Állattenyésztés

Gazdálkodás

Változtak a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására vonatkozó szabályok

Módosultak a kecskék és a veszélyeztetett fajták fertőző szivacsos agyvelőbántalmainak felszámolására irányuló uniós intézkedések.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 63. évfolyam, 2020. június 12-i L184 számában megjelent az Európai Bizottság 2020/772 rendelete mellékletének a kecskék fertőző szivacsos agyvelőbántalmainak felszámolására irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról továbbá a veszélyeztetett fajták fogalmának rendezéséről – írja a Magyar Állattenyésztők Szövetsége.

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályokat a 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelet tartalmazza.

  • Meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a TSE szarvasmarha-, juh- és kecskefélékben való előfordulásának megerősítését követően kell meghozni. A második lehetőség a gazdaságban található valamennyi juh- és kecskeféle leölését és teljes megsemmisítését írja elő, a klasszikus súrlókórral szemben ellenálló prionfehérje-genotípusú juhfélék kivételével.

Fotó: pixabay.com

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. július 5-én tudományos szakvéleményt fogadott el a kecskékben előforduló TSE-vel szembeni genetikai rezisztenciáról. Véleményében az EFSA azt a következtetést vonta le, hogy a klasszikus súrlókór kecskeállományokban való kitörésének kezelését a genetikailag rezisztens állatok kiválasztására lehetne alapozni, mint ahogyan azt a rendelet jelenleg a juhfélék esetében előirányozza. Ennek megfelelően indokolt a rendelet erre vonatkozó fejezetét módosítani annak érdekében, hogy a leölést és megsemmisítést kizárólag a klasszikus súrlókórra fogékony kecskefélékre lehessen korlátozni.

  • A tagállamoknak esetenként kell meghatározniuk, hogy a betegséggel szembeni genetikai rezisztenciájuk alapján mely állatok mentesüljenek a leölés és megsemmisítés alól. Az EFSA ajánlása alapján, amennyiben egy kecskéket tartó gazdaságban súrlókor tör ki, a tagállamnak saját tenyésztési stratégiája alapján meg kell határoznia azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket az adott gazdaság kecskeállománya genetikai rezisztenciájának kialakítása érdekében végre kell hajtani.

Ezen túl az EU 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendelete 2018. november 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte azt a tanácsi irányelvet, mely meghatározta a „veszélyeztetett fajta” fogalmát. Fentiekre tekintettel indokolt továbbá „a gazdálkodásból való eltűnéssel fenyegetett helyi fajta” kifejezést a „veszélyeztetett fajta” kifejezéssel felváltani.

A módosítás tehát a 999/2001/EK rendelet I., VII. és VIII. mellékleteinek fentiek szerinti módosításait tartalmazza. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, és annak szabályozásai teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandóak valamennyi tagállamban.

agrotrend.hu / Magyar Állattenyésztők Szövetsége

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés