Keresés
Close this search box.

Állattenyésztés

Megjelent az anyakecsketartással kapcsolatos Kincstár Közlemény

 

Megjelent az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerinti csekély összegű támogatás igénybevételéről szóló 59/2023. (XI. 2.) számú Kincstár Közlemény – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) cikkében.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közzétette az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] szerinti csekély összegű támogatás igénybevételéről szóló 59/2023. (XI. 2.) számú Közleményét.

A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelők az anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe, a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretének összegéig.

A támogatás mértéke 12 000 forint/anyakecske, azzal, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

Támogatás kérelmezőként a tárgyévre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Fotó: illusztráció, canva.com

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatás iránti kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan, a Kincstár honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

Fontos kiemelni, hogy a támogatási kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat! A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

A támogatási kérelmek

2023. november 1. 00:00:00 és 2023. december 10. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Nemzeti támogatások → Mezőgazdasági csekély összegű támogatás → Anyakecske tartás csekély összegű támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Tekintettel azonban arra, hogy 2023. december 10. munkaszüneti napra esik, így az elektronikus kérelemkitöltő felületen legkésőbb 2023. december 11. 23:59:59-ig lehet a kérelmeket benyújtani.

Fotó: illusztráció, canva.com

Kérjük fordítsanak kiemelt figyelmet a kérelmek benyújtásra vonatkozó határidőre, mely jogvesztő. A kérelem benyújtási időszakot követően beadott kérelmet a Kincstár a Támogatási törvény alapján végzéssel visszautasítja!

A már benyújtott támogatási kérelmek módosítására, a kérelem benyújtási határidő végéig, azaz 2023. december 11-én 23:59:59-ig van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmek módosítására nem kerül kialakításra külön elektronikus űrlap, hanem az a már benyújtott támogatási kérelem, azaz az elektronikus űrlap újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok javításával történhet.

Módosítás esetén az utolsó benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra!

A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat vagy egyéb dokumentumot a Kincstár honlapján keresztül, a korábban már benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódóan az Általános ügyintézés →

Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtani.

További fontos információ, hogy a kérelmezőnek a támogatás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (a továbbiakban: MJKSz) által kiállított, a kérelmező által a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

Az MJKSz igazolás minta itt érhető el.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk a Kincstár honlapján a „Támogatások / Nemzeti támogatások / Mezőgazdasági de minimis / Anyakecske tartás támogatása” menüpont alatt érhetők el. A kérelem benyújtással kapcsolatosan tájékoztatás az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.

Természetesen a NAK falugazdász hálózatán keresztül is segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

agrotrend.hu/NAK, Borovka Zsuzsa

 

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés