Állattenyésztés

Bemutatkozik az UBM Csoport új tevékenységi köre az élőállat termelési üzletág

Egy régóta megfogalmazott és elindított stratégiai lépést tett Az UBM Csoport, amikor ez év augusztus 1-én az UBM Feed Zrt. aláírta a vásárlási szerződést a Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft-vel, annak 24,9 %-os üzletrész vásárlásáról és egyúttal opciós jogot is vásárolt a Társaság további 25,1%-nak későbbi megvásárlására. Ezen a napon nemcsak a mintegy egy éves akvizíciós tárgyalások zárultak le, hanem új alapokra került az UBM és a Mangal hét éve tartó kereskedelmi együttműködése is, mivel megalakult az UBM élőállat termelési üzletága.

Joggal vetődhet fel a kérdés, miért lép be egy piaci takarmánygyártó vállalkozás az állattartásba, élőállat termelésbe? És ha ezt teszi, miért pont a sertéstartásba? És miért pont a Mangal Ilona Kft-vel indul a szoros együttműködés?

Varga Gábor, az élőállat üzletág igazgatója

Ahogy közismert: „kérjük vigyázzanak az ajtók záródnak!” Az élelmiszeriparban és azon belül az állatitermék előállítás értékláncában jó pár évtizede zajlik koncentrálódási folyamat, amelyet az ágazati szereplők a borkóstolók vége felé csak egyszerűen “vertikális integráció szervezéseként” vagy “záródó integrációként”, a szabad takarmánypiac szűküléseként emlegetnek.

Az tény, hogy a termőföldtől a fogyasztó asztaláig tartó termékpályák egyes szereplői vagy felvásárolják az előtte vagy utána következő szereplőket, vagy maguk hoznak létre az alapanyag előállítására vagy a termékeik tovább feldolgozására, értékesítésére alkalmas kapacitásokat.

Az UBM takarmánygyártó cégcsoportként a növénytermesztés és feldolgozás vevője és az állattenyésztés beszállítója, így ezzel a stratégiai lépésével a termékeinek tovább feldolgozása, felhasználása irányába terjeszkedik.

Miért a sertés? Nos, a baromfi termékpályák esetében a termelők integrációját a vágóhidak szervezik, mivel a termékek legnagyobb része a friss, előhűtött piacon kerül értékesítésre. Itt a vágóhidak programozása, pontos szervezése a hatékonyság és az eredményesség egyik meghatározó eleme. Ezzel párhuzamosan a kelet-európai piacon, így nálunk is jellemző a nagy baromfiintegrációk saját termelési kapacitásainak a megépítése, ami még zártabbá teszi a termékpályát. Másképpen fogalmazva ebben az ágazatban valósult meg a vertikális integráció szervezése és tulajdonlása a legteljesebben.

Sertés esetében a feldolgozott, továbbfeldolgozott termékek aránya sokkal nagyobb, a tenyészidő hosszabb, és az európai piac az exportlehetőségeknek rendkívüli módon kitett. A kis vagy közepes méretű sertéstartó vállalkozások összefogásában, szakmai fejlesztésében, kockázataik kezelésében, a termelés szervezésében és a vágósertések értékesítésében nagy szerepe van az integrátoroknak, amely még hatékonyabb, ha a tevékenységhez szükséges keveréktakarmányt a saját rendszerében magának állítja elő.

Miért a Mangal Ilona céggel? Az UBM és a Mangal nem alaptalanul fogad az együttműködés sikerére. Hét évvel ezelőtt, éppen a két cég takarmányos együttműködésének indulásával egyidejűleg kezdte el a Mangal Ilona Kft. a kapolyi telepének és termelési integrációjának, míg az UBM a szelestei keverőjének a piacépítését. Mára az akkor 5.000 férőhelyes hizlaldát 12.500 férőhelyes, modern nagyüzemi teleppé bővítették, míg a nulláról induló sertéstermelési integrációt évi 180.000 sertés értékesítésére növekedett. Ez idő alatt az UBM szelestei takarmánykeverő üzeme, amely addig kizárólag pulykatápot gyártott, mára egy évi 160.000 tonnát gyártó baromfiüzemmel és 60.000 tonnát gyártó sertésüzemmel rendelkezik.

Az eddigi együttműködésünk adta az alapot a vállalkozásaink erőforrásainak egyesítéséhez, amihez a szükséges elemek adva voltak:

  • a hét év alatt megszolgált bizalom;
  • a közösen elért sikerek;
  • és a legfontosabb, a közösen átélt nehézségek;
  • egy közös álom, amit ma már üzleti tervnek hívnak.

Az állattenyésztési, élőállat termelési üzletág az UBM szervezetén belül önálló üzletágként, de a többi üzletággal szoros együttműködésben működik. Kifejezett szándékunk, hogy az UBM nyújtotta valamennyi alapanyagbeszerzési, takarmánygyártási, partnerkapcsolati, pénzügyi szinergiáit megragadjuk és a versenyképességünk növelésére, piaci előnyök elérésére használjuk fel. Az új üzletág önálló gazdasági egységként gabona és egyéb takarmány alapanyagokat köthet le a saját igénye szerint, beleszólhat a számára legkedvezőbb, időszakhoz, fajtához, piaci igényekhez illeszkedő keveréktakarmányok és takarmányozási eljárások közös kialakításába.

Ez az új üzleti tevékenység az UBM számára is számtalan előnnyel jár, mindenekelőtt pontos előrejelzések alapján, biztos és nagyvolumenű takarmányértékesítési piachoz jut, közvetlen visszajelzést kap a termékeiről és szolgáltatásairól, nagyüzemi kísérleteket végezhet különféle telepi környezetben és technológiai körülmények között, közvetlen és valós visszajelzést kaphat más takarmánygyártók megoldásairól, amelyeket – piaci takarmánygyártóként – beépíthet saját kompetenciáinak fejlesztése során. A házon belüli termelési kapacitásokat és piacokat felhasználhatja saját partneri körében további szinergiák és együttműködések felépítésére, mint malacfelvásárlás, bérhízlalási körbe bevonás vagy közös hízóértékesítés.

Külön szükséges kiemelni az UBM szempontjából az akvizíció járulékos, „mellékhasznai” közül a Livestocker telepi nyilvántartó és döntéstámogató rendszer házon belüli használatát. A Mangal indítása, piaci térnyerése és eredményes működése elképzelhetetlen lett volna a vele párhuzamosan, a tulajdonos Moldován András egy másik vállalkozásában fejlesztett Livestocker rendszer nélkül.

A telepi adatokból kiindulva, az egyébként is szükséges telepi nyilvántartások kiváltásával és a hízlalás során korábban csak papíralapon keletkező bizonylatok adatainak egy rendszerbe integrálásával mára szinte bármely állatfaj teljes termelési, hízlalási szakasza valós időben, adatalapon követhető, ellenőrizhető, tervezhető és visszamenőlegesen elemezhető. Határozott állításunk, hogy ezen képességek hiányában fenntarthatóan jövedelmező állattartás a jövőben nem folytatható.

Stratégiánk egyik sarokköve, hogy a Livestocker adatainak folyamatos elemzésével, a szoftver közös fejlesztésével takarmányozási és nagyüzemi állattartási tevékenységeinket egy élethosszig tartó tanulási, folyamatos nagyüzemi kísérletek sorozataként értelmezzük, amelyben a „játék öröme” mellett a siker folyamatos mérése és a profit termelése a meghatározó.

Az új üzletág az én személyes feladatkörömben – és nyugodtan mondhatom – az életemben is jelentős változásokat hozott. A takarmány üzletág vezetését átadva, a Mangal és az egész sertéstermelési üzletág fejlesztése hihetetlenül megtisztelő és motiváló feladat. Én őszintén hiszek a társasvállalkozási formában, együttműködni a másikkal, érdekeket, kompetenciákat összehangolni, egymást támogatni, visszafogni, együtt örülni vagy a terhek alatt közösen görnyedni számomra valami nagyon szimbolikus, ősi férfias misztérium, aminek a megélése személyiségünk fejlesztésének fontos eszköze. Kassai Lajos szerint: „Ha gyorsan akarsz haladni menj egyedül, ha messzire akarsz jutni keress társakat!”

Nem mellékesen gazdaságilag is jövedelmezőbb, tartósabb és fenntarthatóbb lesz ez a tevékenység.

Nagyon hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy az UBM cégcsoportot, mint a társasvállalkozás egyenrangú tagját számos helyen képviselhetem. Meggyőződésem, hogy ez a képesség, „társnak lenni” a vállalkozás különleges üzleti értéke lehet, ahogy a megosztás és az együttműködés egy jó válasz a minden az enyém, globalizációs csatakiáltás kihívásaira.

We have a dream… (van egy álmunk). De mit ér a nő titok nélkül és a férfi álmok nélkül, és persze a cég tervek nélkül? Nekünk határozott terveink vannak és közösen meg is tudjuk ezeket mind valósítani. Az integráció termelési volumenét két éven belül megduplázzuk és évi 300.000 sertést fogunk hizlalni és értékesíteni. Két éven belül elkezdjük építeni a létező legmodernebb hizlaldát 50.000 db férőhellyel és öt éven belül a magyar hízósertés kereskedelem meghatározó szereplőjévé fogunk válni.

Pig bussiness will be big bussiness – a sertésüzlet nagy üzlet lesz!

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés