Keresés
Close this search box.

Gazdálkodás

Szántóföld

Módosult a VPAKG 2021 pályázati felhívás

A szántó tematikus előírások esetében számos ponton pontosításra került az, hogy bizonyos anyagok talajba juttatása nem csak szántással, forgatással valósítható meg, hanem a forgatás nélküli technológiákkal is a talajba bedolgozással, mely feltétellel az Agro-ökológiai Program gyakorlata is megvalósítható.

A talajba forgatással, illetve talajba történő bedolgozással teljesíthető az istállótrágyázás, a területen képződő melléktermékek (különböző szalma és szármaradványok) talajba juttatása. 
Kiegészítésre került az első kifizetési kérelem – 2022 – előtt elvégzett agrotechnikák bejelentésének szabályozása a középmély lazítással, mely szerint az első kifizetési kérelem benyújtását követő 15 napon belül ezen munkaműveletet is be lehetett jelenteni.


Fotó: Jacques GAIMARD / Pixabay

Módosításra került a visszavonási kérelem benyújtására nyitva álló határidő, mely szerint a kérelmeket január 15. helyett 2023-ban 2023. március 31-ig lehet benyújtani, beleértve a lejáró földhasználat miatti visszavonást is.

A módosítás által nem kerülnek kizárásra a programból azon gazdálkodók, akik az első alkalommal nem nyújtottak be kifizetési kérelmet, illetve nem kerül kizárásra egy adott tematikus előíráscsoport (TECS), ha a 2022. évben nem történt kifizetés igénylés a teljes TECS vonatkozásában.

Azonban, ha a támogatást igénylő a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül a támogatásból és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

Fentiek szerint módosult a 14. a Szankciós táblázat is.

A felhívás 14.b. számú melléklete (Szankciós táblázat) a következők szerint módosul:

  • A vetésszerkezeti előírások ellenőrzési szintje a „választott előírással érintett KET-ek összterülete” meghatározásra módosult.
  • A legeltethető állatállomány meglétének vizsgálata pontosításra került.

A közlemény teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el.

agrotrend.hu / NAK, Sztahura Erzsébet

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés