elszalasztja, igazolási kérelmet terjeszthet elő az adóhatóságnak, amely az összes körülményt mérlegelve visszamenőleg adhatja ki az adószámot. (Az adószám kiváltásának, illetve az alanyi adómentesség választásának említett szabályaihoz az adóhivatal honlapján megjelenő tájékoztató nyújt segítséget.)

Az is kérdés, hogy választható-e a kompenzációs felár, ha valaki termőföldet vagy ingatlant ad bérbe. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 198. paragrafusa – szigorúan áfajogi szempontból – speciális, a mögöttes ágazati előírásoktól eltérő meghatározást ad a mezőgazdasági tevékenységre. Ha a termelőnek az ezen törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységéből származó bevétele több, mint a mezőgazdasági tevékenységen kívüli egyéb, adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységéből (például termőföld bérbeadásából) származó bevétele, akkor nincs akadálya a mezőgazdasági termékek, szolgáltatások értékesítése vonatkozásában a kompenzációs felár alkalmazásának.

Ha a mezőgazdasági tevékenységének bevétele nem több, mint az említett egyéb gazdasági tevékenységéből (például termőföld bérbeadásából) származó bevétele, de ez utóbbi nem haladja meg az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt (5 millió forintot), a mezőgazdasági tevékenysége keretében végzett értékesítéseire szintén alkalmazható a kompenzációs felár.

Választható-e kompenzációs felár, ha valakinek a munkaviszonyban folytatott tevékenységéből több bevétele származik, mint a mezőgazdasági tevékenységéből? Ennek kapcsán Herbály úgy tájékoztatott, hogy a munkaviszony keretében (például alkalmazottként, foglalkoztatottként) végzett tevékenység az áfa rendszerében nem minősül gazdasági tevékenységnek, így adóalanyiságot sem eredményez.

Erre tekintettel az említett tevékenységből származó bevétel nagysága, illetve a kompenzációs felár szempontjából származó bevétel nagysága a kompenzációs felár szempontjából nem bír jelentőséggel, annak alkalmazását semmilyen módon nem befolyásolja.

Forrás: Napi Gazdaság

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook