Keresés
Close this search box.

Állattenyésztés

Gazdálkodás

Az állattartó telepek fejlesztését támogató pályázatok tervezetei megjelentek

Megjelent társadalmi egyeztetésre az Állattartó telepek megújításának támogatása és az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című pályázati felhívások tervezete. A kisebb pályázat keretében akár 200 millió foriont, a komplex pályázat esetén pedig akár 5 milliárd forint 50-80%-os támogatás lesz igényelhető június/júlistól az állattartó telepek fejlesztésére.

A felhívások az alábbi célok megvalósulását kívánják elősegíteni:

 • Állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával.
 • Állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításával, technológiáinak korszerűsítésével, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kialakításával csökken az ágazat energiafelhasználása.
 • Állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása, levegő minőségének javítása, a felszíni és felszínalatti vizek terhelésének csökkentése.
 • A járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése.
 • Olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

Forrás: pixabay.com

Mind a két pályázat esetén a pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be valamennyi célterület esetén:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Mind a két pályázat keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan:

1.) célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)

 • Baromfitartó telepek korszerűsítése Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan
 • Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan

2.) célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

 • Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

3.) célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

 • A célterület alapján olyan tevékenységek megvalósítása a cél, melyek által csökken az ammónia és/vagy az ÜHG gázok kibocsátása, javul a levegő minősége, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelése.

4.) célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is):

 • Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása – Valamennyi az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
 • Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából.

A kisebb pályázat esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 200 millió Ft.

 • 3. célterület („Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében”): maximum 50 millió Ft
 • 4. célterület („Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával”): maximum 30 millió Ft.

A komplex pályázat esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft

 • 3. célterület („Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében”): maximum 500 millió Ft.
 • 4. célterület („Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával”): maximum 30 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke mind a két pályázat esetén (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

 • az 1. célterület („Állattartó telepek általános korszerűsítése”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • a 2. célterület 1. pontja („Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • a 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a,
 • a 3. célterület („Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 80%-a,
 • a 4. célterület („Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

Az alábbi esetekben – az 1. célterület, és a 2. célterület 1. pontja kapcsán – akár több szempont egyidejű teljesítésével – az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • A kollektív módon megvalósuló beruházás1 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

A kisebb pályázat esetén a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától 2025. február 03. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
 • 2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
 • 3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
 • 4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

A komplex pályázat esetén felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 30. napjától 2025.
március 17. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 1. értékelési szakasz: 2024. július 30. – 2024. augusztus 12.
 • 2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.
 • 3. értékelési szakasz: 2025. február 18 – 2025. március 03.
 • 4. értékelési szakasz: 2025. március 04. – 2025. március 17.

A felhívás tervezet itt érhető el.

agrotrend.hu / Pályázati Hírek

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Hirdetés
Hirdetés