Keresés
Close this search box.

Hírek

Július 1-ig kérelmezhető a borszőlő ültetvények átalakítási támogatása

A Magyar Államkincstár 18/2024 (III. 28.) számú közleménye alapján 2023/2024-es borpiaci évben 2024. április 1. és július 1. között nyújtható be kifizetési kérelem a borszőlőültetvények megvalósított szerkezetátalakítási intézkedéseire.

A támogatás kifizetése a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet értelmében a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint, valamint a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 152/2023. (XII. 21.) AM rendelet értelmében a Kincstár által jóváhagyott támogatási okiratban foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítási intézkedésekre igényelhető.

Kifizetési kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel, illetve támogatói okirattal rendelkezik.

Forrás: pixabay.com

A kifizetési kérelem a jóváhagyott egyéni tervben, illetve a támogatási okiratban szereplő intézkedés végrehajtását követően, de legkésőbb az intézkedés végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben nyújtható be.

Akérelem kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással történő azonosítást követően elérhető elektronikus felületen keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A kifizetési kérelmet az egyéni teret jóváhagyó határozat, illetve a támogatási okirat mellékletében feltüntetett Területazonosító számonként külön-külön kell benyújtani. Egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

  • az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézeti vázrajzot,
  • ültetvényleltárt;
  • a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kedvezményezett nevére kiállított származási igazolás másolatát. A nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a növényútlevél, valamint a kérelmező nevére kiállított számla másolatát;
  • ha a támogatási kérelemhez mellékelt újratelepítési engedély módosult, úgy annak másolatát;
  • a régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében a kivágás előtti és az elvégzett kivágás utáni, a hegybíró által elvégzett helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét;
  • 2022/2023-es egyéni tervekhez, valamint a 2023/2024-es támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében csatolni szükséges továbbá, a kifizetési kérelemmel érintett intézkedések számláinak és az azok kifizetését igazoló bizonylatoknak a másolatát az egységköltségek felülvizsgálatához.

2022/2023 borpiaci évben, vagy azt megelőzően benyújtott egyéni tervekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében amennyiben a műveletek végrehajtása nem történik meg a teljes területen, amelyre a támogatást igényelték, vagyis a helyszíni ellenőrzés útján meghatározott terület az egyéni tervben szereplő területnagyságtól

  • 20 %-ot meghaladó eltérés esetén a kifizethető támogatási összeg megállapításánál szankciót alkalmaznak,
  • 50 %-ot meghaladó eltérés esetén támogatás nem nyújtható.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban részletes információk az alábbi linken olvashatók:
– 18/2024 (III. 18.) Kincstári Közlemény: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/18-2024-iii-28-szamu-kincstar-kozlemeny

agrotrend.hu / Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés