Hírek

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásai keretében megvalósítani tervezett beruházási projektekkel kapcsolatban

A VP keretéből az uniós szabályozásnak megfelelően legkésőbb 2025 év végéig lehet kifizetést teljesíteni, azonban az intézkedések (felhívások) lezárása folyamatosan történik, a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv intézkedéseinek elindításához és a leghatékonyabb forrásfelhasználáshoz igazítva.

Létrehozva:

|

A VP egyes intézkedéseinek zárása már 2023-ban, beruházások esetében pedig előreláthatóan 2024-ben megtörténik.


Fotó: Rudy and Peter Skitterians / Pixabay

A zárásra, az uniós források lehívásának jogvesztő határidejére tekintettel az Irányító Hatóságnak a továbbiakban nincs módja kimentést adni a 2014 – 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt azon előírás alól, amely szerint a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a tervezett projektet meg kell kezdeni, és legalább a megítélt támogatás 10%-ával – a rendelet által előírt módon – el kell számolni.

Nincs lehetőség a pályázati felhívásban meghatározott megvalósítási idő (24 hónap) meghosszabbítására sem.

Fentiekre figyelemmel, a projekt megkezdése előtt most kell felülvizsgálnia és mérlegelnie a támogatói okirattal rendelkezőknek, hogy a megvalósításra tervezett idő – a jelenlegi nehezített gazdasági környezetben is – valóban elegendő-e a projekt teljes befejezéséhez, a záró elszámolás benyújtásához, a működtetés megkezdéséhez és a szükséges jogerős engedélyek megszerzéséhez.

Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a projekt megvalósítását a vállalhatónál több kockázati tényező befolyásolja, és ezért nem garantált a határidőben történő lezárás, úgy lehet dönteni a támogatási kérelem visszavonása mellett.

A kérelem visszavonására a Magyar Államkincstár elektronikus kérelem benyújtó felületén ügyfélkapus bejelentkezést követően az Általános ügyintézés menü Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése pontjában új beadványként van lehetőség. (A beadványban a benyújtott támogatási kérelem iratazonosítójának megadása után a Kérelem visszavonása (teljes vagy részleges) tárgyat kell kiválasztani és csatolni a kérelem visszavonásáról készített nyilatkozatot tartalmazó aláírt dokumentumot.)

A projektmegvalósítás felülvizsgálata során az alábbi szempontokat kell átgondolni:

  • Építéssel járó beruházás esetén egyeztessen a kivitelezőjével, hogy tudja-e tartani a vállalt kivitelezési ütemtervet, illetve számíthat-e költségnövekedésre. Továbbá időben tegyen lépéseket a szükséges többletforrás igény biztosítására. Kivitelezőjét kérje meg, hogy ellenőrizze, minden szükséges anyag időben beszerezhető-e, hiszen az akadozó építőanyag ellátás növeli a projekt megvalósíthatóságának kockázatát. Egyeztessen a szakhatóságokkal a működtetéshez szükséges jogerős engedélyek időigényéről.
  • Gép-, eszközvásárlás esetén egyeztessen a szállítóval, hogy megrendelését mikorra tudja teljesíteni. A tapasztalatok alapján jóval nagyobb gépparkra adtak ki a forgalmazók árajánlatot, mint amit a gyártókkal kötött megállapodásaik alapján azok biztosítani tudnak. Ez nem rendkívüli, hiszen az ajánlat kiadásakor még nem volt biztos, hogy minden tervezett projekt megvalósul-e, de a fent leírt okok miatt a szállító késedelmes – akár fél, egy éves – teljesítése sem fogadható el indokként a megvalósítási idő meghosszabbítása kapcsán.
  • Banki finanszírozási igény esetén egyeztessen a pénzintézettel a hitel feltételeiről (rendelkezésre tartás, hiteldíjakról, folyósítási feltételekről.
  • A projektek többsége a megvalósítás időszakára életszerű módosuláson esik át. A módosításra benyújtott változás bejelentés elbírálása nincs halasztó hatállyal a megvalósítási időre.

2023. január 1-én megkezdődik a Közös Agrárpolitika következő programozási ciklusa, amelyben a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv válik a támogatási rendszer alapjává. A Stratégiai Terv tartalmát tekintve a VP-hez hasonló agrár-beruházási és vidékfejlesztési támogatási intézkedéseket tartalmaz. Ennek megfelelően az új ciklusban is lesz lehetőség többek között a versenyképesség növelését, a klímaváltozás elleni fellépést, a generációs megújulást vagy az élelmiszeripari fejlesztéseket szolgáló projektek támogatott megvalósítására.

Ha pedig már rendelkezik egy megtervezett, felmért projekttel, melyre – amennyiben azt még nem kezdte meg – a jövőben meghirdetésre kerülő, beruházásokat támogató felhívásokra – frissített adatokkal és költségvetéssel – újra benyújthatja támogatási kérelmét.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia, agrár-szaktanácsadó

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook