Gazdálkodás

Várható változások a Feltételesség előírásrendszerében

Az alábbi hazai lehetőségek állnak rendelkezésre már a 2024-es igénylési évre:

1. Azokat a gazdálkodókat, akik a KAP stratégiai terv és az 1305/2013/EU rendelet alapján 2025. december 31-ig VP keretében egyaránt részesülnek területalapú támogatásban és ezért feltételességre vonatkozó ellenőrzés alá esnek, mentesülni fognak a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések és a szankciók alkalmazása alól.

2. A feltételesség szankciókat nem kell alkalmazni azon mezőgazdasági termelők esetében, akiknek a meghatározott területe nem haladja meg a 10 hektárt.

3. A HMKÁ 6-ra – azaz a talajtakarásra – vonatkozó egyszerűsítési lehetőség a rizs vagy indiánrizs termesztésére használt területek esetében lesz lehetséges, azzal, hogy a talajtakarást nem kell teljesíteni azon talajtakarás nélkül – szellőztetés, simítózás vagy szintezés mellett – pihentetett (kikapcsolt) területeken, amelyeket a tárgyévet megelőző évben rizs vagy indiánrizs termesztésére használtak.

4. A HMKÁ 7- azaz a vetésváltás – kiegészül a növénytermesztés diverzifikációjával. Tehát a HMKÁ 7-et vagy a vetésváltással, vagy akár a növénytermesztés diverzifikációjával is teljesítheti a gazdálkodó az alábbiak szerint:

a) a 10 hektár feletti, de legfeljebb 30 hektár szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő tárgyévben legalább kétféle szántóföldi növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el,

b) a 30 hektár feletti szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő legalább háromféle növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 95%-át.

A mentesülő üzemtípusok változatlanok. A különböző növénykultúrák arányának kiszámítása során a diverzifikáció esetében a főnövény az a növény, amelyik május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó időszakban a leghosszabb ideig a területen lesz.

HMKÁ 8 vonatkozásában – 4-7 % nem termelő tájképi elem ill. terület kijelölése – is egyszerűsítést tartalmaz az uniós csomag, azonban ennek lehetőségét 2024-re már nem lehet kihasználni, mivel éltünk a 2024-re vonatkozó HMKÁ 8 derogációval, mely keretében a HMKÁ 8 nem termelő elem és terület kijelölési kötelezettség – vagy talajtakarásos parlaggal, vagy nitrogénmegkötő növénnyel, vagy másodvetéssel, tájképi elemekkel, vagy ezek kombinációjával  -4%, az AÖP kötelezettsége pedig 5-5 %-ról 1-9%-ra módosult és a derogációt és az egyszerűsítést nem lehet egyszerre alkalmazni.

Azonban 2025-ben már alkalmazásra kerül az alábbi lehetőség:

  • HMKÁ 8 -ból a nem termelő területek kijelölésének kötelezettsége törlésre kerül azzal, hogy az AÖP-ben lesz ilyen előírást, mert ott a bevételkiesés kompenzálható. A HMKÁ 8-ban marad a védett tájképi elemek megőrzése és a sövények, fák kivágásának, metszésének, csonkításának tilalma a költési és fiókanevelési időszakban.

agrotrend.hu / NAK

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés