Keresés
Close this search box.

Agrárpénzek

Társadalmi egyeztetésen az „Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet”

Hamarosan a Parlament elé kerül elfogadásra az Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet, amely a gazdaságátadás folyamatának megkönnyítése érdekében több ponton módosítaná az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) rendelkezéseit.

Az Itv. módosítása következtében mentesülne mind az ajándékozási, mind a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól:

  • a termőföld,
  • a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint
  • ingó (ideértve a gépjárművet és a pótkocsit is)

tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak az egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek, az őstermelők családi gazdasága tagjának minősülő földműves általi gazdaságátadási szerződés keretében történő megszerzése. [Itv. 17. § (1) bekezdés q) pontja, 26. § (1) bekezdés s) pontja]

Forrás: pexels.com

A Itv. ezen módosítása eredményeképpen tehát a gazdaságátadás minden formája (ingyenes, visszterhes) mentesülne az illetékfizetési kötelezettség alól.

A tervezet kiegészíti a Itv. 26. § (18) bekezdését is, amelynek értelmében a továbbiakban nem minősül elidegenítésnek a termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény szerinti gazdaságátadási szerződés alapján megvalósuló átadása sem. Ezáltal a gazdaságátadó nem veszíti el a korábbi termőföldszerzéshez kapcsolódó illetékmentességét (pótlólagos, kétszeres illeték megfizetésére nem válik kötelezetté), ha gazdaságátadási szerződés keretén belül olyan termőföld tulajdonjogát vagy azon fennálló vagyoni értékű jogot adna át a gazdaságátvevő részére, ahol a mentesség feltételeként vállalt 5 év még nem telt el.

Az agrár-törvénycsomag tervezete kiterjesztené azon bevételek körét is, amelyeket a személyi jövedelemadó kiszámításánál a továbbiakban nem kell figyelembe venni. Az említett adómentes bevételek köre kibővülne a gazdaságátadó magánszemély által megszerzett gazdaságátadási szerződésből származó bevétellel. [Szja tv. 7. § (1) bekezdés t) pontja] Ez a rendelkezés teljeskörűen biztosítaná a gazdaság átadásának személyi jövedelemadó-mentességét.

A törvénycsomag a következő hónapokban kerül a bizottság elé megvitatásra. A fentiekben ismertetett szabályok még változhatnak, azokat az Országgyűlés által történt elfogadásuk után lehet véglegesnek tekinteni.

agrotrend.hu / NAK

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés