profimagazin

Technika

Így alakul hazai traktorellátottság a statisztika függvényében

  A KSH 2013. évi mezőgazdasági összeí­rás adatai alapján Magyarországon 491.315 mezőgazdasági vállalkozást regisztráltak. Ez már csak mintegy fele a 2000. évi felmérésben szerepelt gazdaságoknak, azaz 13 év alatt megfeleződött az országban a mezőgazdasági termelőüze

Létrehozva:

|

 

A KSH 2013. évi mezőgazdasági összeí­rás adatai alapján Magyarországon 491.315 mezőgazdasági vállalkozást regisztráltak. Ez már csak mintegy fele a 2000. évi felmérésben szerepelt gazdaságoknak, azaz 13 év alatt megfeleződött az országban a mezőgazdasági termelőüzem száma.

 

A 2013. évben összeí­rt gazdaságok számán belül 8.798 (1,8%) a gazdasági szervezetek aránya és 482.517 (97,2%) az egyéni gazdaságoké. Az összes statisztikai gazdaságra vetí­tve az egy gazdaság által használt földterület nagysága 10,13 ha/gazdaság. A gazdálkodási formák szerint pedig az egyéni gazdaságok átlagos földterülete 5,53 ha/gazdaság, mí­g a gazdasági szervezeteké 310,25 ha/gazdaság.

Az európai STÉ (Standard Termelési Érték) szerinti besorolásnak megfelelően a 4000 euró (1.240.000 Ft) STÉ alatti gazdaságok száma az összes gazdaságnak 81,4%-át teszik ki, ezen belül a 2000 euró/gazdaság (620.000 Ft/gazdaság) STÉ alattiak aránya pedig 65,6%, azaz 322.302 db, amelyek többnyire törpegazdaságoknak minősülnek és gépesí­tés szempontjából kicsi a jelentőségük.

fotó: MTI

Az uniós támogatások és az életképesség szempontjából is a 18,6%-ot kitevő 4000 euró/STÉ feletti gazdaságokkal érdemes számolni, amely igaz a gépesí­tésre is. A 4000 eurós STÉ feletti termelési értéket előállí­tó gazdaságoknak a száma Magyarországon 107.165 db. A STÉ érték alapján a 4-25 ezer eurós kategóriába esik a gazdaságok 14,7%-a, 25-100 ezer eurós kategóriába a 2,9%-a, 100 ezer euró felettibe pedig 1%. Ezek használják az ország mezőgazdasági földterületének 89,9%-át (4,85 millió ha-t), ezen belül a 8000 euró (2.480.000 Ft) STÉ felettiek pedig a 88,4%-át (4,77 mill ha-t).

A szervezeti formák szerint az ország mezőgazdasági területének 53,77%-át használják az egyéni gazdaságok és 46,23%-át a gazdasági szervezetek.

A traktorhasználat és a gépesí­tés szempontjából a művelt földterület, a termelési szerkezet és a gazdálkodási forma is fontos és meghatározó, ezért ezek figyelembevételével közelí­tjük meg a traktorhasználattal kapcsolatos összefüggéseket.

A legutóbbi kormányzati intézkedések hatására a gazdasági szervezetek száma a 2000-es 8400-ról 2013-ra 8.798-ra növekedett, az átlagosan használt földterületük pedig 532,95 hektárról 310,25 ha-ra mérséklődött, miközben megfordult a mezőgazdasági földterület használati aránya az egyéni gazdaságok és a gazdasági szervezetek között.

A KSH a 2013-as gazdaságszerkezeti összeí­rás (GSZí–) alkalmával 121 ezer db traktort regisztrált.

Ez 5 ezer darabbal kevesebb, mint a 2000. évi statisztikai adat. Gabonakombájnokból 2013-ban 11 ezer db-ot használt a mezőgazdaság 1.400 darabbal kevesebbet, mint 2000-ben. A darabszám csökkenése ellenére a teljesí­tmények (kapacitások) Mómindkét esetben növekedtek. A két vezérgép (traktor és kombájn) mellett a 2013. éves felmérés 7.500 egyéb magajárót és 16 ezer tehergépjárművet is regisztrált. Ezek száma azonban 13 év alatt erős csökkenést mutat. A statisztikából az is kiderül, hogy a traktorállomány 75%-a 90.750 db traktor az egyéni gazdaságokban dolgozik, amelyek átlagos motorteljesí­tménye 56 kW (76 LE). Ezekkel művelik az ország mezőgazdasági területének 53,77%-át 2,9 millió hektárt, azaz egy traktorra 32 ha mezőgazdasági terület művelése jut.

Az átlagosan nagyobb földterületet használó gazdasági szervezetek tulajdonába a traktorok 25%-a, azaz 30.250 db, 62 kW (84 LE) átlag motorteljesí­tményű traktor található, amelyekre 2,5 millió hektár mezőgazdasági terület ellátása hárul. Ebben az esetben egy traktor 84 ha területet szolgál ki.

A számok azt mutatják, hogy

a gazdasági szervezeteknél a traktorok kihasználása és egyben hatékonysága 2,6-szorosan nagyobb, mint az egyéni gazdaságokban.

A kettő közötti különbség azzal magyarázható, hogy az egyéni gazdaság a kisebb (5-10 ha-os) területéhez is kénytelen (megfelelő bérmunka kí­nálat hiányában) megvásárolni a munkák elvégzéséhez szükséges vontató traktort, hogy működni tudjon, mí­g a nagyobb területtel rendelkező gazdasági szervezet már racionalizálni tudja a traktorhasználatot. Ez utóbbinál alapvető szempont, hogy minél kevesebb traktorral és traktorvezetővel oldja meg a termelési feladatokat.

A különböző tí­pusú gazdaságok által használt traktorok teljesí­tménye és gazdaságok mérete (földterülete) közötti összefüggéseket jól szemléltetik a regionális traktor statisztikákból kivehető adatok is.

A legkisebb földterületen gazdálkodó egyéni gazdaságok Csongrád- és Zala-megyékben találhatók, ahol az átlagtraktor teljesí­tménye 49 kW (66,6 LE), a legnagyobb területű egyéni gazdaságokat Hajdú-Biharban találhatjuk, ahol a traktorok átlagos teljesí­tménye 65 kW (88,4 LE).

A gazdasági szervezetek közül a legkisebbek Szabolcs-Szatmár-megyében gazdálkodnak és 82 kW (112 LE) a traktoraik átlagos motorteljesí­tménye, mí­g Baranyában találkozhatunk a legnagyobb földterületen gazdálkodó gazdasági szervezetekkel, ahol az átlagtraktor teljesí­tménye 99 kW (134,6 LE). Ezek is igazolni látszanak a gazdasági méretek és a traktorok teljesí­tménye közötti szoros és traktorhasználat racionalizálására törekvő összefüggéseket, amelyeknél fontos szerepet játszik a traktorok darabszáma és a traktorlépcső kialakí­tása.

                                                                                                            fotó: 123rf

A KSH GSZí– statisztikából kiolvashatók, a különböző szántóterülettel rendelkező gazdaságok által használt traktorok darabszámára és teljesí­tményére vonatkozó adatok is.

A statisztika szerint egy 250 ha szántóval rendelkező, döntően szántóföldi növénytermesztést folytató gazdaság három traktorral – közülük egy 70-80 LE-s, egy 100-110 Le-s és egy 180-200 LE-s könnyű- és nehéz univerzális változatokkal képes ellátni a termelési feladatait.

A nagy vonóerőt igénylő munkákban (döntően talajművelésben) jól ki tudja használni a legnagyobb teljesí­tményű traktorát, a felszí­ni munkákban és szállí­tásban a közepes (100 LE körüli) teljesí­tményű traktort és ápolási, valamint rakodási feladatok ellátására megfelelő a 80 LE-s kategória.

A számok alapján igazoltnak látszik a gazdasági szervezetekre jellemző 83 ha/traktor ellátandó terület. Az 500 hektáros gazdaságok a statisztika szerint átlagosan öt traktorral rendelkeznek és többnyire az előzőekben ismertetett traktorlépcsőt használják, a két felső kategóriában azonban megduplázódik a darabszám. Ezeknél megtalálható a 70-80 LE-s farmmindenes kategóriába sorolható traktor, de megduplázódnak a feladatok is a felszí­ni- és nagyobb vonóerőt igénylő munkákban. Ehhez a 100-110 LE-s és a 180-200 LE-s traktorokból 2-2 db szükséges, hogy a technológiai feladatokat optimális időben lehessen elvégezni. Ebben az esetben egy traktorral átlagosan ellátott terület 100 ha, mivel már van mód a traktorhasználat racionalizálására is.

A GSZí– statisztikában az 1000 ha szántóval rendelkező gazdaságok traktoraira vonatkozóan is találhatók adatok. Ez csak valamivel van alatta a napjainkban a kormányzati törekvések által még támogathatónak í­télt 1200 ha-nak. Ezek a gazdaságok átlagosan 8 traktorral oldják meg a termeléstechnológiai feladataikat, nagyon hasonló traktorlépcsővel, mint az előző két kisebb méretű statisztikai gazdaságok. Ezek közül 3 db 70-80 LE közötti motorteljesí­tményű, vagy 1 db 50 LE-s és 2 db 80 LE-s traktor található, ugyancsak 3 db traktor a 100-110 LE-s könnyű univerzális kategóriából és 2 db nagyobb 230-250 LE-s traktor a nehéz univerzális kategóriából. Ebben az esetben az egy traktorral ellátott szántóterület nagysága 125 ha/traktor, mivel a 8 db traktor a traktorhasználat további racionalizálására ad lehetőséget.

Jobban eloszthatók a munkák a minden feladathoz optimálisan rendelhető, oda illeszkedő teljesí­tményű traktorokkal. Ha azonban az előzőeknél kisebb szántóterülettel rendelkező gazdaságok traktorigényét boncolgatjuk, statisztika hiányában egy 80 LE-s motorteljesí­tményű traktor képes ellátni vonóerővel egy 50-60 ha-s gazdaságot, kettő pedig nagy biztonsággal 80-100 ha-t is. A 100 és 200 ha között már szükség van egy kisebb 80 LE-s és egy nagyobb 150-200 LE közötti teljesí­tményű kategóriára, vagy 2 db 80 LE-s és 1 db 100-120 LE-s traktorra. A 200 ha felett pedig az egy-egy 80 LE-s, 110 LE-s és 180-200 LE-s traktorokból felépí­tett traktorlépcsővel oldhatók meg optimálisan a feladatok.

agrotrend.hu / Dr. Hajdú József

Tovább olvasom
Hirdetés

Fókuszban

Facebook