Keresés
Close this search box.

Hírek

Új pályázati felhívás: fejlesztési támogatás díszkertészeti vállalkozások számára

Megjelent társadalmi egyeztetésre a Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása című pályázati felhívás tervezete. A júniusban induló pályázat keretében akár 36,5 millió forint 65%-os támogatás igényelhető dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez vagy zöldfelület kezeléshez szükséges beruházásokra.

A zöldterület kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. A díszkertész ágazatra jellemző, hogy kimagasló az egységnyi területen előállított termelési értéke és az egységnyi területen foglalkoztatottak száma. A termelés jelentős része vidéki térségben valósul meg, ugyanakkor a szolgáltatások iránti igény jellemzően a nagyobb településeken realizálódik. A növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen a díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek, a szolgáltatások színvonalának emelése.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50%- ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek;
 • tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR’08 8130 – zöldterületkezelés, TEAOR’08 4776 – dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR’08 4622 – dísznövénynagykereskedelem;
 • mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Forrás: pixabay.com

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása:

 • Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése;
 • Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása (támogatható raktársátor, konténersátor telepítése is);
 • Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése;
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.

Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelületkezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása:

 • Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése
 • Növényvédelemhez szükséges gépek beszerzése
 • Növénytermesztéshez kapcsolódó speciális gépek beszerzése
 • Növényápolásra alkalmas gépek beszerzése
 • Zöldterület kezelésre alkalmas gépek beszerzése

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 36,5 millió forint.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 65%-a.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25-től 2025. február 17-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 1. értékelési szakasz: 2024. év június hó 25. – 2024. július 08.
 • 2. értékelési szakasz: 2024 év július hó 09. -2024. július 22.
 • 3. értékelési szakasz: 2025. év január hó 21. – 2025. február 3
 • 4. értékelési szakasz: 2025. év február hó 04. – 2025. február 17.

A felhívás tervezet itt érhető el.

agrotrend.hu / Pályázati Hírek

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés