Keresés
Close this search box.

Gazdálkodás

Szántóföld

Az UBM Csoport összevonta az Agromix Kft. Mátészalka és az UBM Agro Slovakia S.r.o. Hernádcsány irányítását, működését

Az UBM Csoport folyamatosan bővítette takarmánygyártását, amelyhez új üzemek építése mellett az elmúlt évek akvizíciói is nagymértékben hozzájárultak.

Az Agromix Kft-t, amely Mátészalkán található, 2019-ben vásárolta meg az UBM Nyíri Mihály tulajdonostól, akivel négyéves „átmeneti” átállásban állapodtak meg. Ennek köszönhető, hogy Nyíri Mihály ez év őszéig még aktív vezetője maradt a mátészalkai cégnek, amelyet ő hozott létre és sikeresen épített, vezetett mostanáig. A szlovákiai Èaòa (Hernádcsány, Kassától 16 km délre) községben található takarmánykeverő üzemet 2018 végén vásárolta meg  cégcsoport, amelynek a tulajdonosa az UBM Agro Slovakia S.r.o. (az UBM Agro leányvállalata), de a hernádcsányi keverőüzem működtetését az UBM Invest Slovakia S.r.o. végzi, amelyben az Agromix Kft. is kisebbségi tulajdonos.

A két üzem Magyarország észak-keleti régiójában vagy ahhoz közel található, egymástól 143 km távolságra és alapanyag beszerzésük, piaci mozgásuk jelentős átfedésben van egymással, így teljesen logikus lépés volt az UBM tulajdonosi döntése a két cég vezetésének az összevonásáról.

Az összehangolt tevékenységnek, irányításnak  számtalan előnye van a keveréktakarmánygyártás alapanyagigényének a biztosításában, a gyártási tevékenység koordinált megosztásában, valamint az adminisztratív és kereskedelmi munkában is. Az Európai Unión belüli tevékenység lehetővé teszi a térségben a szabad mozgást, a termékeknek a piaci igény szerinti mozgatását, értékesítését, így a szlovák, magyar és román piac kiszolgálását.

Az Agromix Kft. több mint 30 éves múlttal rendelkező takarmánykeverő cég, amelynek tevékenysége, gyártási volumene Nyíri Mihály vezetésével folyamatosan fejlődött. Annak is köszönhetően, hogy a cég működtetésében jelentős szerepet vállalt a teljes Nyíri család, a cég a mai napig megőrizte ezt a családias légkört. A dolgozók mindannyian mátészalkai vagy környékbeli lakosok, az évtizedek alatt az Agromix kiérdemelte a róla kialakult pozitív megítélést a helyi munkaerőpiacon.

Az üzem fejlődését nagyon jól szemlélteti az évről évre növekvő keveréktakarmány gyártás. A kezdetekben csupán néhányezer tonnás mennyiség napjainkra már meghaladja az évi 80.000 tonnát. A cég további beruházásokat tervez és reményeik szerint hamarosan megkezdődhet a további kapacitásbővítő beruházás is. Ezzel az újabb fejlesztési lépcsővel a mátészalkai üzem gyártása évi 100.000 tonna fölé emelkedhet. Az Agromix-nél gyártott keveréktakarmányok arányai jól tükrözik a térség állatitermék előállításának jellegzetességeit. A baromfitermelés dominálja az ország észak-keleti régiójának állattenyésztését, amely mellett a sertéstermelés jelentős még.  A termékportfólió legnagyobb hányadát brojler- és sertéstakarmányok teszik ki, amelyek túlnyomó része a nagyüzemi igényeket szolgálja ki, így ömlesztve kerül kiszállításra, de mód van a kisebb vevői igények zsákos takarmánnyal történő kiszolgálására is.

A földrajzi adottágoknak megfelelően az Agromix cég magyarországi értékesítése mellett Szlovákia és Románia területére is ad el termékeket, szimbiózisban a hernádcsányi üzemmel, de az UBM romániai cégével is együttműködve. Az UBM csoport takarmánykeverői közül egyedülálló módon a mátészalkai üzem egy korszerű terményszárító berendezéssel is rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a szükséges takarmányalapanyagok egy jelentős részét közvetlenül a termelőktől, betakarítási időszakban vásárolja meg.

Az UBM csoport 2018. novemberében vásárolta meg a Szlovákiában,  Hernádcsány településen található takarmánykeverő üzemet. Az üzem 2020. decemberéig brojler- és sertéstakarmányokat gyártott évi 25.000 tonna mennyiségben, ami az üzem korábbi kapacitásának közel megfelelt. A 2021-ben megkezdett és jelenleg az utolsó fázisában lévő kapacitásnövelő és modernizáló beruházás lehetővé fogja tenni évi 100.000 tonna keveréktakarmány gyártását, az egyre növekvő minőségi elvárások teljeskörű biztosítása mellett. A beruházás kiterjed az alapanyagösszemérés, aprítás, keverés, folyadékadagolás és -tárolás, valamint az anyagszállítás főbb elemeinek cseréjére, továbbá a készárutároló-kapacitás bővítésére.

Terveink szerint az üzem brojler-, sertés-, tojó-, és kérődzőtápok magas színvonalú előállításra, dercés és granulált formában egyaránt alkalmas lesz. A földrajzi elhelyezkedése, a szlovák, belföldi értékesítésen túl lehetőség ad a magyar, román és lengyel piaci partnerek elérésére is.

 

Gere Péter az Agromix és az UBM Slovakia S.r.o. ügyvezető igazgatója

2021-ben engem ért az a megtiszteltetés, hogy átvegyem Nyíri Mihálytól, aki ez év őszén nyugdíjba vonul az Agromix Kft. ügyvezetői feladatait. Mihály hosszú és eredményes tevékenységével tulajdonosként és ügyvezetőként felépítette és felvirágoztatta a céget, így komoly elvárásnak kell megfelelnem. Az UBM térségi takarmánykeverő cégeinek, üzemeinek az elhelyezkedése, a piaci átfedések indokolttá tették, hogy az Agromix Kft. és az UBM Agro Slovakia S.r.o. mind cégvezetésében, mind működésében egységes legyen, így a szlovákiai cégek, a hernádcsányi takarmánykeverő ügyvezetését is feladatul kaptam.

Ez az ügyvezetői szerep bár teljesen új az eddigi, az UBM cégben 2017-től végzett kontrolleri tevékenységemhez képest, viszont olyan feladat, amelyben jól tudom ötvözni az eddigi tapasztalataimat is. A kontrolling munkát megelőzően a takarmánygyártás operatív területén szereztem többéves tapasztalatot,  amit jól tudtam hasznosítani a tervezési és elemzési feladatok során. Ez az operatív működés, a takarmánykeverő üzemben való személyes jelenlét, a technológia közelsége, ami hiányzott a kontrolling munkám során. Ez a pozíció és kihívás lehetőséget ad arra, hogy a takarmánygyártásban szerzett tapasztalataimat és az évek alatt kialakult elemző-szemléletet felhasználva előre lendítsem az irányításom és  felelősségem körébe tartozó cégeket.

Bár a két üzem mind földrajzilag, mind kapacitásban közel áll egymáshoz, mégis teljesen eltérő módon kell „hozzáállni”. Mindkettő teljesen más kihívásokat jelent számomra és az UBM számára is. Az Agromix esetében számomra a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy egy jól működő, összeszokott kollégákkal és partneri körrel rendelkező céget kell tovább vinni a jelenlegi pályáján, töretlen sikerrel. Az UBM Agro Slovakia esetében pedig egy induló üzemet kell sikerre vinni, megfelelő humán munkaerő és partnerkör felépítésével. A lehetőségek tárházát, amelyet a két üzem magában hordoz még tovább bővítik a különbségek. Azzal, hogy kiemeljük az üzemek erősségeit és azokra specializáljuk tevékenységüket jelentős előnyre tehetünk szert az egyre erősödő regionális piaci versenyben.

(X)

 

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés