Hírek

Dr. Polgár J. Péter: a staféta átadására is készülök

Dr. Polgár J. Péterrel, a Georgikon Kar dékánjával beszélgettünk február elején (még a koronavírus okozta veszélyhelyzet előtt), akinek a tanév végén jár le második dékáni megbízatása. A dékán úr már hetedik éve vezeti a kart, az elmúlt idők szépségeiről, nehézségeiről, kulisszatitkairól faggattuk…

Létrehozva:

|

Hogyan értékeli az első félévet?

A szeptemberi évkezdéssel a Georgikon 223. évében kezdtük meg az új tanévet. A tanulmányi tevékenység a szokott mederben haladt, új szakunk most nem indult. Az első félév sok hallgatónknak az Egyetemen töltött utolsó féléve is. A záróvizsgákon száznegyvenöt hallgatónk zárta le keszthelyi tanulmányait felsőfokú szakképzésen, alapszakon, mesterszakon vagy a szakmérnöki szakok valamelyikén. A kutatási tevékenység kereteit egyik oldalról a folyamatban lévő huszonnégy projekt, másik oldalról oktatóink saját kutatómunkájához köthető, személyes feladatainak halmaza adta. Emellett Georgikon Tudományos Napok, Növényvédelmi Fórum, ITDK, és számos szakmai fórum, projektműhely rendezvény is lezajlott. Tele volt a naptár minden lapja.

Milyen reményekkel indul neki a következő szemeszternek?

A tavaszi szemeszter egy agrárkaron a növénytudományi terület logikája szerint a megújhodás, az intenzív fejlődés szakasza. A tanév hivatalos időrendje szerinti feladataink mellett Ifjúsági Tudományos Fórum, Diáknapok és Sárgulás a főbb rendezvények. A tanév végén jár le a második dékáni megbízatásom, így a staféta átadására is készülök.

Már 7. éve a Georgikon Kar dékánja. Milyen célokat tűzött ki maga elé a kezdetekkor, és hogyan ítéli meg, hol tart most, ezek alapján?

A feladat elvállalásakor a munkatársaim, a fölöttes vezetőim és a családom véleményét is kikértem. Célom annak a munkának a folytatása volt, amit az elődeim a Pannon Egyetemen elkezdtek. Kifejezetten stabilizáló, működtető, a folyamatosságra hangsúlyt fektető programmal indultam neki a feladatnak. Ennek ellenére menet közben alakult ki a feladataim többsége. Összességében egy állandó volt ebben: a változás. A kezdetekkor még nem volt kancellária, ami a gazdálkodási tevékenységünket, működésünket alapvetően írta át. A beiskolázható szakok számát csökkentő kormányrendelet előkészítését és bevezetését végig tárgyaltam, majd végig követtem. A KKK-k (képzési kimeneti követelmények) ezzel párhuzamos megújításának feladatai is megtaláltak. A Georgikon más egyetemi szervezetbe történő integrálásának szándékát, és annak meghiúsulását is közelről tapasztaltam meg. Akkor a Magyar Rektori Konferencia Agrártudományi Bizottságának elnöke is voltam, így ez kétszeresen is feladatok elé állított.

Dékáni évei alatt tanult új dolgokat saját magáról?

Az önismeret, a teljesítőképesség felmérése minden vezetői feladatot vállaló személy egyik legnagyobb kockázata. Annak komoly szakirodalmi bizonyítottsága van, hogy a vezetői beosztás torzíthat, nyomot hagyhat a személyiségen. A dékáni ciklusom kezdetén felhatalmaztam közvetlen munkatársaimat arra, hogy ennek jeleit azonnal közöljék velem. Csapatjátékos vagyok, hiszek a bizalmon alapuló önálló feladatellátásban, ha ahhoz folyamatos és érdemi kontroll párosul. Nem törekedtem egyszemélyes döntésekre. Ha vállaltuk, akkor nem megtettem, hanem elértük. Nem ragozok másképp a feladat kijelölése és végrehajtása során. Egy dologban bizonyára fejlődtem: nem kétszer, hanem háromszor is meg kell fontolnom, kinek mit mondok el abból, ami a munkám során tudomásomra jut.

Milyen akadályok gördültek, gördülnek egy dékán elé?

A személyi konzekvenciákkal járó döntések mindig nehezek. A másik a gazdálkodás felelőssége, ahol egy alulfinanszírozott agrár-felsőoktatás hibáit a mindennapokban működtetethető rendszerré kell formálni, és azt lehetőleg úgy, hogy az egyetem elvárásainak és a kar működési sajátosságainak is megfeleljünk. A harmadik terület az, amit nem tudtam elképzelni a kezdetekkor: a dékáni beosztáshoz kötődő feladatok egy része, ami próbára tett. Ez a hihetetlen mértékű direkt adminisztráció, a direkt ügyintézési és koordinációs feladatok sokszorozódása. Ehhez sajnos az egyetemi működés centralizáció irányába történő átalakítása még egy nagyon nagy csomagot hozzáadott.

Ilyenkor mi lendíti tovább?

Leginkább a következő feladat vitt tovább, mert ezen feladatok halogatása szó szerint kezelhetetlen torlódásokat okozna. Munkatársaim segítsége nélkül nem lenne lehetséges mindezt megoldani. Így is számos más, véleményem szerint a dékán funkciójában sokkal fontosabb feladattól veszi el az energiát, az időt.

Mivel foglalkozik, amikor nem a munkahelyi feladataival?

A szakmai kapcsolatrendszerem egy része egy szarvasmarha tenyésztést koordináló hazai civil szervezethez is köt. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete szakbizottságának elnöke vagyok. Az MTE tagja az európai és világszervezetnek is, a magyar tarka fajta egy világszerte ismert-elismert fajtakör része. A World Simmental-Fleckvieh Federation keretében szervezett külföldi szakmai utazásaimat ez a szervezet támogatja. A hobbim a horgászat. A Balaton mellett – szerencsére – rövid idő alatt is sokat tudok pihenni. Minden este olvasok, ez a nap lezárása.

Sokan nem tudják, mit jelent a Georgikonon a Sárgulás. Elmeséli?

A „Sárgulás” a gazdászok ballagási ünnepsége. A gazdászkorsók avatása után, este fáklyák lángja mellett, gazdásznótákat énekelve végig sétálunk a városban a Georgikon emlékhelyei, emléktáblái előtt. Másnap reggel búcsúzunk az Egyetemtől, a várostól. A búcsúelőadások után korhű ruhákban hintón, fogatokon vonulunk a Festetics Kastélyhoz, és az annak kertjében elmondott beszédek után a búcsúzó hallgatók eltáncolják a palotást. Kiemelkedő érzelmi töltéssel, csodálatos külsőségek között zárul le a keszthelyi gazdászélet.

Mit gondol, mit kap az a hallgató, aki a Georgikonra megy? Milyen csomaggal távozhat, amikor végez?

A Georgikon nagy családjának tagja lehet az, aki itt végzi tanulmányait. Figyelmet, összetartást, felelősséget tapasztal a nálunk tanuló, és a végzett hallgató. A szakmai előrehaladást a tanári kar elkötelezettsége, a kutatások széles skálája, és a gyakorlati képzés kiváló szakmai háttere biztosítja. Keszthely különleges hely: a természeti környezet és a tanulmányok folytatásának szakmai környezete páratlan összhangban kínál lehetőségeket minden fiatal felnőtt számára egy élhető, biztonságos kisvárosban.

agrotrend.hu / egyetemunk.com

Tovább olvasom

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés

Facebook