Keresés
Close this search box.

Agrárpénzek

Támogatást kapnak a magyar méhészek, íme a részletek:

Méhészeket érintő kincstári közlemények jelentek meg. Elérhető többek között a méhészeti járművekre 2024. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásáró szóló közlemény, valamint a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2024. évben igénybe vehető válságtámogatás igénybevételének feltételeiről szóló.

A méhészeti járművekre 2024. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló közlemény itt érhető el.

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a kérelmező vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult legfeljebb kettő darab méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház üzemben tartásához kapcsolódó megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá – a Rendeletben meghatározott feltételekkel – a megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre. A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) – írja a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ).

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke az igénylő üzemeltetésében lévő, legfeljebb kettő darab méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra tárgyévben (a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben), azaz a 2023. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási, illetve a tárgyévi gépjárműadó költsége, továbbá OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén méhészeti eszközhordozó járművenként (5 évente az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint).

A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek és a kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje

A támogatási kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot – a felügyeleti eljárás kivételével – elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Egy igénylő adott támogatási évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2024. február 15. 09:00:00 és 2024. április 15. 23:59:59 között nyújtható be. A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve, pl. PDF) kell csatolni.

A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2024. évben igénybe vehető válságtámogatás igénybevételének feltételeiről a közlemény itt érhető el.

A Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című 2023/C 101/03 számú közleménye (a továbbiakban: 2023/C 101/03 számú bizottsági közlemény) 2.1. pontja alapján a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes és jogi személyek – azok kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 280.000 euró mértékű válságtámogatást (a továbbiakban: válságtámogatás) jogosultak igénybe venni. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) alapján vissza nem térítendő válságtámogatás nyújtható azon kérelmezőnek, aki vagy amely 2023. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik.

A válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának módja, határideje

A válságtámogatás iránti kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon tölthető ki és nyújtható be. A válságtámogatás iránti kérelem benyújtási határideje: 2024. február 1. 00:00:00 óra és 2024. február 28. 23:59:59 óra között. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, továbbá a támogatási időszakra vonatkozóan egy kérelmező csak egy válságtámogatás iránti kérelmet nyújthat be.

A támogatás mértéke és kifizetése

A Támogatási rendelet 3. § (2) bekezdése alapján 2024. évre 950 millió forint a meghatározott támogatási keretösszeg. A kérelmező által – kapcsolt vállalkozása(i)t is figyelembe véve – igénybe vehető válságtámogatás(ok) összege nem haladhatja meg a 280 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az ezen értékhatárt meghaladó igényt a Kincstár elutasítja. A kérelmező a 2023. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad válságtámogatási keret mértékét. Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a Támogatási rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken. Az egységnyi támogatás mértékének meghatározását követően a Kincstár a támogatási kérelemről 2024. május 15-éig döntést hoz.

Agrotrend/ OTP Agrár

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés