Gazdálkodás

Szántóföld

Durumbúza, a nagyobb haszon alternatívája

A piaca biztos, az ára magas, és elérhető hazai körülmények között is megbízható fajta.

A durumbúza (kemény szemű, üveges szemű vagy ún. makarónibúza) termesztése az elmúlt évtizedben Európa-szerte és hazánkban is újra reneszánszát éli. Kontinensünkön a hagyományosan durumtermesztő és -fogyasztó – döntően a mediterrán régióba tartozó – országok mellett napjainkban számos kelet-közép-európai országban (Magyarország, Szlovákia, Románia) dinamikusan nőtt a vetésterület, köszönhetően az árualap helyben történő felhasználásának, valamint az exportképesség javulásának. A fogyasztási szokások átalakulása a durumbúza iránt is világméretű érdeklődést eredményez a piacokon.

A durumbúza megítélésében és hasznosságában meghatározó szempont, hogy ennek a kemény szemű gabonának kiváló a minősége a termesztett őszi búzákéhoz képest (T. aestivum L.), eltérő a fehérjeszerkezete (gluténszegény, bár nem gluténmentes), őrleménye tojás és egyéb adalékanyagok felhasználása nélkül is jó főzési értékű, sárga színű, ízletes tésztát ad.

A piaca pedig szinte korlátlan méretű, hiszen a feldolgozók egyre nagyobb mennyiségben igénylik. Ennek következtében stabilan magasan tartja az árát, és minden évjáratban érvényesül a hagyományos őszi búza felvásárlási áraihoz képest mérhető minimum 25-30%-os árelőny. Több év tapasztalata alapján biztonsággal kijelenthető, hogy a durumbúza a gazdaságokban reális alternatívát jelent, mivel a kalászosok vetésterületének szerkezetében változást jelentő és nem utolsósorban jövedelmező kultúra. Érthető, hogy a hazai termelők a kalászos-vetésszerkezet egyre meghatározóbb hányadán gondolkoznak a termesztésében.

A durumbúza esetében is kiemelkedően fontos a megfelelő, az agronómiai, piaci és feldolgozói igényeket hosszú távon biztonságosan és stabilan kiszolgáló fajta, a fajtahasználattal kapcsolatos megalapozott és felelősségteljes döntés. Meghatározó lehet az is, hogy a legfontosabb felhasználók melyik fajtát mely tulajdonságaik alapján, miért és hogyan hasznosítják. A fajták megítélése során itt nem az új minősítés a lényeges, hanem fokozottan érvényesül az az irányelv, hogy hosszú távon olyan fajtára van szükség ezen a speciális piacon, amely megoldást jelent a biztonságosan kivitelezhető, jó minőséget szolgáltató árualap előállításához és megfelel a tésztakészítéshez és a fogyasztók számára.

A SAATEN-UNION Hungária Kft. immár több mint egy évtizede van jelen a hazai és európai köztermesztésben WINTERGOLD őszi durumbúzájával, amely a magyarországi vetőmag-szaporító és árumag-előállító területen tapasztalt dinamikus felfutást követően napjainkra piacvezetővé vált. Cégünk büszke a termelők, a piac és a feldolgozók elégedettséget tükröző visszajelzéseire, a fajta iránti töretlen igényükre.

Több év távlatában miért lehetséges mindez? Mert a WINTERGOLD a köztermesztés, a piac és a feldolgozók számára egyaránt azt nyújtja, amit egy versenyképes durumbúzának tudnia kell!

A WINTERGOLD-dal hosszú idő alatt, napjainkig megszerzett nagyüzemi tapasztalatok egyértelműen igazolják, hogy a fajta stabil termőképessége mellett igazán nagy erénye és előnye a versenytársakhoz képest a kiemelkedően jó és stabil minősége (sárga pigment aránya, üvegessége, szemolinaaránya, HL-súlya). Sőt, a WINTERGOLD a gyakorlatban számos évjáratban bizonyította, hogy csapadékos betakarítási körülmények esetén is tartja a minőségét. A WINTERGOLD hazánk őszi klimatikus viszonyai között az egyik legstabilabb agronómiai adottságú, köztudottan magas (már-már javító) minőséget mutató és a piacon jól értékesíthető képviselője a durumbúzáknak. Azaz a fajta minőségstabilitása kiváló, így termése az évjáratok többségében biztonságosan értékesíthető a tésztaipar számára.

Az agronómiai előnyöket tovább sorolva a számtalan hazai gyakorlati tapasztalat és a NÉBIH kórtani vizsgálatai alapján bizonyított, hogy a WINTERGOLD a betegségeknek jól ellenálló vagy azokat jól toleráló őszi durumbúza. A téli vagy kora tavaszi fagyokat is jól viseli, de a regenerációs képessége – a fajra jellemző módon – mérsékeltebb és vontatottabb lehet a hagyományos őszi búzákéhoz képest. A durumok növényvédelmi technológiájában figyelni kell arra is, hogy a gyomirtó szereket gyökérváltott, regenerálódott állományokban használjuk, a tankkombinációk kerülésével és a talaj-pH figyelembevételével (meszes-lúgos talajokon kíméletes szerhasználat), a fitotoxicitás elkerülése érdekében.

A fajtaválasztás és fajtatípus-választás fontos gyakorlati kérdése még: őszi vagy tavaszi durumbúzát vessek? Tapasztalatunk szerint az őszi durumfajták termesztésével a termésbiztonság fokozódik, és nagyobb mennyiségű és jó technológiai minőségű malomipari alapanyag állítható elő. A tavaszi durumfajták termőképessége és termésstabilitása ugyan rendre elmarad az ősziekétől, viszont kiemelkedően jó tésztaipari minőségük miatt hazai termesztésük a vetésfelület kisebb hányadán mégis indokolt lehet.

A durumbúza, azon belül a WINTERGOLD őszi durumfajtánk termesztése kellő szakértelmet, a hagyományos búzákhoz képest valamivel körültekintőbb technológiát igényel. Erre alapozva mindazoknak a termelőknek javasoljuk a vetését, akik úgy szeretnék differenciálni kalászos-vetésszerkezetüket, hogy a hazai agroökológiai környezetben jól és biztonsággal megtermelhető, speciális, keresleti piaci igényeket kielégítő, jövedelmezően termeszthető, komoly árelőnnyel értékesíthető kultúrát tudjanak bevonni gazdálkodásukba.

Kérjük, tekintse át javaslatainkat, ismerkedjen meg a biztonságos és fenntartható termelés szempontjából megbízható WINTERGOLD őszi durumbúzafajtánkkal. Hogy a döntés még megalapozottabb, a termelési kockázat még kisebb legyen, javasoljuk, hogy forduljon bizalommal az Önhöz legközelebbi SAATEN-UNION területi képviselőhöz.

Varga Gábor

termékfejlesztő

SAATEN-UNION Hungária Kft.
www.saaten-union.hu

(X)

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés