Keresés
Close this search box.

Fenntarthatóság

Webinárium a „Kék jelentés” zöldítéséről az ENSZ szervezésében

Az Egyesült Nemzetek Fenntarthatósági szervezete (SUN – Sustainable United Nations) és a Genfi Környezetvédelmi Hálózat 2024. január 25-én, online megbeszélést, azaz webináriumot tartott a “Kék jelentés” zöldesítéséről.

De pontosan mit is takar ez a törekvés?

Az éves, „Kék jelentés zöldesítéséről” szóló anyag 2023 decemberében jelent meg, amely a 2022-es adatokat tartalmazza. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek) rendszerének környezetvédelmi lábnyomának lecsökkentésére tett erőfeszítések sora megmutatja azt a folyamatot, mellyel mind az ENSZ rendszere, mind pedig az ENSZ szervezetei hogyan „váltják aprópénzre” az ENSZ 2020-2030-as fenntarthatósági stratégiáját (Ez, az 1-es számú Fenntarthatósági Stratégia).

 

 

Az ENSZ komoly lépéseket tesz arra vonatkozóan, hogy csökkentse a környezetvédelmi lábnyomát. A „Kék jelentés zöldesítéséről” szóló szakmai anyag az ENSZ Környezetvédelmi Programjának kezdeményezése arra, hogy az ENSZ szervezetei az átmeneti időszakban is elkötelezzék magukat egy jelentősebb mértékű környezeti fenntarthatóság mellett és támogassák ezt a létesítményei menedzselésén és azok működtetésén keresztül.

 

Mi is ez a sokat emlegetett „környezeti lábnyom” (angolul environmental footprint)?

Cambrigde szótár szerint, a környezeti lábnyom az a hatás, melyet egy személy, egy cég, egy tevékenység tesz a környezetre. Például a természeti kincsek felhasználásának mértéke, vagy a káros gázok kibocsájtása.

A 2024. január 25-ei webinárium is ezt a célt szolgálta, hogy az ENSZ különböző szervezeteinek képviselői bemutassák a 2023-as, „Kék jelentés zöldesítése” elnevezésű szakmai anyagot. Az online rendezvény során megtudhattuk, hogy a 2023-as jelentés 57, az ENSZ rendszeréhez tartozó és azon kívüli ENSZ szervezetek környezeti terhelését vizsgálja. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjában – helyi és központi szinten – összesen 308.000 ember dolgozik.

 

 

Rie TSUTSUMI

Koordinátor, Fenntartható ENSZ, ENSZ Környezetvédelmi Program

Forrás: https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/the-un-systems-environmental-footprint-findings-of-the-greening-the-blue-report-2023/#scroll-nav__7

Így került sor elsőként Rie TSUTSUMI, a „Fenntartható ENSZ” program koordinátorának előadására, aki bemutatta magát a „Kék jelentés zöldesítése” elnevezésű szakmai anyagot. Előadásában azt is megemlítette, hogy a SUN (Sustainable United Nation – Fenntartható Nemzetek Szövetsége) segítséget nyújt az ENSZ Szervezetek tevékenységeinek, környezetre gyakorolt hatásának mérésében és lecsökkenteni azok környezeti terhelését, beleértve az üvegházhatású gázok kibocsájtásának mértékét, a szemét mennyiségét, a túlzott mértékű vízhasználatot, a szennyvízkibocsájtást, valamint a biodiverzitáshoz kapcsolódó problémákat és a szennyezést mutató értékeket.

Ezt követően az ENSZ különböző szervezeteinek képviselői konkrét példákon keresztül mutatták be azt, hogy ők hogyan javítják a környezethez kapcsolódó tevékenységüket, beleértve azt is, hogy ők milyen lépéseket tesznek a környezet megfelelő kezelésére, mint például a szolarizáció elősegítésére, vagy a műanyag használatának csökkentésére. Ezek a konkrét példák megmutatják, hogy az ENSZ nem csak a levegőbe beszél, hanem a tettek mezejére is lép és halad előre az ENSZ 2020-30-as Fenntarthatósági Stratégiájában vállaltak megvalósítása és a „környezeti lábnyomának” mérséklése felé.

 

 

 

Bethany PADFIELD

Kommunikációs tanácsadó,Fenntartható ENSZ

Forrás: https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/the-un-systems-environmental-footprint-findings-of-the-greening-the-blue-report-2023/#scroll-nav__7

Bethany PADFIELD, Kommunikációs tanácsadó ezt követően pedig a Jelentés főbb megállapításait ismertette, mint azt, hogy az ENSZ 1,4 millió tonna szén-dioxidot bocsájt ki évente, ami fejenként 4,6 tonna szén-dioxid kibocsájtást jelent. Szintén a jelentésre alapozva ugyanígy felsorakoztatta a további üvegház hatású gázok kibocsájtásáról, a szemetelésről, a légszennyezésről, a vízfogyasztásról, a biodiverzitásról szóló főbb adatokat.

Szempontunkból fontos megemlíteni az ENSZ tagországok éves vízhasználatának mértékét, amely átlagosan 49 m/ fő / év. Jelenleg a felhasznált víz 4 %-át hasznosítják újra az ENSZ-ben, melyet mindenképp fejleszteni kell.

Bethany PADFIELD, Kommunikációs tanácsadó beszámolt arról is, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos irányítás keretében, a Környezetkezelési Rendszerekre vonatkozó lépések megvalósításának kitűzött dátuma 2025. A SUN csapata és egyéb ENSZ szervezetek már elkezdtek ezen dolgozni és most már eredményeket is be tudnak mutatni éves bontásban, 2020-tól kezdődően.  Ezek az adatok folyamatos fejlődést mutatnak, de további előrehaladásra van szükség a megvalósítás terén.

Érdekesség, hogy a webináron Asa Elisabeth, szintén a Fenntartható ENSZ-től bemutatta a „Zöld Rendezvények Eszköze” (Green Events Tool) elnevezésű internetes felületet, amely rendelkezésre áll a nagyközönség számára is és ahol a rendezvény szervezők kiszámolhatják, hogy „mennyire zöld” a rendezvényük, azaz hogy a résztvevők utazása, elszállásolása, milyen kibocsájtásokat eredményez. Ebbe a számításba az anyagi támogatásban részesülő résztvevőket is belevette már az ENSZ.

 

 

Egy konkrét példa a „Kék adatok Zöldesítése” program használatára a UNHCR-nél, azaz az ENSZ Menekültügyi Intézeténél

Forrás: https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/the-un-systems-environmental-footprint-findings-of-the-greening-the-blue-report-2023/#scroll-nav__7

 

A webinárium további részében többek között szó volt a szén-dioxid kibocsájtás csökkentésével összefüggő lépésekről például az egészségügy terén, a műanyag szemétkezelésről és az adatgyűjtésről.

A webinárium jó hangulatú, figyelemfelkeltő volt, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílt kérdések feltevésére is.

 

A rendezvényről megjelent cikket és a teljes videó anyagot a következő linken keresztül érhetik el a kedves olvasók:

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/the-un-systems-environmental-footprint-findings-of-the-greening-the-blue-report-2023/#scroll-nav__7

https://www.youtube.com/watch?v=wKtx5vL4o3Y

 

 

Agrotrend.hu/ OVF

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés